čarodějné kruhy

Obsah

Čarodějné kruhy v trávníku

Čarodějné kruhy v trávníku, také známé jako čarodějná kruhovitost trávníků, jsou jevem, který se vyskytuje v přírodě a projevuje se vytvářením kruhových nebo eliptických vzorů na trávě. Tyto kruhy jsou zpravidla jasně odlišné od okolního prostředí a mohou mít různou velikost – od několika centimetrů až po desítky metrů.

Existuje několik teorií, které se snaží vysvětlit vznik čarodějných kruhů, ale žádná z nich není zcela prokázaná. Mezi nejznámější teorie patří:

 1. Působení hub: Podle této teorie jsou čarodějné kruhy vytvářeny podzemními houbami, které žijí v symbióze s kořeny trav a jiných rostlin. Tyto houby vytvářejí v trávníku sítě vláken, které omezují růst některých rostlin. Na povrchu se pak objevují kruhové nebo eliptické skvrny s odlišnou barvou, protože tráva uvnitř těchto kruhů je slabší a roste pomaleji.

 2. Chemické reakce: Podle této teorie se kruhy tvoří v důsledku chemických reakcí mezi podzemními složkami půdy a rostlinami. Tyto reakce mohou ovlivnit růst trávy a vést k vytváření kruhovitých vzorů.

 3. Meteorologické jevy: Někteří vědci razí teorii, že čarodějné kruhy mohou být způsobeny meteorologickými jevy, jako je například silný vítr nebo proudy vzduchu, které vytvářejí kruhové vzory ve vegetaci.

 4. Působení hmyzu: Existuje i teorie, že čarodějné kruhy jsou způsobeny aktivitou hmyzu, jako jsou termiti nebo mravenci, kteří konzumují rostliny kruhových výsečích, což vede k vytváření viditelných kruhů na povrchu trávníku.

Čarodějné kruhy v trávníku způsobené houbami

Čarodějné kruhy houby

Čarodějné kruhy způsobené houbami jsou vytvářeny podzemními houbami, které žijí v symbióze s kořeny trav a jiných rostlin. Tyto houby patří do skupiny mykorhizních hub a hrají důležitou roli v přírodní ekologii.

Proces vzniku čarodějných kruhů způsobených houbami může být následující:

 1. Mykorhiza: Mykorhizní houby navazují symbiotický vztah s kořeny rostlin. To znamená, že houby pronikají do kořenů rostlin a vyměňují s nimi živiny. Houby získávají od rostlin organické látky, které jim poskytují energii, zatímco rostliny získávají od hub minerální látky, které jsou pro jejich růst a vývoj důležité.

 2. Růst mycelia: Mykorhizní houby vytvářejí v půdě rozsáhlé sítě vláken nazývané mycelium. Mycelium se šíří pod povrchem půdy, a vytváří tím rozsáhlou podzemní strukturu.

 3. Konkurenční interakce: Během růstu mycelia mohou houby soutěžit s ostatními rostlinami a organismy o živiny v půdě. Tato konkurence může omezit růst určitých druhů rostlin.

 4. Podpůrná role hub: Mykorhizní houby mají také schopnost recyklovat organický materiál a rozkládat odumřelé rostlinné zbytky, čímž přispívají k cyklu živin v ekosystému.

 5. Vliv na růst trávy: V oblastech, kde mykorhizní houby vykazují silnou aktivitu, může dojít ke snížení růstu některých druhů trávy. To je způsobeno konkurenční interakcí mezi houbami a trávou o živiny v půdě. Tráva uvnitř oblastí s vyšší aktivitou houb má potom tendenci růst pomaleji a být slabší.

 6. Vznik čarodějných kruhů: V důsledku tohoto soutěžení o živiny a růstu mycelia se na povrchu trávníku mohou objevit kruhové nebo eliptické skvrny, které mají odlišnou barvu a růst. To jsou právě čarodějné kruhy.

 7. Na těchto kruzích mohou růst plodnice jedlých hub, které houbaři sbírají, například špička obecná, čirůvky, bedly nebo pýchavky. 
Houby (špičky) v čarodějném kruhu

Čarodějný kruh z hřibů

Čarodějný kruh může vzniknout i z hřibů, ale tato situace je méně běžná než čarodějné kruhy způsobené mykorhizními houbami, o kterých bylo pojednáno výše. Když houby, zejména některé druhy hřibů, rostou v trávě, mohou vytvořit kruhové nebo eliptické vzory na povrchu trávníku.

Některé druhy hřibů mají tendenci růst ve skupinách nebo klonálních koloniích, což znamená, že se šíří z jednoho místa pomocí podzemní sítě vláken, podobně jako mykorhizní houby. V některých případech může růst těchto hřibů omezit růst trávy v okolí, což vede k vytváření kruhových nebo eliptických zón s odlišným vzhledem trávy.

 

Kromě hřibů existuje například známý druh václavky rodu Armillaria, který vytváří velké kruhy, někdy nazývané „kruhy věčnosti“ nebo „královské hřibové kruhy“. Tyto kruhy mohou mít až několik metrů v průměru a jsou tvořeny celou kolonií těchto hub. Přestože jsou kruhy působivé a zajímavé, mohou také způsobovat škody na trávnících nebo v lesních porostech, protože houby mohou být parazitické a napadat živé dřeviny.

Musíme však zdůraznit, že ne všechny houby/hřiby mají tendenci tvořit čarodějné kruhy, a proto jsou takové případy obvykle méně časté než kruhy způsobené mykorhizními houbami. Pokud vidíte na trávníku nebo v přírodě zajímavé kruhové vzory, mohou být způsobeny různými přírodními jevy nebo interakcemi mezi organismy, a většinou je třeba tyto jevy pečlivě zkoumat, abyste jejich původ správně identifikovali.

Čarodějné kruhy ochrana

Čarodějné kruhy nemají vyloženě negativní vliv na váš trávník, takže ani neexistuje žádná ochrana. Fungicidy proti těmto velkým houbám ani nefungují. Doporučujeme však trávníky hnojit Hnojíkem. Je to přírodní organické hnojivo, které obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů

Repelentní účinek proti škůdcům má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin.

Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny. Hnojivo se dá použít jako sypké a zapravit do půdy, nebo jako roztok, kterým můžete trávník zalévat nebo v případě potřeby i postříkat. Vždy dbejte pokynů na obalu a nepřekračujte povolené dávkování.

organick0 hnojivo hnojik_100ml

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články