strupovitost hlohyně

Obsah

Strupovitost hlohyně - hostitelem je hlohyně šarlatová

(Fusicladium pyracanthae)

Strupovitost hlohyně je houbová choroba, která postihuje rostliny z rodu hloh (Crataegus), mezi něž patří například hloh obecný (Crataegus monogyna) a další druhy hlohů včetně hlohyně šarlatové (Pyracantha coccinea). Hlavním patogenem způsobujícím tuto chorobu je houba nazvaná Fusicladium pyracanthae (dříve známá jako Fusicladium dendriticum).

Tato houba napadá listy hlohu/hlohyně a vytváří charakteristické strupovité skvrny na jejich povrchu. Skvrny jsou obvykle okrouhlé nebo nepravidelné, černé nebo tmavě hnědé barvy. Infekce začínají na spodní straně listů, kde se tvoří výtrusy houby, a postupně se rozšiřují na horní části listů. Dále napadá větvičky, květy a zejména plody.

Strupovitost hlohyně může oslabit rostliny, zejména pokud je infekce rozsáhlá a opakovaná. Infikované listy se postupně žloutnou, usychají a opadávají, což může ovlivnit fotosyntézu a celkovou vitalitu rostlin. Také se snižuje estetičnost rostlin v okrasné zahradě.

Kontrola této choroby zahrnuje odstranění infikovaných listů a jejich zničení, aby se zabránilo šíření houby. Důležité je také zajistit dostatečnou vzdušnost a osvětlení rostlin, což sníží vlhkost a zhorší podmínky pro šíření patogenu. Při silném napadení můžete použít fungicidy, ale je důležité postupovat podle návodu, aby se minimalizovalo riziko negativních dopadů na životní prostředí a ostatní organismy.

Strupovitost hlohyně - projevy na plodech

Hlohyně strupovitost - přezimování patogenu

Fusicladium pyracanthae, patogen způsobující strupovitost hlohyně, je houba. Během zimního období tato houba přezimuje v poupatech a na opadaných listech hlohů. To je klíčovým faktorem umožňující přežití a šíření choroby do dalšího vegetačního období.

Když infikované listy na podzim opadají, houba se uchytí na povrchu těchto listů nebo pronikne do poupat, kde zůstává v latentním stavu. Latentní infekce znamená, že houba je přítomna v rostlině, ale nezpůsobuje žádné viditelné příznaky. Během chladných zimních měsíců houba zůstává v klidovém stavu, aby přečkala nepříznivé podmínky.

Když nastane vhodné jarní počasí (obvykle vlhké a mírně teplé), houba se aktivuje a začne se množit. Infekce začínají na nových listech a postupně se šíří na starší části rostliny. Dešťové srážky a vlhké prostředí podporují šíření výtrusů houby, které se uvolňují z infikovaných listů a šíří se na nové rostliny.

Kdy a kde přesně houba Fusicladium pyracanthae přezimuje, závisí na místních klimatických podmínkách a typu hostitelských rostlin. Je však obecně známo, že přezimování ve formě latentní infekce na opadaných listech a v poupatech hlohů je klíčovým prvkem životního cyklu této choroby.

Správným způsobem, jak omezit přezimování patogenu a snížit šíření infekce v dalším roce, je tedy odstranit opadané listy a listy s příznaky choroby z okolí rostliny a vhodně je zlikvidovat. Tím se minimalizuje zdroj infekčních výtrusů a omezuje se šíření choroby na nové rostliny v příští sezóně.

Okrasné keře neopadavé hlohyně

Strupovitost hlohyně prevence

Nejlepším způsobem, jak se bránit strupovitosti hlohyně, je jako vždy prevence.

Ideální je pořizovat si a pěstovat odolné kultivary hlohyní (Orange Charmer, Red Comumn aj.), likvidace napadených a opadaných listů, likvidace napadených plodů, prosvětlování hlohyní řezem, ošetření povolenými fungicidy na jaře (během května).

Při ošetřování hlohyně fungicidy mějte stále na paměti, že se jedná o potenciálně nebezpečné látky pro lidi, zvířata i přírodu okolo. Vždy používejte ochranné pomůcky, jako jsou ochranné rukavice, ochranné brýle aj. Nikdy při aplikaci postřiků nejezte a nepijte.

Postřik provádějte jen za bezvětrného počasí nebo jen za mírného vánku.

Strupovitost hlohyně ochrana

Dalším a dvojnásob účinným opatřením je hnojení hlohyně a okrasných hlohů organickým hnojivem. Toto hnojivo nejenže dodává rostlinám vhodné výživné látky, ale také zlepšuje jejich obranyschopnost proti chorobám a škůdcům. Místo fungicidních prostředků tedy doporučujeme hlohy a hlohyně přihnojovat Hnojíkem. Toto přírodní organické hnojivo totiž obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů

Repelentní účinek proti škůdcům a chorobám má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin.

Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny.

Hnojivo se dá použít jako sypké a zapravit do půdy, nebo jako roztok, kterým můžete hlohy a hlohyně zalévat nebo v případě potřeby i postříkat. Vždy dbejte pokynů na obalu a dodržujte doporučené dávkování. Při postřiku roztokem by měly stačit 3 dávky týdně, abyste se strupovitost zbavili definitivně, nebo alespoň na delší dobu.

1 l Hnojík

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články