Padlí hrachu

Obsah

Padlí hrachu - pozor na všechny luštěniny

(Erysiphe pisi)

Padlí hrachu (Erysiphe pisi) je houbová choroba, která postihuje luštěniny (hrách, čočku, cizrnu aj.). Erysiphe pisi je druh padlí patřící do čeledi Erysiphaceae, která zahrnuje různé druhy padlí napadajících různé druhy rostlin.

Padlí hrachu je charakterizováno bělavým nebo šedým plstnatým povlakem na listech, stoncích a lusku rostliny. Tento povlak je tvořen myceliem houby a jejími konidiemi (asexuálními spórami). Infekce obvykle začíná na listech a postupuje na další části rostliny.

Choroba se často vyskytuje ve vlhkých a teplých podmínkách, které jsou příznivé pro růst a šíření houby. Infikované rostliny mohou ztratit na výnosu, protože padlí omezuje fotosyntézu a snižuje schopnost rostliny zpracovávat živiny.

Kontrola padlí hrachu zahrnuje různé metody, jako je omezení vlhkosti a zlepšení větrání rostliny, aby se snížila příznivá prostředí pro šíření houby. Případně lze použít fungicidy k potlačení infekce, ale je důležité vybrat takový fungicid, který je vhodný pro použití na hrachu a který je bezpečný pro lidskou spotřebu, pokud je hrách určen pro konzumaci.

Padlí hrachu - příznaky na listech

Padlí na hrachu - jak se choroba šíří

Padlí hrachu (Erysiphe pisi) se šíří pomocí konidií, které jsou asexuálními spórami houby. Tyto konidie se vytvářejí na povrchu infikovaných rostlin a jsou snadno přenášeny větrem, vodou, hmyzem nebo i lidskou činností. Přenášejí se z infikovaných rostlin na zdravé rostliny a způsobují nové infekce.

Ideální podmínky pro šíření padlí hrachu jsou teplé a vlhké prostředí. Vysoká vlhkost zvýhodňuje vývoj a šíření houby, zatímco suché podmínky jí brání. Choroba je častěji pozorována v období s vyšší vlhkostí, jako je jaro a začátek léta.

Pokud jde o přezimování, houba Erysiphe pisi, může přežívat v zimních měsících v různých formách. Jednou z hlavních forem přezimování je tvorba plodniček na opadávajících listech infikovaných rostlin. Plodničky obsahují přezimující struktury houby, jako jsou mycelium a askospory.

Askospory jsou spory, které jsou produkované v plodničkách. Tyto askospory mohou přežívat na opadu rostliny nebo v půdě a čekat na příhodné podmínky pro klíčení a infekci nových rostlin v příští vegetační sezóně.

Je důležité přijmout preventivní opatření, jako je odstraňování a likvidace opadávajících listů nebo rostlinných zbytků, aby se snížila přítomnost přezimujících struktur houby v okolí a minimalizovalo riziko infekce v následující sezóně.

Padlí hrachu se šíří i hmyzem

Padlí hrachové - postřiky a další

Proti padlí hrachovému je nejlepší bojovat včasným výsevem rostlin, aby rychleji vyrostly a byly odolnější.

Dále je důležité vybírat odolnější odrůdy, jako je například Abarth nebo Kingfisher.

Případně lze použít postřiky na padlí, jako Kumulus WG a Topas 100 EC.

Dodržujte však doporučené dávkování, nepostřikujte rostliny za větrného počasí a vždy používejte ochranné pomůcky, jako jsou ochranné rukavice a ochranné brýle.

Padlí hrachu ochrana

Vůbec nejlepší ochranou však je použití organického hnojiva, která je schopné nejen rostlinám dodat dostatek živin, ale také jim pomoci zvýšit jejich vlastní obranyschopnost. Místo fungicidních prostředků doporučujeme tedy hrách celosezónně hnojit Hnojíkem. Toto přírodní organické hnojivo totiž obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Repelentní účinek proti škůdcům a chorobám má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Dalším způsobem, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin.

Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny. Hnojivo se dá použít jako sypké a zapravit do půdy, nebo jako roztok, kterým můžete ovocné stromy zalévat nebo v případě potřeby i postříkat. Vždy dbejte pokynů na obalu.

Hmyzí trus Hnojík - České organické hnojivo

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články