Paulovnie

Obsah

Paulovnie strom - Královna exotických dřevin a její mnohostranné využití

Pavlovnie, známá také jako Paulownia, je stromem, který si získal srdce zahradníků, lesníků a ekologicky smýšlejících jednotlivců po celém světě. Tato exotická dřevina přináší nejen krásu svými květy a listy, ale také se stala velmi ceněnou pro své mnohostranné využití v průmyslu, ekologickém obnovování a v mnoha jiných oblastech.

Pavlovnie (Paulownia) je původem z Asie, konkrétně z Číny. Byla pojmenována po ruské carevně Pavlovně, manželce cara Alexandra I. Tento strom patří do čeledi Paulowniaceae a zahrnuje několik druhů, z nichž nejznámější jsou Paulownia tomentosa, Paulownia elongata a Paulownia fortunei. Pavlovnie je opadavý strom, který vytváří širokou korunu s velkými srdčitými listy a nápadnými fialově-modrými květy. Tyto květy vyrůstají na dlouhých latách a kvetou většinou na jaře, což stromu propůjčuje nádherný a oslnivý vzhled.

Pavlovnie plstatá - Paulownia tomentosa

Mnohostranné využití:

 1. Dřevo: Pavlovnie je ceněna pro své rychle rostoucí dřevo, které je lehké, pevné a dobře zpracovatelné. Má široké spektrum využití, od nábytku a dřevěných hraček po stavební materiály a řezivo.

 2. Energetické dříví: Rychlý růst pavlovnií z ní dělá potenciální zdroj biomasy pro výrobu dřevního uhlí, briket nebo palivových dřevěných pelet.

 3. Ekologická obnova: Pavlovnie se stala populární volbou pro obnovu degradovaných půd a erozně ohrožených oblastí. Její silný a rychlý kořenový systém pomáhá stabilizovat půdu a zabránit erozi.

 4. Medonosná rostlina: Květy pavlovnií jsou bohatým zdrojem nektaru a atraktivním cílem pro včely a další opylovače, což přispívá k podpoře biodiverzity.

 5. Léčivé účinky: Některé části pavlovnií mají v tradiční čínské medicíně využití kvůli svým potenciálním léčivým účinkům.

 6. Papírenský průmysl: Vzhledem k rychlému růstu a kvalitnímu vláknitému dřevu se pavlovnie stala zajímavou surovinou pro výrobu papíru.

Pavlovnie (Paulownia) je fascinující strom s mnohastranným využitím a estetickou krásou. Její rychlý růst a schopnost prosperovat v různých podmínkách ji dělají atraktivním prvkem pro mnoho odvětví. Nicméně je důležité správně vyvážit její potenciální přínosy s riziky spojenými s jejím invazním chováním. S odpovědným a uvážlivým pěstováním může pavlovnie přinést mnoho výhod do oblastí ekonomických, ekologických a společenských.

Paulovnie pěstování

Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa) je strom s rychlým růstem a mnohostranným využitím. Pokud máte zájem ji pěstovat, zde je několik důležitých informací a tipů ohledně pěstování pavlovnie:

 1. Výběr vhodného stanoviště:

  • Pavlovnie preferuje slunné až polostinné stanoviště. Dobře snáší teplejší klima, ale v chladnějších oblastech může potřebovat zimní ochranu.
  • Vyhněte se místům s přílišnou vlhkostí, protože pavlovnie nemá ráda stojatou vodu.
 2. Příprava půdy:

  • Půda by měla být dobře propustná a mírně vlhká. Pavlovnie snáší různé typy půd, ale ideální je lehce kyselá až neutrální půda.
  • Před výsadbou můžete zlepšit půdu kompostem nebo jinými organickými hnojivy.
 3. Výsadba:

