razilka

Obsah

Razilka smrdutá - jediný druh

(Aposeris)

Razilka smrdutá (Aposeris foetida) je rostlina z čeledi hvězdnicovité (Asteraceae) a patří mezi jednoleté nebo dvouleté byliny. Je jediným druhem monotypického rodu razilka.

Tato rostlina je známá svými jasně žlutými květy a charakteristickým zápachem, který jí dal jméno „smrdutá“. Razilka smrdutá je původní v Evropě a Asii a roste na loukách, pastvinách, okrajích lesů a dalších otevřených stanovištích. 

Jak razilka vypadá

 • Listy: Listy razilky smrduté jsou jednoduché, střídavé a laločnatě zubaté. Jsou zelené barvy a vytvářejí přízemní růžici.

 • Květy: Květy jsou žluté a mají tradiční květ složený z hlaviček. Květy jsou uspořádány v květenství, které vytváří vrcholový klasy. Kvete obvykle od jara do léta. Květy se podobají pampeliškám.

 • Kořenový systém: Razilka smrdutá má svazčitý kořenový systém.

Razilka smrdutá

Razilka smrdutá pěstování

Razilka smrdutá je relativně nenáročná rostlina, co se týče pěstování. Proto je oblíbenou skalničkou, i když mnohé zahrádkáře může odradit zápach jejích květů.

Co razilka smrdutá potřebuje

 • Stanoviště: Razilka smrdutá preferuje slunné až polostinné stanoviště. Roste dobře na otevřených plochách s propustnou půdou.

 • Půda: Rostlina upřednostňuje propustnou a živnou půdu. Dobré je přidat do půdy kompost nebo jiný organický materiál (Hnojík je výbornou volbou pro bohaté kvetení).

 • Zalévání: Razilka smrdutá nesnáší přemokření, proto je vhodné zalévat střídmě a udržovat půdu spíše jen mírně vlhkou.

 • Množení: Rostlinu lze množit semeny, která se mohou vysévat na stanoviště na jaře. Můžete také množit dělením přízemní růžice. Tu však rozdělujte opatrně, abyste neponičili zejména kořenový systém.

 • Přesazování: Razilka smrdutá nepotřebuje časté přesazování, ale mladé rostlinky přesaďte, pokud to bude nutné.

 • Ochrana před škůdci a chorobami: Razilka smrdutá je obvykle odolná vůči škůdcům a chorobám.

Razilka smrdutá je dobrou volbou pro zahrádkáře, které chtějí přidat do své zahrady zajímavou a pestře kvetoucí bylinu. Její jasné květy a nenáročnost v péči přispějí k atraktivitě vaší zahrady.

Razilka smrdutá

Razilka smrdutá rozšíření

Razilka smrdutá (Aposeris foetida) je rostlina, která je přirozeně rozšířena v různých částech světa, zejména v Eurasii. Tato bylina se vyskytuje v několika kontinentálních oblastech:

 1. Evropa: Razilka smrdutá je původní druh evropské flóry. Vyskytuje se na loukách, pastvinách, okrajích lesů a dalších otevřených stanovištích v různých částech Evropy. Můžete ji najít ve střední, východní a severní Evropě. Z horských oblastí se vyskytuje v Alpách, Karpatech a na Balkánském poloostrově.

 2. Asie: Tato rostlina je rozšířena také v Asii, zejména v částech, které sousedí s Evropou. Může se vyskytovat na loukách, ve stepích a dalších travnatých oblastech.

Razilka smrdutá může být nalezena v různých typech stanovišť, kde tvoří součást přírodní vegetace. Její schopnost růst na různých místech a v různých podmínkách ji činí relativně hojnou rostlinou na mnoha místech v Eurasii.

V České republika najdete přirozeně razilku smrdutou jen ve východní části, v Bílých Karpatech, nejvíce v okolí města Brumov- Bylnice. Vyskytuje se jen ostrůvkovitě a rozhodně nedoporučujeme ji trhat, neboť je u nás chráněná – viz dále.

 

Nejlepším způsobem, jak si opatřit razilku, je zakoupit semena nebo hotové sazeničky od ověřených prodejců. Vždy dávejte pozor na to, aby semínka i rostliny byly zdravé, rostliny měly zdravý a silný kořenový systém a netrpěli viditelně žádnými chorobami nebo škůdci.

Razilka smrdutá ohrožení

Razilka smrdutá (Aposeris foetida) není běžně považována za ohrožený druh. Na celkové úrovni není tato rostlina považována za zvláště ohroženou nebo kriticky ohroženou podle mezinárodních kritérií ohroženosti.

V České republice je však v důsledku výskytu na jednom stanovišti považována za ohrožený druh a na Červeném seznamu cévnatých rostlin je dokonce zařazena mezi kriticky ohrožené druhy.

A tak přestože razilka smrdutá není běžně ohrožená, může se na některých místech místně setkávat s určitými hrozbami, které mohou ovlivnit její populace. To může zahrnovat změny v přirozeném prostředí způsobené lidskou činností, například změny využívání půdy, urbanizaci nebo změny v hospodaření s krajinou. Tyto faktory mohou vést ke ztrátě stanovišť pro razilku smrdutou a ovlivnit její populace na lokální úrovni.

Ačkoli tedy razilka smrdutá není v globálním měřítku zvláště ohrožená, je nanejvýš důležité monitorovat její stav na místní úrovni a provádět ochranná opatření, pokud je to zapotřebí, aby se zabránilo jejímu ústupu, či dokonce vyhynutí na určitých místech.

Skalka - v pozadí razilka smrdutá

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články