Padlí révy

Obsah

Padlí révy vinné

(Erysiphe necator, syn. Uncinula necator)

Padlí révy, známé také jako oidium, nebo lat. Erysiphe necator či Uncinula necator, je plíseň, která postihuje révu vinnou (Vitis vinifera) a některé další druhy rostlin z čeledi révovité (Vitaceae). Jedná se o jeden z nejvýznamnějších patogenů révy a způsobuje onemocnění nazývané révové padlí.

Erysiphe necator je biotrofní parazit, což znamená, že se živí živými buňkami hostitelské rostliny. Plíseň se projevuje na povrchu listů, výhonků, hroznů a dalších částech révy. Infikované rostliny mají na povrchu bílý až šedý práškovitý povlak, který připomíná mouku. Tento povlak je tvořen myceliem plísně a je dobře viditelný zejména za vlhkého počasí.

Révové padlí může způsobit různé škody na révě. Plíseň omezuje fotosyntézu a výživu rostliny, což může vést ke snížení vitality a úrody révy. Infikované hrozny mohou být také náchylnější k napadení hnilobou.

Boj proti padlí révy zahrnuje různé metody, včetně chemické ochrany a použití rezistentních odrůd. Správná péče o révu, jako je správný řez, odstraňování infikovaných částí rostliny a dobrá větrání, také může pomoci omezit šíření plísně.

Je důležité chránit révu před padlím a provádět preventivní opatření, zejména v oblastech s příznivými podmínkami pro výskyt této plísně.

Padlí révy - poškozený list

Padlí révové - životní cyklus

Houba přezimuje především v pupenech révy, ale mrazy pod – 15 °C nepřežije, proto jsou tak důležité klasické zimy s mrazy. K infekci dochází kdykoli od doby květu až po změknutí bobulí. Nemoc se šíří rychleji ve vlhkém prostředí a vyšší vzdušná vlhkost ji podporuje. Naopak déšť a nízké teploty šíření spíše omezují.

Padlí révy - napadené hrozny

Postřik na padlí révové

Pro kontrolu padlí révy se obvykle používá řada postřiků a fungicidů.

Systémové fungicidy: Například fungicidy obsahující látku zvanou triazoly (například propikonazol, tebukonazol) nebo strobiluriny (například azoxystrobin, kresoxim-methyl). Tyto látky pronikají do rostliny a poskytují ochranu proti padlí révy.

Kontaktní fungicidy: Například síra je běžně používaný kontaktní fungicid proti padlí révy. Síra je známa svými fungicidními vlastnostmi a je široce používaná v ekologickém zemědělství.

Biologické fungicidy: Existují také biologické fungicidy, které obsahují přírodní mikroorganismy, jako je například houba z rodu Ampelomyces, která je specifická pro padlí révy. Tyto biologické agens mohou pomoci omezit šíření padlí a pomoci při jeho kontrole.

Před použitím jakéhokoli postřiku je důležité dodržovat instrukce na štítku a postupovat dle předpisů. Dále je také důležité dodržovat správné intervaly mezi postřiky a případně střídat různé skupiny fungicidů, aby se minimalizovala možnost vzniku rezistence. Postřiky proti padlí révovému provádějte před odkvětem a pak pravidelně do změknutí bobulí.

Při péči o révu je také důležité provádět preventivní opatření, jako je odstranění infikovaných částí rostliny, správný řez a zajištění dobrého provzdušnění (nesázet rostliny příliš blízko u sebe), aby se minimalizovaly příznivé podmínky pro výskyt padlí révy.

Stejně tak je dobré vybírat odolné odrůdy, jako je například rulandské modré, Chardonnay, rýnský ryzlink a vlašský ryzlink.

Ochrana proti padlí révovému

Vůbec nejlepším způsobem, jak vinnou révu ochránit před padlím, je správné přihnojování a zalévání. Na přihnojování zvolte přírodní organické hnojivo, které nejenže rostlinu vyživuje, ale navíc jí poskytne podmínky pro zlepšení vlastníc obranyschopnosti. Doporučujeme tedy vinnou révu hnojit Hnojíkem. Toto přírodní organické hnojivo totiž obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Jestliže použijete Hnojík po celou sezonu, nejspíše padlí révového zbavíte napořád.

Repelentní účinek proti škůdcům má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin.

Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny.

Hnojivo se dá použít jako sypké a zapravit do půdy, nebo jako roztok, kterým můžete keře révy vinné zalévat nebo v případě potřeby i postříkat. Vždy dbejte pokynů na obalu.

organick0 hnojivo hnojik_100ml

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články