tolije

Obsah

Tolije - skalnička k vodnímu zdroji

(Parnassia)

Tolije (Parnassia) je rod rostlin z čeledi jesenkovité (Celastraceae), který zahrnuje přibližně 50 druhů. Tato rostlina je známá svými krásnými bílými květy a je často považována za symbol krásy a čistoty.

Jak vypadá tolije

 • Tolije má středně vysokou lodyhu s jedním nebo více květy na vrcholu.
 • Květy tolije jsou bílé a mají pět cípatých korunních lístků. Často mají zřetelné žluté nebo zelené skvrny nebo proužky na koruně.
 • Květy tolije jsou obvykle jednotlivé, ale někdy se mohou vyskytovat v malých květenstvích.
 • Listy tolije jsou střídavé, jednoduché a přisedlé. Mohou být celistvé nebo zubaté.

Kde tolije obvykle roste

 • Tolije se vyskytuje v různých částech světa, včetně Evropy, Asie, Severní Ameriky a Jižní Ameriky.
 • Roste na vlhkých a rašelinných stanovištích, jako jsou rašeliniště, horské louky a v blízkosti tekoucích vod.
 • Tato rostlina je často spojována s chladným a vlhkým prostředím, a proto se často nachází spíše v horách a na severní polokouli.

Tolije jsou květiny s velkou estetickou hodnotou a jsou oblíbené mezi botaniky i zahradníky. Je však důležité zachovávat a chránit jejich přirozená stanoviště, protože některé druhy tolije ohrožené, nebo dokonce kriticky ohrožené.

Tolije

Tolije bahenní

Tolije bahenní (Parnassia palustris) je druh tolije, který je známý svými krásnými květy a obvykle roste na vlhkých stanovištích, včetně rašelinišť a vlhkých luk.

Vzhled tolije bahenní:

 • Tolije bahenní má středně vysokou lodyhu, která nese jediný květ na vrcholu.
 • Listy jsou srdčité, uspořádané v přízemní růžici.
 • Květy tolije bahenní jsou bílé a mají pět cípatých korunních lístků. Na každém květu můžete pozorovat žluté nebo zelené skvrny nebo žilkování na koruně.
 • Květy jsou obvykle velké a nápadné a kvetou v červenci až září.

Jak toliji bahenní pěstovat

 1. Tolije bahenní je přirozeně spojena s vlhkými stanovišti, jako jsou rašeliniště, mokré louky a břehy potoků.
 2. Pokud se rozhodnete pěstovat toliji bahenní v zahradě, mějte na paměti, že potřebuje dobře odvodněnou, vlhkou půdu. Ideální je vytvořit simulované rašeliniště pro tuto rostlinu, kde udržíte půdu stále vlhkou.
 3. Tolije bahenní preferuje polostín nebo stinné stanoviště, což ji činí vhodnou rostlinou pro zahrady s částečným stínem.
 4. Rostlina může být poměrně choulostivá, takže je důležité dbát na to, aby byla pěstována na vhodném stanovišti a neměla problémy s přeschnutím půdy. Ideální stanoviště je zahradní jezírko, potůček apod.

Tolije bahenní je krásnou a atraktivní rostlinou pro zahradníky, kteří chtějí přidat do své zahrady vlhkomilnou rostlinu. 

Tolije skalnička

Tolije bahenní výskyt

Tolije bahenní (Parnassia palustris) je druh rostliny, který se přirozeně vyskytuje v různých částech světa, zejména na severní polokouli. Tento druh je spojen s vlhkými a bažinatými stanovišti. Níže uvádíme některé oblasti, kde se tolije bahenní běžně nachází:

 1. Severní Evropa: Tolije bahenní se běžně nachází v severních částech Evropy, včetně Skandinávie, Ruska a Skotska. Roste na rašeliništích, vlhkých loukách a v blízkosti vodních toků.

 2. Severní Amerika: Tento druh se také vyskytuje v některých částech Severní Ameriky, zejména v Kanadě a na Aljašce. V těchto oblastech lze toliji bahenní nalézt v rašeliništích a na mokrých loukách.

3. Asie: V Asii se tolije bahenní nachází v některých částech Sibiře, na Dálném východě a v jiných vlhkých oblastech.

Tolije bahenní je charakteristická rostlina vlhkých a bažinatých prostředí, a proto je důležité chránit tato stanoviště a zachovávat biodiverzitu v těchto oblastech. Rostlina je také oblíbeným objektem pro botaniky a  milovníky přírody, kteří ji mohou buď pozorovat v přírodním prostředí, nebo ji pěstovat nejen v botanických zahradách, ale i na svých zahradách nebo skalkách, pokud jí mohou poskytnout vhodné stanoviště, podmínky a péči.

Tolije bahenní ochrana

Status ohrožení tolije bahenní se může lišit v různých regionech, kde se vyskytuje. Je to způsobeno především místními podmínkami, včetně rozsahu, kde se druh vyskytuje, a úrovně ochrany prostředí v daném regionu. Závisí také na tom, jaká opatření byla přijata k ochraně těchto stanovišť.

V některých částech světa může být tolije bahenní považována za ohrožený druh kvůli ztrátě přirozených stanovišť způsobené lidskou činností, včetně odvodňování rašelinišť, změn využití půdy a znečištění vodních toků. V takových případech mohou být přijímána opatření k ochraně tohoto druhu, jako je vyhlášení chráněných území nebo programy obnovy stanovišť.

Proto je důležité, aby se ochrana tolije bahenní řídila místními zákony a nařízeními. V mnoha zemích existují organizace a agentury, které sledují stav ohrožených druhů rostlin a živočichů a provádějí opatření na jejich ochranu.

V České republice je tolije bahenní chráněným druhem v České republice. Tento druh je uveden v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky jako ohrožený druh. Červený seznam je seznam ohrožených druhů rostlin a živočichů, který je vytvářen odborníky na ochranu přírody a slouží k identifikaci a ochraně druhů, které jsou v nebezpečí vymizení v daném regionu.

V České republice jsou přijímána opatření k ochraně tolije bahenní, včetně vyhlášení chráněných území, kde tato rostlina roste, a monitorování jejího stavu. 

Tolije květ

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články