Vikev

Obsah

Vikev - Významná rostlina pro lidskou výživu a přírodní prostředí

Vikev (Vicia) je rod rostlin z čeledi bobovitých (Fabaceae), který zahrnuje více než 150 druhů. Tato rostlina je známá svou schopností fixovat dusík z atmosféry a tím přispívat k bohatosti půdy. Vikev má také významnou roli v lidské výživě a ekologickém zemědělství.

Vikev je jednoletá nebo vytrvalá bylina s plazivými nebo vzpřímenými stonky a listy složenými z lichozpeřených lístků. Květy vikve jsou typicky fialové, růžové nebo bílé barvy a vytvářejí květenství ve tvaru lichoklasu. Plody jsou ploché, někdy plstnaté lusky obsahující semena.

Vikev je považována za cennou plodinu pro zemědělství a výživu z několika důvodů. Jedním z nich je její schopnost fixovat dusík. Kořeny vikeve obsahují symbiotické bakterie zvané Rhizobia, které mají schopnost vázat atmosférický dusík a přeměňovat ho na formu, kterou rostlina může využít. Tímto procesem se výrazně snižuje potřeba hnojení dusíkem a zvyšuje se plodnost půdy. Vikev se často pěstuje jako zelené hnojení, kdy se vypěstované rostliny zapracují do půdy a slouží jako organické hnojivo.

Dalším důležitým využitím vikve je v lidské výživě. Semena vikve jsou bohatá na bílkoviny, vlákninu, minerály (jako je železo, vápník a draslík) a vitamíny (zejména vitamín C). Vikev se často konzumuje ve formě klíčků, které mají vysoký obsah živin a jsou vhodné jako součást salátů, sendvičů a různých pokrmů. Semena vikeve se také používají jako krmivo pro hospodářská zvířata.

Vikev listy - Vicia

Vikev pěstování

Vikev je oblíbená rostlina pěstovaná z několika důvodů, ať už jako plodina, zelené hnojení nebo krmivo pro dobytek. Při pěstování vikve je několik faktorů, které je třeba vzít v úvahu:

  1. Výběr odrůdy: Existuje mnoho odrůd vikve, které se liší vlastnostmi, jako je odolnost vůči chorobám, růstové podmínky a výnosy. Je důležité vybrat odrůdu, která je přizpůsobena specifickým podmínkám pěstování ve vaší oblasti.

  2. Příprava půdy: Před výsevem vikve je důležité připravit půdu. Půda by měla být dobře odplevelená a uvolněná, aby se zlepšila přístupnost vzduchu a vody. Pokud je půda chudá na živiny, může být vhodné přidat organické hnojivo nebo hnojiva bohatá na dusík.

  3. Výsev: Vikev se obvykle vysévá na jaře nebo na podzim, v závislosti na klimatických podmínkách a odrůdě. Semena by měla být sázena do hloubky asi 2-3 cm a vzdálenost mezi řádky by měla být kolem 20-30 cm, aby rostliny měly dostatek prostoru pro růst.

  4. Zalévání: Při pěstování vikve je důležité zajistit dostatečné zalévání, zejména během suchých období. Rostliny by měly mít přístup k dostatečnému množství vody, aby mohly růst a vyvíjet se správně.

  5. Ochrana rostlin: Rostliny vikve mohou být náchylné na různé choroby a škůdce. Je důležité monitorovat rostliny a přijmout preventivní opatření, jako je použití vhodných pesticidů a fungicidů, pokud je to nutné.

  6. Sklizeň: Sklizeň vikve závisí na zamýšleném využití. Pokud se pěstuje jako zelené hnojení, rostliny se obvykle seřezávají nebo zapracovávají do půdy před kvetením. Pokud je určena jako plodina nebo krmivo, sklizeň probíhá, když semena dosáhnou zralosti a lusky se začnou otvírat.

Vikev semena

Vikev ptačí

Vikev ptačí (Vicia cracca) je druh rostliny patřící do rodu Vikev (Vicia) a čeledi bobovitých (Fabaceae). Tato rostlina je běžně rozšířena ve velké části Evropy, Asie a Severní Ameriky. Vikev ptačí je vytrvalá bylina s plazivými nebo popínavými stonky a listy složenými z lichozpeřených lístků.

Vikev ptačí je oblíbená rostlina mezi ptáky, což jí vyneslo její název. Její květy jsou výrazné, fialové nebo růžové, a tvoří hustá květenství ve tvaru lichoklasu. Květy jsou hojně navštěvovány opylovači, jako jsou včely a motýli, kteří přispívají k rozmnožování rostliny.

Vikev ptačí má také důležitou ekologickou roli. Je to cenná píce pro hospodářská zvířata, zejména pro dobytek a ovce. Listy a lodyhy vikeve ptačí jsou bohaté na živiny a jsou ceněné pro svou výživovou hodnotu. Rostlina je schopna rychle růst a hojně se vyskytuje na pastvinách a loukách.

Navíc, vikev ptačí je cenná pro svou schopnost fixovat dusík z atmosféry. Stejně jako ostatní rostliny z rodu Vikev (Vicia) má symbiotický vztah s bakteriemi Rhizobia, které jsou schopné vázat atmosférický dusík a přeměňovat ho na formu, kterou rostlina může využít. Tímto procesem vikev ptačí přispívá k obohacení půdy dusíkem a zlepšuje její plodnost.

Vikev ptačí je také oblíbenou rostlinou mezi zahradníky a krajináři. Její plazivé stonky a květy přispívají k vytvoření hustého porostu a poskytují esteticky příjemný vzhled. Navíc, vikev ptačí je schopna konkurovat plevelům a pomáhá potlačovat jejich růst.

