Pryskyřník

Obsah

Pryskyřník - Ranunculus

Pryskyřník, známý také jako Ranunculus, je rod rostlin z čeledi pryskyřníkovité (Ranunculaceae). Je to velký rod s více než 600 druhy, které se vyskytují po celém světě s výjimkou Antarktidy.

Pryskyřníky jsou jednoleté nebo vytrvalé byliny s různými tvary listů a květů. Mají zelené nebo často žluté květy sestávající z mnoha okvětních lístků. Květy mohou být jednoduché nebo plné, a často mají mnoho tyčinek a pestíků. Rostliny mají také charakteristické žlázky na stoncích a listech, které obsahují pryskyřici.

Pryskyřníky se vyskytují na různých stanovištích, od lesů a luk po horské oblasti a bažiny. Mnoho druhů je oblíbených květinových rostlin pro zahradní pěstování kvůli svým výrazným květům. 

Je však třeba poznamenat, že jako u každé rostliny je důležité jednat s opatrností, protože některé druhy pryskyřníků mohou být jedovaté nebo obsahovat dráždivé látky. Je proto důležité si ověřit správnou identifikaci rostliny a dodržovat případná varování ohledně toxicity.

Pryskyrnik kosmaty - Ranunculus lanuginosus

Pryskyřník pěstování

Pryskyřníky jsou atraktivní květiny, které mohou být pěstovány ve vaší zahradě. Při správné péči a vhodných podmínkách mohou poskytovat krásné květy a přidat do zahrady pestrost. Zde je několik obecných pokynů pro pěstování pryskyřníků:

 1. Stanoviště: Pryskyřníky preferují slunné nebo polostinné stanoviště. Některé druhy snášejí i lehký stín, zatímco jiné vyžadují plné slunce. Vyberte místo, které odpovídá požadavkům konkrétního druhu pryskyřníku.

 2. Půda: Dobře odvodněná půda je důležitá pro pěstování pryskyřníků. Vyhněte se příliš zamokřené půdě, která by mohla způsobit hnilobu kořenů. Přidejte do půdy kompost nebo organické hnojivo, abyste zlepšili její strukturu a výživu.

 3. Zálivka: Pryskyřníky potřebují pravidelnou zálivku, zejména během suchých období. Ujistěte se však, že půda mezi zálivkami má čas na vyschnutí, abyste zabránili přemokření.

 4. Hnojení: Pryskyřníky obecně nevyžadují silné hnojení. Použití rovnovážného hnojiva nebo kompostu na začátku sezóny může pomoci podpořit jejich růst a kvetení. Hnojivo Hnojík můžete aplikovat formou zálivky nebo rovnoměrně rozprášit kolem rostliny. 

 5. Množení: Pryskyřníky lze množit pomocí semínek, oddělováním oddenků nebo roubováním. Každý druh může mít specifické požadavky na množení, takže je vhodné se předem informovat o konkrétním druhu, který pěstujete.

 6. Opatrnost: Některé druhy pryskyřníků obsahují toxické látky, které mohou být škodlivé pro lidi i zvířata. Je důležité si uvědomit možné riziko a dodržovat opatření, jako je nošení rukavic při manipulaci s rostlinami.

Je také vhodné se zaměřit na specifické požadavky konkrétního druhu pryskyřníku, který plánujete pěstovat.

Každý druh pryskyřníku může mít své vlastní specifické požadavky na pěstování, jako je optimální teplota, pH půdy nebo vlhkost prostředí. Je proto důležité se informovat o konkrétním druhu, který chcete pěstovat, a dodržovat doporučené postupy.

Některé druhy pryskyřníků, jsou více adaptabilní a snášejí různé podmínky. Jiné druhy, jako pryskyřník alpský (Ranunculus alpestris) nebo pryskyřník plamének (Ranunculus flammula), mohou vyžadovat speciální péči nebo specifické prostředí.

Získejte co nejvíce informací o konkrétním druhu pryskyřníku, který pěstujete, a přizpůsobte svou péči jeho potřebám. Tím zajistíte nejlepší šance na úspěšné a zdravé pěstování těchto krásných rostlin ve vaší zahradě.

