vlnovník česnekový

Obsah

Vlnovník česnekový - jak vypadá

(Aceria tulipae)

Vlnovník česnekový (Aceria tulipae) je mikroskopický druh roztoče (0,1 až 0,2 mm), který se specializuje na napadání cibule a česneku. Roztoči napadají rostliny zejména během počátečního růstu a mohou způsobit vážné škody na produkci těchto druhů zeleniny.
 
Vlnovník česnekový se živí listy a stroužky česneku a způsobuje deformaci a ztrátu pevnosti rostlin. Napadené rostliny mohou být zpomaleny v růstu a mohou mít sníženou kvalitu konzumních části (jako je například snížená chuť či vzhled – stroužky hnědnou a sesychají). Závažnější infekce mohou vést až ke hnilobě rostlin a k celkovým velkým ztrátám na úrodě.
 
K ochraně proti vlnovníku česnekovému se používají různé metody, jako například biologická kontrola, použití pesticidů a předcházení jeho šíření. Preventivní opatření zahrnují nákup zdravé sadby, časté prohlídky rostlin a důsledné odstraňování napadených částí rostlin.
Vlnovník česnekový - pouhým oken neviditelný

Vlnovník česnekový a háďátko zhoubné

Vlnovník česnekový a háďátko zhoubné jsou nejčastějšími škůdci na česneku. Ačkoliv oba jsou pouhým okem neviditelní, dokážou napáchat velké škody. Háďátko je asi závažnějším škůdcem, protože přežívá v půdě i několik let (přes zimu), vlnovník zase dokáže přežít jak v půdě, tak v napadených rostlinách. Na háďátko se vyplatí použít elementární síru, organické hnojivo, zatímco moření česneku příliš neúčinkuje. Na vlnovníka se hodí použít moření prostředky na bázi síry.

Oběma škůdcům se však můžete vyhnout, když budete důsledně střídat plodiny, nakupovat zdravou sadbu, kontrolovat rostliny po celou dobu vegetace, zda se na nich nevyskytují škůdci a používat organická hnojiva, která rostlinám dodají vlastní obranyschopnost.

Vlnovník česnekový - poškozený stroužek česneku

Vlnovník česnekový postřik

Nejprve vyzkoušejte moření česneku v prostředku na bázi síry, nejobvyklejší je asi Sulka. Postupujte podle instrukcí na obalu a používejte ochranné prostředky – stejně jako při postřiku.

Jakmile zjistíte napadení česneku vlnovníkem česnekovým během sezóny, můžete použít jakýkoliv akaricid (prostředek proti roztočům), například SANMITE 20 WP. Opět postupujte podle návodu na obalu, určeném pro česnek.

Mějte stále na paměti, že chemické postřiky jsou potenciálně jedovaté pro člověka, zvířata i přírodu okolo.

Postřiky aplikujte jen za bezvětrného počasí nebo při mírném vánku. Neaplikujte za deště.

Stále používejte ochranné prostředky – rukavice, brýle, oblek, při aplikaci nejezte ani nepijte a po aplikaci si umyjte důkladně ruce.

Vlnovník česnekový ochrana

My však doporučujeme vyzkoušet přírodní organické hnojivo Hnojík, které obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Jestliže použijete Hnojík od začátku sezóny, tj. doby, kdy se vlnovníci začínají množit, pravidelně, pak se nejspíše vyhnete veškerým problémům, které by vám tito neviditelní škůdci způsobili.

Repelentní účinek proti škůdcům má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Dalším způsobem, jak může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin.

Chitin navíc může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny.

Pokud se vlnovníci na vaší zahradě již přemnožili, je zapotřebí dostat chitin co nejrychleji do rostlin. Proto Hnojík se svlečky louhujte ve vodě, aby se účinné látky rozpustily, a tímto výluhem pak rostliny zalijte nebo postříkejte. Nejlepší je, když se látky přes listy i kořeny dostanou co nejrychleji do těla rostliny. U vlnovníků postačí obvykle tři takové zálivky během týdne, aby se dostavil požadovaný efekt.

české organické hnojivo HNOJÍK 1.3L

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články