Vzhledem k jejímu ekologickému významu a využití pro píci a krajinářství by měla být vikev ptačí více oceněna a podporována. Je to rostlina, která přináší výhody nejen pro přírodu a životní prostředí, ale také pro zemědělství a zahradničení.

Vicia cracca flower

Vikev setá

Vikev setá (Vicia sativa) je druh rostliny patřící do rodu Vikev (Vicia) a čeledi bobovitých (Fabaceae). Jedná se o jednoletou nebo dvouletou bylinu, která je pěstována jako cenná plodina pro svou výživnou hodnotu a schopnost fixovat dusík.

Vikev setá je široce rozšířena po celém světě a je známá svými plazivými nebo vzpřímenými stonky a listy složenými z lichozpeřených lístků. Květy vikve seté jsou fialové, růžové nebo bílé a vytvářejí hustá květenství ve tvaru lichoklasu. Plody jsou lusky obsahující semena, která mají významnou výživovou hodnotu.

Vikev setá je pěstována jako cenná plodina pro lidskou výživu, krmivo pro hospodářská zvířata a také pro zelené hnojení. Semena vikve seté jsou bohatá na bílkoviny, vlákninu, minerály (jako je železo, vápník a draslík) a vitamíny (zejména vitamín C). Jsou vhodná pro lidskou spotřebu a často se používají jako součást salátů, polévek, kaší a jiných pokrmů. Semena vikeve seté se také používají jako krmivo pro dobytek, prasata a drůbež, protože poskytují vyváženou výživu.

Vikev setá - Vicia sativa

Vikev setá je tedy významnou plodinou s mnoha výhodami pro lidskou výživu, krmivo pro hospodářská zvířata a udržitelné zemědělství. Její schopnost fixovat dusík a její výživná hodnota ji činí důležitou součástí rostlinné produkce a udržitelného hospodaření se zemědělskými plochami.

Vikev plotní

Vikev plotní (Vicia sepium) je druh rostliny patřící do rodu Vikev (Vicia) a čeledi bobovitých (Fabaceae). Jedná se o vytrvalou bylinu s plazivými nebo popínavými stonky a listy složenými z lichozpeřených lístků. Tento druh je běžně rozšířen ve vlhkých oblastech Evropy a Asie.

Vikev plotní je oblíbená rostlina pro zakládání pásů zeleně a vytváření plotů. Její plazivé stonky se rychle šíří a vytvářejí husté porosty, které poskytují úkryt a ochranu. Tímto způsobem může sloužit jako živý plot, který ohraničuje pozemky a odděluje oblasti.

Vikev plotní je také významná pro svou ekologickou roli. Je cennou pícninou pro dobytek a zvěř, protože její listy jsou bohaté na živiny. Rostlina je schopna rychle růst a poskytuje hojný zdroj potravy pro pastviny. 

Vikev plotní je také atraktivní pro opylovače jako včely a motýly, protože její květy mají nápadné fialové nebo růžové barvy. Květy se shromažďují ve tvaru lichoklasu a jsou zdrojem nektaru a pylu pro tyto opylovače. Tím přispívá k podpoře biodiverzity a ochraně přírodního prostředí.

Vikev plotní - Vicia sepium

Vikev huňatá

Vikev huňatá (Vicia villosa), je rostlina patřící do čeledi bobovité (Fabaceae). Je to vytrvalá bylina, která se běžně vyskytuje ve Střední a Východní Evropě. Vikev huňatá je známá pro svou schopnost fixace dusíku z atmosféry a tím zlepšování půdní kvality.

Tato rostlina má poměrně dlouhé, šplhavé stonky, které mohou dosahovat až 1-2 metry délky. Listy jsou složené z mnoha párových lístků a mají chlupatý povrch, odtud pochází i její název „huňatá“. Květy jsou drobné, purpurově modré a seskupené v hroznech. Plody jsou lusky obsahující semena.

 Vikev huňatá je často využívána v plodinových osevních postupech jako součást rotace plodin, aby se zlepšila půdní struktura a snížila potřeba hnojení dusíkatými hnojivy.

Vikev huňatá je také vhodná pro pastvu dobytka, protože obsahuje hodnotné bílkoviny a další živiny. Je to rostlina odolná vůči nepříznivým podmínkám, jako je suché a chladné počasí.

 

Vikev huňatá - Vicia villosa

Vikev úzkolistá

Vikev úzkolistá (Vicia angustifolia) je dalším druhem rostliny patřící do rodu Vikev (Vicia) a čeledi bobovité (Fabaceae). Je to roční nebo dvouletá bylina, která se vyskytuje v Evropě, Asii a Severní Americe.

Vikev úzkolistá má tenké a úzké listy, které se liší od jiných druhů vikev. Stonky jsou vzpřímené a dosahují výšky až 60 centimetrů. Květy jsou fialové nebo modré a tvoří hrozny na konci stonků. Plody jsou lusky obsahující semena.

Tato rostlina je také využívána pro svou schopnost fixace dusíku. Podobně jako vikev huňatá, vikev úzkolistá je schopna vázat dusík z atmosféry a přeměňovat ho na formu, kterou mohou ostatní rostliny využívat. To přispívá k zlepšení půdního dusíku a zvyšuje úrodnost půdy.

Vikev úzkolistá - Vicia angustifolia

Vikev úzkolistá je často pěstována jako součást plodinových osevních postupů, zejména ve směsích s jinými plodinami. Je vhodná jako zelené hnojení, protože dokáže zlepšit strukturu půdy, snížit erozi a obohatit půdu o dusík.

Vikev úzkolistá je také považována za dobrý zdroj krmiva pro dobytek, ovcí a další hospodářská zvířata. Je bohatá na bílkoviny, minerály a vitaminy, což přispívá k vyvážené stravě zvířat.

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články