Pryskyřník sázení

Pryskyřník prudký - Ranunculus acris

Pryskyřník prudký (Ranunculus acris) je druh rostliny z rodu pryskyřníků (Ranunculus) a čeledi pryskyřníkovitých (Ranunculaceae). Tento druh je známý svými žlutými květy a je rozšířen v Evropě, Asii a Severní Americe.

Pryskyřník prudký je vytrvalá bylina s přímým nebo vystoupavým stonkem, který může dorůstat až do výšky 1 metru. Listy jsou dlouze řezané a střídavé, s hlubokými řeznými zářezy. Květy mají zlatožlutou barvu a jsou velké, jednotlivé nebo se shlukují na koncích větví. Mají mnoho okvětních lístků a většinou jsou opylovány hmyzem.

Pryskyřník prudký se často vyskytuje na vlhkých loukách, pastvinách, okrajích potoků a v bažinách. Kvete v období jara a léta, obvykle od května do července.

Je třeba si uvědomit, že i když pryskyřník prudký je krásná květina, obsahuje jedovaté látky, zejména v kořenech a nadzemních částech. Tyto látky mohou způsobit podráždění kůže a sliznic, takže je důležité s nimi zacházet opatrně a vyvarovat se konzumace rostliny.

Pryskyřník prudký - Ranunculus Acris

Pryskyřník plazivý - Ranunculus repens

Creeping buttercup (Ranunculus repens) in the garden

Pryskyřník plazivý (Ranunculus repens) je druh rostliny z rodu pryskyřníků (Ranunculus) a čeledi pryskyřníkovitých (Ranunculaceae). Je to vytrvalá bylina, která je rozšířená po celém světě, ačkoli se původně vyskytovala v Evropě.

Pryskyřník plazivý má plazivý růst a vytváří rozsáhlé trsy. Má stonky dlouhé až 1 metr, které se rozkládají po zemi a zakládají nové rostliny pomocí oddenků. Listy jsou střídavé, trojčetné a mají hluboce laločnatý tvar. Květy jsou žluté a mají v průměru kolem 2 cm. Kvete od jara do léta.

Pryskyřník plazivý je tolerantní vůči různým půdním podmínkám a může se vyskytovat na loukách, pastvinách, okrajích lesů a jiných otevřených stanovištích. Je považován za invazivní druh v některých oblastech, protože se rychle šíří a může potlačovat růst jiných rostlin.

Je dobré si uvědomit, že pryskyřník plazivý je trvalka, která se snadno šíří, a proto se v některých případech může stát nežádoucím plevelným druhem. Pokud se rozhodnete pěstovat pryskyřník plazivý, doporučuje se udržovat ho pod kontrolou, aby se zabránilo jeho nekontrolovanému rozšíření v okolním prostředí.

Pryskyřník japonský neboli perský pryskyřník - Ranunculus asiaticus

Pryskyřník japonský, (Ranunculus asiaticus), známý také jako „perský pryskyřník“, není japonský druh, ale je považován za původní rostlinu ze Středního východu a jihovýchodní Evropy. Je to populární květina v zahradách a často je pěstován pro své nádherné květy.

Ranunculus asiaticus je vytrvalá bylina s růžicí listů a lodyhou, která může dorůst výšky až 30-45 cm. Má velké květy, které se vyskytují v různých barevných variantách, včetně bílé, žluté, oranžové, růžové a červené. Květy mají mnoho okvětních lístků, které dávají rostlině bohatý a plný vzhled.

Ranunculus asiaticus je obvykle pěstován jako letnička nebo jako hlíznatá rostlina. Je preferován slunný stanoviště a půda by měla být dobře odvodněná. Květy se objevují v pozdním jarním až letním období a kvetou po dobu několika týdnů.

Tato rostlina je obecně považována za nenáročnou na pěstování, ale vyžaduje pravidelnou zálivku a hnojení. Hlízy ranunculusu se často sázejí na podzim a v zimě je třeba je chránit před mrazem. V teplejších klimatických podmínkách je možné ranunculus pěstovat i jako trvalku.

