Plíseň révy vinné

Obsah

Plíseň révy vinné - napadá výhradně rod réva

(Plasmopara viticola)

Plíseň révy vinné, známá také jako peronospora (Plasmopara viticola), je jednou z nejzávažnějších chorob révy vinné. Jedná se o houbovou chorobu, která napadá listy, hrozny a další části rostliny. Peronospora je běžná v révových oblastech po celém světě a může způsobit značné ztráty ve sklizni a snížení kvality hroznů.

Peronospora se šíří pomocí spor, které jsou přenášeny vzduchem nebo vodou. Infekce obvykle začíná na spodní straně listů, kde se vytvářejí charakteristické skvrny. Tyto skvrny jsou zpočátku žlutozelené a později se rozšiřují a mění se na hnědočernou barvu. Na horní straně listů může být viditelný bílý plodný povlak houby.

Pokud se infekce peronospory šíří do hroznů, může dojít k jejich poškození a rozvoji hniloby. Hrozny se mohou deformovat, ztrácet kvalitu a snižovat cukernatost. V případě silné infekce může peronospora způsobit opad listů, což může oslabit révovou rostlinu a ovlivnit budoucí sklizeň.

Prevence a kontrola peronospory zahrnují různá opatření. Patří sem například výběr odolných odrůd révy, správné řízení výsadby a zavlažování pro snížení vlhkosti a zlepšení cirkulace vzduchu, použití fungicidů k ochraně rostliny před infekcí, pravidelné kontrolní prohlídky révových vinic a odstranění a likvidace infikovaných částí rostliny.

Plíseň révy vinné - na spodní straně listu

Plíseň na listech vinné révy

Pokud se plíseň zatím vyskytuje jen na listech, je možné postižené listy odstraňovat. U vinné révy je také důležitá správná péče – tedy provzdušňovat rostliny, odstraňovat zálistky, zastrkávat letorosty za drátěnku, odstranění listů v místě, kde jsou hrozny, důkladná probírka hroznů. Tím vším zabráníte plísni, aby se dostala až na plody, které může zcela znehodnotit. Pokud pěstujete révu poprvé, zkuste si sehnat nějakého odborníka, který se v pěstování révy vyzná a pomůže vám s tím. Nejlepší je, když vám jednotlivé práce kolem révy ukáže, protože popsat je není tak názorné.

Správně pěstovaná réva

Postřik na plíseň vinné révy

Na plíseň vinné révy existují postřiky, které je nutné aplikovat před květem a potom dvakrát po odkvětu, někdy i častěji, pokud je velmi vlhké počasí během léta. Postřiky jsou na bázi fungicidů a patří mezi ně:

  • Dithane 45 M (mancozeb) – 0,2 až 0,3 %,
  • Kuprikol 50 (oxychlorid Cu) – 0,5 %,
  • Polyram combi (metiram) – 0,2 až 0,3 %,
  • Ridomil MZ 72 WP (metalaxyl + mancozeb) – 0,25 %.

Nezapomínejte však na to, že chemické postřiky mohou být potenciálně nebezpečné pro člověka, domácí i divoká zvířata, vodní organismy a vůbec přírodu okolo.

Při postřikování používejte vždy ochranné pomůcky, jako jsou ochranné rukavice nebo brýle. Nejezte, nepijte ani nekuřte.

Postřik provádějte pouze za bezvětrného počasí.

Plíseň vinné révy ochrana

Vůbec nejlepším způsobem, když pomineme výběr odolných odrůd a správně pěstování, je však použití organického hnojiva, které nejenže dodá vinné révě dostatek živin, ale také dodá rostlinám zvýšenou obranyschopnost a ony se pak dokážou chorobám bránit samy. Místo fungicidních prostředků tedy doporučujeme vinnou révu hnojit Hnojíkem. Toto přírodní organické hnojivo totiž obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Jestliže použijete Hnojík po celou sezonu, nejspíše omezíte i výskyt plísně révy vinné.

Repelentní účinek proti škůdcům má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk. Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin. Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny.

Hnojivo se dá použít jako sypké a zapravit do půdy, nebo jako roztok, kterým můžete ovocné stromy zalévat nebo v případě potřeby i postříkat. Vždy dbejte pokynů na obalu. Postřiky provádějte maximálně 3x týdně.

Hmyzí trus Hnojik 4l s repelentným účinkom na škodcov

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články