  • Pavlovnie je nejlépe vysazena na jaře nebo na podzim. Můžete zakoupit sazenice v zahradnictví nebo od specializovaných prodejců.
  • Vytvořte dostatečně velkou jámu, aby byl kořenový systém pohodlně umístěn.
 4. Zálivka:

  • Zejména v prvních letech po výsadbě je důležité udržovat rostlinu dostatečně zavlažovanou, aby se kořeny dobře zakořenily.
  • Postupně můžete snižovat frekvenci zálivky, jakmile bude rostlina lépe etablovaná.
 5. Hnojení:

  • Pavlovnie může být hnojena v jarních měsících pomocí rovnovážného hnojiva. Nedoporučuje se však přehnojovat, protože by to mohlo vést k příliš rychlému růstu a oslabení stromu.
 6. Ochrana před mrazem:

  • Mladé sazenice pavlovnie mohou být citlivé na mrazy. V chladnějších oblastech může být vhodné poskytnout jim zimní ochranu.
 7. Řezání:

  • Pavlovnie může být pravidelně prořezávána, aby se udržela žádoucí forma a tvar koruny. Pravidelný řez podporuje zdravý růst.
 8. Rozmnožování:

  • Pavlovnie může být množena semeny nebo řízky. Semena se obvykle setkávají s úspěchem, ale pro řízky je třeba trochu více zkušeností.

Je důležité si uvědomit, že pavlovnie může být v některých oblastech považována za invazní druh. Při pěstování je proto vhodné dbát na to, aby nedocházelo k nekontrolovanému šíření a negativnímu vlivu na místní ekosystémy.

Pavlovnie pěstování

Paulovnie protáhlá - Paulownia elongata

Paulownia elongata, známá také jako pavlovnie protáhlá, je druhem pavlovnie, který se vyznačuje svým rychlým růstem a širokým spektrem využití. Tento strom, původem z Asie, získal pozornost mnoha lidí díky svému unikátnímu vzhledu, ekologickým výhodám a potenciálnímu ekonomickému přínosu.

Pavlovnie protáhlá je opadavý strom s charakteristicky velkými listy ve tvaru srdce a nápadnými květy. Květy jsou fialově-modré a tvoří hroznovité květenství, které vytváří působivý vizuální dojem. Listy mají hrubé nervy a jsou střídavě uspořádány na stoncích. Strom může dosáhnout výšky až kolem 20 metrů, přičemž jeho růstový potenciál je zřejmě jedním z nejvýraznějších rysů.

 Pavlovnie protáhlá je známá svým mimořádně rychlým růstem. Dokáže vytvořit značný objem dřeva za relativně krátkou dobu, což ji činí zajímavým prvkem pro průmyslové a ekonomické využití. Její schopnost růst na degradovaných půdách a v nepříliš příznivých podmínkách dává naději pro obnovu a rekultivaci opuštěných oblastí.

Pavlovnie protáhlá - Paulownia elongata

Mnohostranné využití:

 1. Dřevo: Dřevo pavlovnie protáhlé je lehké, pevné a má nízký obsah pryskyřic. Díky svým vlastnostem je vhodné pro výrobu nábytku, stavebních materiálů, hudebních nástrojů a dalších výrobků.

 2. Biomasa: Rychlý růst stromu z ní činí potenciální zdroj biomasy pro energetické účely, jako jsou palivové dříví a výroba biopaliv.

 3. Ekologická obnova: Pavlovnie protáhlá může být účinným nástrojem pro stabilizaci půdy, prevenci eroze a obnovu degradovaných ploch.

 4. Estetická hodnota: Květy pavlovnie protáhlé přinášejí estetickou hodnotu do zahrad a krajinářských úprav.

Paulovnie plstnatá - Paulownia tomentosa

Paulownia tomentosa, známá také jako pavlovnie plstnatá, je ohromující strom původem z Číny, který zaujímá významné místo ve světě zahradnictví, lesnictví a průmyslu. S nádhernými květy, rychlým růstem a mnohostranným využitím se stala jedním z nejatraktivnějších druhů stromů, které jsou dostupné pro pěstování.

