organická hnojiva vs chemická

Obsah

Organická hnojiva a chemická hnojiva - srovnání

Organická hnojiva jsou stále populárnější volbou zahrádkářů i zemědělců. V porovnání s chemickými hnojivy mají totiž mnoho výhod.

Za prvé, organická hnojiva jsou šetrná k životnímu prostředí. Zatímco chemická hnojiva obsahují syntetické látky, které mohou způsobit znečištění půdy a vody, organická hnojiva jsou vyráběna z přírodních zdrojů, jako jsou zvířecí trus, kompost nebo rostlinné zbytky. Tyto materiály jsou biologicky rozložitelné a výsledná půda obsahuje mnohem více živin a stopových prvků.


Za druhé, organická hnojiva jsou ekonomická. Zatímco chemická hnojiva jsou často dražší a vyžadují častější aplikaci, organická hnojiva mohou být vyráběna doma z odpadních materiálů a aplikována většinou jednou za rok. Organická hnojiva také zlepšují kvalitu půdy a zvyšují výnosnost rostlin, což může vést k úspoře nákladů na další hnojení.

Za třetí, organická hnojiva podporují zdravější rostliny a větší odolnost proti škůdcům a chorobám. Organická hnojiva pomáhají zlepšovat strukturu půdy a zvyšují její schopnost udržet vlhkost. Také podporují růst přírodních mikroorganismů v půdě, kteří pomáhají k větší absorpci živin rostlinami a podporují zdravý kořenový systém rostlin.

Za čtvrté, organická hnojiva jsou užitečná při snižování oxidu uhličitého v atmosféře. Zatímco chemická hnojiva mohou způsobit emise skleníkových plynů, a tedy přispět ke globálnímu oteplování, organická hnojiva pomáhají udržovat uhlík v půdě, což snižuje množství oxidu uhličitého v atmosféře.
Organická hnojiva
Chemická hnojiva

Zelené hnojení

Zelené hnojení je způsob obnovy a zlepšování půdy pomocí pěstování specifických plodin, které jsou později vysazeny zpět do půdy jako organické hnojivo. Tento proces se často používá v organickém zemědělství jako udržitelná alternativa k chemickým hnojivům.

Zelené hnojení má mnoho výhod. Jednak zlepšuje kvalitu půdy a zvyšuje její úrodnost. Zelené hnojení pomáhá udržovat půdu vlhkou, což zlepšuje vstřebávání živin do kořenů rostlin. Navíc zelené hnojení může pomoci snížit erozi půdy a zlepšit její strukturu.

Další výhodou zeleného hnojení je to, že pomáhá potlačit růst nežádoucích plevelů. Když jsou zelená hnojia vysázena na pozemku, brání růstu plevelů tím, že vytvářejí hustou a konkurenční vegetaci. Tato metoda může snížit potřebu používání herbicidů a dalších chemikálií k potlačení plevelů.

Zelené hnojení rovněž přináší prospěch pro životní prostředí tím, že pomáhá udržovat půdu živou a zdravou. Zelené hnojení může snížit potřebu používání chemických hnojiv, což zase znamená méně toxických látek v půdě a vodě.

Když se rozhodujete o tom, jakou plodinu pro zelené hnojení použít, musíte vzít v úvahu mnoho faktorů, jako jsou potřeby půdy, klimatické podmínky a další faktory. Mezi nejoblíbenější rostliny pro zelené hnojení patří například luštěniny, pohanka, řeřicha nebo jetel.

Rostliny na zelené hnojení

Jetel
Řepka olejka
Vlčí bob
Zelené hnojení je skvělý způsob, jak zlepšit kvalitu půdy a zvýšit úrodnost. Existuje mnoho druhů rostlin, které se dají použít na zelené hnojení, a každá z nich má své specifické vlastnosti. Zde je pár nejznámějších druhů rostlin na zelené hnojení:

  1. Jetel
Jetel, a to nejspíše jeho druhy jetel obecný, jetel egyptský a jetel zvrácený,  je velmi populární rostlina na zelené hnojení, protože má schopnost vázat dusík z atmosféry a ukládat ho do půdy. Jetel se také vyznačuje hlubokými kořeny, což umožňuje ukládat další živiny z hlubších vrstev půdy. Navíc je jetel oblíbený u včel, což znamená, že může sloužit také jako zdroj potravy pro tyto užitečné tvory a kromě toho přiláká opylovače do vaší zahrady.

  1. Řepka olejka
Řepka olejka se také často používá jako zelené hnojení. Její výhodou je to, že rychle roste a vytváří mnoho zelené hmoty, která může být následně zapracována do půdy jako organické hnojivo. Řepka také pomáhá rozrušit těžkou půdu díky svému hlubokému kořenovému systému.