Top view of red ranunculuses asiaticus (persian buttercup) in a glass vase.

Pryskyřník hlíznatý - Ranunculus bulbosus

Yellow ranunculus bulbosus and hoverfly on a natural green background.

Pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus) je druh rostliny z rodu pryskyřníků (Ranunculus) a čeledi pryskyřníkovitých (Ranunculaceae). Je to vytrvalá bylina, která se vyskytuje v Evropě, Asii a Severní Americe.

Pryskyřník hlíznatý je charakterizován svými žlutými květy, které mají průměr zhruba 1-2 cm. Květy mají mnoho okvětních lístků a mohou se objevovat jednotlivě nebo ve shlucích na koncích stonků. Rostlina má také laločnaté listy, které jsou střídavě uspořádané.

Jednou z výrazných vlastností pryskyřníku hlíznatého jsou hlízy, které rostlina tvoří. Tyto hlízy jsou malé kulaté struktury uložené pod zemí a slouží jako zásobárna živin pro rostlinu. Pryskyřník hlíznatý se množí jak semeny, tak i rozšiřováním hlízami.

Tento druh se obvykle vyskytuje na pastvinách, loukách, okrajích cest a dalších otevřených stanovištích. Kvete od jara do léta, přičemž květy jsou často opylovány hmyzem.

Pryskyřník hlíznatý obsahuje toxické látky, zejména v nadzemních částech rostliny. Je důležité zacházet s ním opatrně a vyvarovat se konzumace rostliny, protože může způsobit podráždění kůže a sliznic.

Pryskyřník kosmatý - Ranunculus lanuginosus

Pryskyřník kosmatý (Ranunculus lanuginosus) je druh rostliny z rodu pryskyřníků (Ranunculus) a čeledi pryskyřníkovitých (Ranunculaceae). Je to vytrvalá bylina, která se vyskytuje v různých částech Evropy.

Pryskyřník kosmatý je charakterizován svými kosmatými nebo plstnatými listy a stonky, které jim dodávají šedavý vzhled. Listy jsou střídavé, dlouze řezané nebo zpeřené. Květy jsou žluté a mají průměr asi 2-3 cm. Mohou se objevovat jednotlivě nebo ve shlucích na koncích stonků. Květy obsahují mnoho okvětních lístků.

Pryskyřník kosmatý se často vyskytuje na vlhkých loukách, pastvinách, okrajích lesů a jiných otevřených stanovištích. Kvete v letním období, obvykle od května do srpna.

Je třeba si uvědomit, že některé druhy pryskyřníků, včetně pryskyřníku kosmatého, mohou obsahovat toxické látky, které mohou způsobit podráždění kůže a sliznic. Je důležité zacházet s nimi opatrně a vyvarovat se konzumace rostliny.

Pryskyrnik kosmaty - Ranunculus lanuginosus

Pryskyřník zlatožlutý - Ranunculus auricomus

Pryskyřník zlatožlutý - Ranunculus auricomus

pryskyřník zlatožlutý (Ranunculus auricomus) je druh rostliny, který se v českém jazyce nazývá pryskyřník zlatožlutý. Děkuji vám za upozornění na správný český název. Pryskyřník zlatožlutý je vytrvalá bylina, která se vyskytuje v Evropě a na některých místech v Asii.

Pryskyřník zlatožlutý má zlaté žluté květy sestávající z mnoha okvětních lístků. Rostlina má také lodyhu dorůstající do výšky kolem 40-80 cm a listy jsou střídavé, peřeně členěné a chlupaté.

Pryskyřník zlatožlutý se vyskytuje na vlhkých loukách, pastvinách, podél vodních toků a v lesích. Kvete v letním období, obvykle od června do srpna.