Pavlovnie plstnatá pochází z Číny, je to strom dorůstající výšky až kolem 20 metrů, který vytváří širokou korunu s velkými, srdčitými listy. Ty jsou nápadné svým zeleným zbarvením a povrchem pokrytým jemnými chlupy, což dává stromu název „plstnatá“. Květy pavlovnie plstnaté jsou krásná fialově-modrá květenství, která vyrůstají na koncích větví a kvetou na jaře, přinášející do krajiny neodolatelný vizuální efekt.

Pavlovnie plstatá - Paulownia tomentosa

Využití:

 1. Dřevo: Dřevo pavlovnie plstnaté je lehké, pevné a odolné vůči rozkladu, což ho činí vhodným pro výrobu nábytku, dřevěných hraček, obalů a dalších výrobků.

 2. Biomasa a energetika: Rychlý růst pavlovnie plstnaté z ní činí potenciální zdroj biomasy pro výrobu palivových dřevěných pelet nebo dřevního uhlí.

 3. Lesnictví a ekologická obnova: Pavlovnie plstnatá může být využívána pro obnovu půdy, stabilizaci svahů a prevenci eroze. Její rychlý růst pomáhá rychleji regenerovat postižené oblasti.

 4. Zahradnictví: Díky svým nádherným květům a rychlému růstu se pavlovnie plstnatá stala populární volbou pro zahradní úpravy a zelené plochy.

 1. Biomasa: Rychlý růst stromu z ní činí potenciální zdroj biomasy pro energetické účely, jako jsou palivové dříví a výroba biopaliv.

 2. Ekologická obnova: Pavlovnie protáhlá může být účinným nástrojem pro stabilizaci půdy, prevenci eroze a obnovu degradovaných ploch.

 3. Estetická hodnota: Květy pavlovnie protáhlé přinášejí estetickou hodnotu do zahrad a krajinářských úprav.

Paulovnie plstnatá prodej

Pokud máte zájem o nákup pavlovnie plstnaté (Paulownia tomentosa), existuje několik možností, jak tuto rostlinu získat. Zde jsou některé způsoby, jak můžete postupovat:

 1. Zahradnictví a pěstitelské firmy: Mnoho specializovaných zahradnictví a pěstitelských firem nabízí pavlovnie plstnatou jako součást své nabídky rostlin. Můžete si vybrat různé velikosti rostlin nebo sazenic podle vašich potřeb.

 2. Online prodejci: Na internetu najdete mnoho online prodejců, kteří nabízejí pavlovnie plstnatou k prodeji. Díky online nákupu máte často větší výběr a možnost si vybrat konkrétní odrůdu nebo velikost.

 3. Zahradní trhy a výstavy: Někdy můžete pavlovnie plstnatou zakoupit na zahradních trzích, výstavách rostlin nebo v místních komunitních prodejnách.

 4. Zemědělské a lesnické organizace: Některé zemědělské a lesnické organizace mohou nabízet pavlovnie plstnatou jako součást svých programů obnovy půdy nebo ekologických projektů.

 5. Osoby, které se věnují pěstování: Můžete se pokusit najít jednotlivce nebo skupiny, kteří se specializují na pěstování a prodej pavlovnie plstnaté. Mohou nabízet sazenice nebo dokonce větší stromy.

Před zakoupením je důležité prověřit spolehlivost prodejce, získat informace o kvalitě sazenic nebo stromů a zajistit si, že máte dostatečné znalosti o péči a podmínkách, které pavlovnie plstnatá potřebuje.

Než budete nakupovat, doporučuje se provést nějaký výzkum o pěstování a péči o pavlovnie plstnatou, abyste měli jasnou představu o tom, co je pro úspěšný růst a prosperitu této rostliny nezbytné.

Pavlovnie plstnatá prodej

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články