zrnokaz

Obsah

Zrnokaz - podle druhu škodí na hrachu, fazolích nebo bobu

(Bruchidae)

Zrnokazi (Bruchidae) jsou čeledí brouků, která zahrnuje více než 1 200 druhů. Jsou to drobní brouci, jejichž larvy se živí semeny rostlin, zejména luštěninami.

Dospělí zrnokazi jsou obvykle malí, měří jen několik milimetrů. Mají tvrdý vnější krunýř a často mají tmavou nebo hnědou barvu. Mají také krátká a silná tykadla. Samičky mají zvláštní výběžek na zadečku, který jim umožňuje klást vajíčka přímo do semen rostlin.

Larvy zrnokazů parazitují na semenech. Samička klade vajíčka na semena hostitelské rostliny a vylíhlé larvy se poté živí uvnitř semen. Larvy jsou dobře přizpůsobeny k životu uvnitř semen a mají speciální struktury, které jim umožňují využívat živiny obsažené v semenech.

Zrnokazi mohou být škůdci pro zemědělské plodiny, zejména pro luštěniny, jako jsou fazole, hrách, sója nebo čočka. Poškozují semena tím, že se živí jejich obsahem, což může způsobit snížení jejich klíčivosti nebo kvality. Zrnokazi mohou být také problémem ve skladovacích zařízeních, kde mohou způsobovat ztráty v zásobách potravin.

K ochraně proti zrnokazům se používají různé metody, včetně chemického ošetření, kontroly teploty a vlhkosti ve skladovacích prostorách nebo používání biologické kontroly, například pomocí přirozených predátorů zrnokazů.

Zrnokaz hrachový brouk

Zrnokaz hrachový

Zrnokaz hrachový se specializuje pouze na hrách. V semenech nechává vykousané otvory, většinou po jednom, hrách potom vypadá jako malé proděravěné korálky. Zrnokaz hrachový se do lusků a semen dostává již za vegetačního období rostliny, napadá semena a prožírá je. Hrách je nepoživatelný, protože poškozená semena obsahují jedovatý alkaloid kontraridin. Dobrou prevencí proti zrnokazu hrachovému je včasný výsev hrachu, ihned po sklizni rychlá orba nebo zrytí záhonu, dále skladování hrachu při teplotě vyšší než 20 °C.

Zrnokaz hrachový - vykousaná semena hrachu

Zrnokaz fazolový

Zrnokaz fazolový napadá nejen fazole, ale i hrách, čočku a bob. U nakousaných fazolí může být i více než deset vykousaných děr. Zrnokaz fazolový napadá semena až během skladování. 

Prevencí je včasná sklizeň fazolí, vhodné je také uložit semena na 8 až 10 hodin do mrazáku (nesnižuje se tím klíčivost) a potom skladovat v dobře uzavřených nádobách při co nejnižší teplotě. Jedině tak se zrnokazi k fazolím nedostanou.

Zrnokaz fazolový - poškozené fazole

Postřik proti zrnokazovi

Proti zrnokazovi není doporučen žádný postřik. Při velkém napadení by asi bylo možné použít povolené insekticidy, ale lepší ochranou je prevence: 

  • nakupovat zdravou sadbu,
  • střídat plodiny,
  • dodržovat včasný výsev plodin (hrách, fazole, čočka, bob, sója),
  • po sklizni důkladně ihned zrýt nebo zorat záhony.

Kromě chemické ochrany se doporučuje i biologická ochrana, a to pomocí dravých roztočů. Proti zrnokazům mohou pomoci i hmyzožraví ptáci, které přilákáte do zahrady tak, že jim nabídnete pítko, krmítko, možnost úkrytu a zároveň je nebudou na vaší zahradě plašit kočky.

Další možností ochrany plodin je použití organického hnojiva – viz dále.

Zrnokaz ochrana

Jako dobrá alternativa zejména k chemickým postřikům se doporučuje použít přírodní organické hnojivo Hnojík. Hnojík obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Jestliže použijete Hnojík od začátku sezóny, tj. doby, kdy se zrnokazi začínají množit a klást vajíčka do lusků, pravidelně, pak se nejspíše vyhnete veškerým problémům, které na vašich rostlinách způsobují tito odolní škůdci.

Repelentní účinek proti škůdcům má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin.

Navíc chitin pomáhá vylepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny.

1 l Hnojík

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články