Je důležité si uvědomit, že přestože pryskyřník zlatožlutý není obecně považován za toxický, některé druhy pryskyřníků obsahují látky, které mohou způsobit podráždění kůže a sliznic. Je tedy vhodné zacházet s nimi opatrně a vyvarovat se konzumace rostliny. Pryskyřník zlatožlutý je také oblíbenou rostlinou pro zahradní pěstování kvůli svým výrazným květům.

Jednou z výrazných vlastností pryskyřníku hlíznatého jsou hlízy, které rostlina tvoří. Tyto hlízy jsou malé kulaté struktury uložené pod zemí a slouží jako zásobárna živin pro rostlinu. Pryskyřník hlíznatý se množí jak semeny, tak i rozšiřováním hlízami.

Tento druh se obvykle vyskytuje na pastvinách, loukách, okrajích cest a dalších otevřených stanovištích. Kvete od jara do léta, přičemž květy jsou často opylovány hmyzem.

Pryskyřník hlíznatý obsahuje toxické látky, zejména v nadzemních částech rostliny. Je důležité zacházet s ním opatrně a vyvarovat se konzumace rostliny, protože může způsobit podráždění kůže a sliznic.

Pryskyřník rolní - Ranunculus arvensis

Pryskyřník rolní (Ranunculus arvensis) je druh rostliny z rodu pryskyřníků (Ranunculus) a čeledi pryskyřníkovitých (Ranunculaceae). Je to jednoletá bylina, která se vyskytuje ve Střední a Jižní Evropě, stejně jako v některých oblastech Asie.

Pryskyřník rolní má plazivý růst a vytváří husté koberečky na zemi. Listy jsou střídavé, hluboce laločnaté a na okrajích často vroubkované. Květy jsou žluté nebo nažloutlé, se 3 až 5 okvětními lístky. Kvete od jara do léta, až do podzimu.

Tento druh se často vyskytuje na polích, loukách, pastvinách, okrajích cest a jiných otevřených stanovištích. Pryskyřník rolní je známý jako plevelná rostlina v zemědělství, protože se snadno šíří a může potlačovat růst pěstovaných plodin.

Při pěstování pryskyřníku rolního v zahradě je důležité dodržovat opatření pro omezení jeho nekontrolovaného rozšíření. Může se pěstovat z semínek nebo oddělováním oddenků, ale je třeba být opatrný, aby se zabránilo jeho šíření do okolních oblastí. Doporučuje se také pravidelně odstraňovat kvetoucí rostliny, aby se snížila tvorba semen a zamezilo se dalšímu šíření.

Pryskyřník rolní nemá žádné významné využití v léčitelství nebo jako okrasná rostlina, ale je zajímavým příkladem rostliny adaptované na otevřená stanoviště a často přítomný v přírodních prostředích.

pryskyřník rolní - ranunculus arvensis

Pryskyřník sardinský - Ranunculus sardous

Pryskyřník sardinský - Ranunculus sardous

Pryskyřník sardinský (Ranunculus sardous) je druh rostliny z rodu pryskyřníků (Ranunculus) a čeledi pryskyřníkovitých (Ranunculaceae). Je považován za endemický druh, který se vyskytuje převážně na Sardinii, italském ostrově ve Středozemním moři.

Pryskyřník sardinský je malý bylinný druh s plazivými stonky. Listy jsou jednoduché, střídavé a mají trojúhelníkový nebo srdčitý tvar. Květy jsou žluté a mají průměr přibližně 1 cm. Kvete od jara do léta.

Tento druh se často vyskytuje na suchých a kamenitých stanovištích, jako jsou suťová pole, skaliska a okraje lesů. Je přizpůsoben suchým podmínkám a má schopnost snášet nedostatek vody.

Pryskyřník sardinský je považován za cennou rostlinu sardinské flóry, ale nemá velký význam v zahradnictví. V přírodě je chráněný jako endemický druh, který je ohrožený ztrátou přirozeného prostředí.

Je vždy důležité respektovat ochranu přírody a nedotýkat se ohrožených druhů rostlin v přírodě bez příslušného povolení.