  1. Ředkev
Ředkev se dá použít na zelené hnojení v zimě, kdy jiné plodiny již ukončily svůj vegetační vývoj. Ředkev má schopnost rychle klíčit a růst, takže dokáže pokrýt půdu dříve než ostatní plodiny. Rovněž pomáhá uvolňovat živiny v půdě a zvyšovat úrodnost.

  1. Lupina
Lupina neboli také vlčí bob je další vhodná rostlina na zelené hnojení, která váže dusík a pomáhá zlepšovat úrodnost půdy. Lupina má také hluboké kořeny a dokáže uvolňovat živiny z hlubších vrstev půdy. Navíc je lupina skvělým zdrojem potravy pro drůbež, takže může být druhotně využita jako pastva.

  1. Hnědá řeřicha
Hnědá řeřicha je rostlina na zelené hnojení, která dokáže rychle pokrýt půdu a pomáhá při rozkladu organické hmoty. Má silný kořenový systém, což znamená, že dokáže udržovat půdu v suchu a zabraňovat erozi.

Kdy sázet zelené hnojení

Již jsme si řekli, že zelené hnojení je skvělým způsobem, jak obohatit a zlepšit kvalitu půdy. Kdy je ale nejlepší sázet zelené hnojení? Výběr období pro sázení zeleného hnojení závisí na klimatu, druhu půdy a místním prostředí.

Obecně platí, že zelené hnojení je nejlepší sázet v období, kdy se zahrada nebo pole nevyužívá. To znamená, že na jaře je vhodné sázet zelené hnojení na plochy, kde neplánujeme pěstovat rostliny. Na podzim je pak možné zelené hnojení vysít tam, kde byly letní plodiny již sklizeny.

Na podzim je také ideální sázet zelené hnojení na půdu, která bývá v zimě nevyužívána. Zelené hnojení totiž pomáhá udržovat půdu vlhkou a chrání ji před erozí. K podzimním výsevům se doporučuje: jetel, hrách, řeřicha, slunečnice, hořčice, žito, polní salát.

 
 

Některé druhy zeleného hnojení jsou ale vhodné pro sázení i na jaře. Například luštěniny jako hrách, fazole nebo sója mohou být vysazeny na jaře, protože rostou rychle a dobře se adaptovaly na nižší teploty.

Je také důležité zvážit, jaký druh zeleného hnojení bude nejvhodnější pro konkrétní půdu a potřeby rostlin. Některé druhy zeleného hnojení jsou lepší pro zlepšení struktury půdy, zatímco jiné pomáhají při dodávání dusíku do půdy.

Celkově můžeme říci, že sázení zeleného hnojení je vynikajícím způsobem, jak zlepšit kvalitu půdy a zvýšit výnosy plodin. Je však důležité vybrat si správný druh zeleného hnojení pro dané podmínky a dodržovat správné období pro jeho sázení.
Slunečnice

Zelené hnojení na podzim

Zelené hnojení se u nás používá převážně na podzim, protože se jedná o doporučený způsob, jak připravit půdu na další sezónu.
 
Zelené hnojení zahrnuje pěstování rostlin, které jsou následně ponechány na poli, aby se rozkládaly a obohacovaly půdu. Tato technika má mnoho výhod, například zlepšení struktury půdy, zvýšení její úrodnosti, snížení eroze a ochranu před plevelem.

Na podzim můžete zasít rychle rostoucí plodiny, jako jsou například řeřicha, hořčice, peluška jarní, vikev setá, vikev huňatá nebo jetel. Tyto rostliny mají silné kořeny a jsou schopny proniknout do hloubky půdy a obohatit ji o živiny. Když rostliny dosáhnou určité výšky, můžete je posekat a ponechat na poli, aby se rozložily.

Zelené hnojení na podzim také chrání půdu před erozí. Po sklizni jsou pole často holá a vystavená erozi způsobené větrem a deštěm. Zelené hnojení poskytuje ochranu před těmito vlivy tím, že kořeny rostlin drží půdu na místě a zároveň půdu obohacují.

Další výhodou zeleného hnojení – a nejen na podzim –  je to, že pomáhá v boji s plevelem. Rychle rostoucí rostliny brání růstu plevelů a konkurují jim ohledně živin. Po rozložení rostlin se do půdy dostávají živiny, které jsou důležité pro růst plodin v následující sezóně.

V neposlední řadě zelené hnojení přináší výhody pro životní prostředí. Rostliny, které jsou použity pro zelené hnojení, jsou obvykle místní a přizpůsobené místním podmínkám. To znamená, že nemusí být použity žádné pesticidy nebo herbicidy, což má pozitivní dopad na biodiverzitu.

V závěru lze tedy říci, že zelené hnojení na podzim je nejlepší způsob, jak zlepšit kvalitu půdy a připravit ji na další sezónu.

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články