bakteriální skvrnitost listů

Obsah

Bakteriální skvrnitost listů okurek

(Pseudomonas syringae))

Bakteriální skvrnitost listů okurek, známá také jako bakteriální skvrnitost nebo pseudomonas/pseudomonáda skvrnitosti listů okurek, je rostlinná choroba způsobená bakterií Pseudomonas syringae. Tato bakterie je považována za komplex, který zahrnuje několik různých kmenů, které mohou napadat různé druhy rostlin, včetně okurek, rajčat, brambor, růží atd.

Symptomy bakteriální skvrnitosti listů okurek se obvykle projevují jako hnědé nebo černé skvrny na listech rostlin. Skvrny mohou být různých tvarů a velikostí a často se objevují na listech blíže k řapíku. Infikované listy mohou také vykazovat žluté nebo hnědé oblasti mezi žilkami. Bakterie mohou napadnout také další části rostlin, včetně plodů, stonků a květů.

Pseudomonas syringae se šíří prostřednictvím vody, deště, větru, hmyzu a kontaminovaných nástrojů nebo rukou. Bakterie mohou proniknout do rostlin skrze poranění na povrchu listů nebo prostřednictvím přirozených otvorů, jako jsou průduchy.

Prevence a řízení bakteriální skvrnitosti listů okurek zahrnuje několik opatření. Je důležité zvolit odolné odrůdy okurek a dodržovat dobré zemědělské postupy, jako je udržování zdravých rostlin a odstranění postižených rostlin. Důkladné čištění nástrojů a omezování zavlečení bakterií do pěstebních prostorů je také důležité. V některých případech se může použít chemická ochrana měďnatými, ale je důležité zvolit přípravky schválené pro danou rostlinu a postupovat podle příslušných návodů.

Bakteriální skvrnitost listů - příznaky na listech okurky

Bakteriální skvrnitost listů brambor

Bakteriální skvrnitost listů může také postihnout brambory. Bakterie Pseudomonas syringae, která je zodpovědná za tuto chorobu, může napadnout různé druhy rostlin, včetně brambor. Symptomy bakteriální skvrnitosti listů na bramborách jsou obdobné jako u jiných rostlin. Mohou se objevit hnědé až černé skvrny na listech, které mohou být různých tvarů a velikostí. Infikované listy se často objevují blíže k řapíku a mohou také vykazovat žluté oblasti mezi žilkami.

Bakteriální skvrnitost listů brambor může způsobit výrazný úbytek výnosu bramborových hlíz. Infikované rostliny mohou mít slabší růst a méně vyvinuté hlízy. Infekce může také ovlivnit kvalitu brambor, což může mít negativní dopad na jejich skladovatelnost a prodej.

Prevence a řízení bakteriální skvrnitosti listů brambor zahrnuje podobná opatření jako u okurek. Je důležité zvolit odolné odrůdy brambor a dodržovat správné zemědělské postupy, jako je střídání plodin, odstranění postižených rostlin a udržování zdravého prostředí pro růst brambor. Při výskytu choroby je možné použít chemickou ochranu, ale je důležité zvolit vhodné přípravky a postupovat podle pokynů a předpisů.

Bakteriální skvrnitost listů napadá i brambory

Bakteriová skvrnitost listů růže

Bakteriální skvrnitost listů u růží je také známá jako pseudomonáda skvrnitosti růží nebo bakteriální skvrnitost růží. Tato choroba je způsobena bakterií Pseudomonas syringae pv. maculicola. Při infekci těmito bakteriemi se na listech růží objevují charakteristické symptomy.

Symptomy bakteriální skvrnitosti listů u růží zahrnují vznik malých černých nebo hnědých skvrn na povrchu listů. Skvrny jsou obvykle okrouhlého tvaru a mohou se spojovat do větších oblastí. Postižené listy mohou také ztmavnout nebo zaschnout a nakonec opadat. Bakteriální skvrnitost se obvykle nešíří na květy růží, ale může postihnout i stonky.

Infekce bakteriální skvrnitostí růží se často vyskytuje ve vlhkém a teplém prostředí, které přispívá k rychlejšímu šíření bakterií. Bakterie mohou být přenášeny deštěm, větrem, hmyzem nebo kontaminovanými nástroji a rukama.

Prevence a řízení bakteriální skvrnitosti listů u růží zahrnuje různá opatření. Důležité je udržovat zdravé růže prostřednictvím správného zavlažování, dostatečného odvětrání a odstraněním postižených listů a rostlin. Také je vhodné zvolit odolné odrůdy růží (Cherry lady, Black forest rose, Dolomiti, Gartenpass). Při pěstování růží je důležité dodržovat hygienická opatření, jako je čistota nástrojů a omezení zavlečení bakterií do pěstebních prostorů.

V případě vážné infekce se může použít chemická ochrana, ale je důležité zvolit přípravky schválené pro použití u růží a postupovat podle pokynů výrobce.

Pokud se setkáte s podezřením na bakteriální skvrnitost listů u růží, doporučujeme kontaktovat odborníka na růže nebo zahradního poradce, který vám pomůže se správnou diagnózou a doporučí další postup při řízení této choroby.

Bakteriální skvrnitost listů růží - odolné odrůdy

Bakteriální skvrnitost listů ochrana

I když dodržíte všechna výše uvedená doporučení (vertikální vedení rostlin – zejména u okurek, likvidace napadených rostlin, likvidace posklizňových zbytků, omezení pohybu v porostu za deště nebo za vlhka, opatrná zálivka, výběr odolných kultivarů, postřik měďnatými přípravky), stejně se někdy může stát, že bakteriální skvrnitost na vaše okurky, brambory, růže a jiné plodiny udeří. Potom doporučujeme všechny tyto rostliny hnojit Hnojíkem. Toto přírodní organické hnojivo totiž obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Repelentní účinek proti škůdcům, ale i chorobám má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob. Dalším způsobem, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin.

Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny. Hnojivo můžete používat jako sypké a zapravit ho do půdy, nebo jako roztok, kterým rostliny zalijete nebo v případě potřeby i postříkáte. Vždy však dbejte pokynů na obalu a dodržujte doporučené dávkování. Při výskytu choroby je možné postříkat rostliny až 3x týdně.

Hnojík hnojivo

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články