Pryskyřník plamének - Ranunculus flammula

Pryskyřník plamének (Ranunculus flammula) je druh rostliny z rodu pryskyřníků (Ranunculus) a čeledi pryskyřníkovitých (Ranunculaceae). Tento druh se vyskytuje v Evropě, Asii, Severní Americe a některých dalších částech světa.

Pryskyřník plamének je vytrvalá bylina s plazivými nebo vystoupavými stonky, které mohou dosahovat délky až 1 metr. Listy jsou střídavé, dlanitě členěné a mají často jemně vroubkované okraje. Květy jsou bílé nebo nažloutlé, s mnoha tenkými okvětními lístky a žlutými tyčinkami. Kvete od jara do léta.

Pryskyřník plamének se často vyskytuje na vlhkých loukách, březích vodních toků, v bažinách a jiných vlhkých stanovištích. Je tolerantní vůči vlhkým půdám a je často spojován s vodními prostředími.

Pryskyřník plamének - Ranunculus flammula

Tento druh je oblíbeným rostlinným druhem v zahradním prostředí díky svým atraktivním květům. Je vhodný pro zahradní záhony poblíž vodních prvků nebo ve vlhkých oblastech. Pryskyřník plamének lze také pěstovat jako vodní rostlinu v okrasných jezírkách nebo nádržích.

Při pěstování pryskyřníku plaménku v zahradě je důležité mu poskytnout vlhké prostředí a dobře odvodněnou půdu. Rostlina může být množena pomocí semínek nebo dělením trsů.

Pryskyřník plamének je nenáročný na péči a dodá zahradě krásu a přírodní vzhled díky svým svěžím květům a zeleným listům.

Pryskyřník v květináči

Pryskyřníky mohou být také úspěšně pěstovány v květináči, což je skvělá možnost pro ty, kteří nemají zahradu nebo chtějí mít rostliny na terase, balkonu či okně. Zde je několik tipů pro pěstování pryskyřníků v květináči:

 1. Výběr vhodného květináče: Zvolte dostatečně velký květináč s otvory na odvodnění, aby se zamezilo zadržování přebytečné vody. Důležité je, aby květináč měl dobré odvodňovací vlastnosti.

 2. Vhodná půda: Použijte kvalitní zahradní substrát, který je dobře odvodněný a zároveň má schopnost udržet vlhkost. Můžete také přidat trochu kompostu nebo rašeliny pro lepší výživu rostliny.

 3. Sluneční světlo: Většina pryskyřníků preferuje slunné až polostinné stanoviště. Umístěte květináč na místo, kde dostane přiměřené množství slunečního světla, ale vyhněte se přímému a příliš silnému slunci, které by mohlo spálit rostlinu.

 4. Zálivka: Pryskyřníky v květináči vyžadují pravidelnou zálivku, ale je důležité se vyvarovat přemokření. Před zalitím se vždy ujistěte, že vrchní vrstva půdy je suchá. Zalévejte rostlinu, až když je půda suchá na dotek, a nechte přebytečnou vodu odtéct z květináče.

 5. Hnojení: Pryskyřníky v květináči mohou vyžadovat pravidelné hnojení. Používejte vyvážené hnojivo pro květiny, které obsahuje živiny potřebné pro růst a kvetení rostliny. Dodržujte doporučené dávkování na obalu hnojiva.

 6. Péče o rostliny: Pryskyřníky mohou mít tendenci růst a šířit se. Pravidelně odstraňujte odkvetlé květy a výhonky, abyste udrželi rostlinu zdravou a zabraňovali jejímu nekontrolovanému rozšiřování.

Je důležité si uvědomit, že pěstování pryskyřníků v květináči může být náročnější než ve volné půdě, protože květináče mají omezený objem půdy a kapacitu zadržování vody. Proto je klíčové sledovat potřeby rostliny a poskytovat jí přiměřenou péči.

Pryskyřníky v květináči mohou být krásnou ozdobou terasy, balkonu či okna. Během kvetení přinesou do prostoru svěžest a barevný akcent. S dodržením správného zalévání, osvětlení a hnojení byste měli mít radost z pěstování pryskyřníků v květináči.

Pryskyřník v květináči

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články