silenečka

Obsah

Silenečka - něžná skalnička

(Heliosperma)

Silenečka (Heliosperma) je rod rostlin z čeledi hvozdíkovité (Caryophyllaceae), který zahrnuje několik druhů nízkých a často trvalých bylin. Tyto rostliny jsou známé svými drobnými květy a vzhledem podobným rodům, jako jsou hvozdík (Dianthus).

Jak silenečky vypadají:

Listy sileneček jsou obvykle jednoduché, vstřícné a mohou být úzké nebo široké. Mohou být celokrajné nebo drobně zoubkované. Květy sileneček jsou drobné a mají pětičetné koruny. Květy bývají bílé nebo růžové barvy a jsou uspořádány v květenstvích, jako jsou hrozny nebo laty. Rostliny sileneček jsou obvykle nízké, tvořící polštářovitý růst. Dorůstají do výšky od několika centimetrů do několika desítek centimetrů.

Rozšíření a stanoviště:

Silenečky jsou často nalezeny v horských oblastech, skalních partiích, alpínských loukách a na travnatých svazích. Tyto rostliny mohou být endemické pro určité oblasti a mají specifické nároky na stanoviště.

Silenečka květ - Heliosperma

Silenečka pěstování a využití v zahradě

Silenečky nejsou náročné na stanoviště, půdu či podmínky, protože jsou ve svém přirozeném prostředí zvyklé i na horší podmínky k růstu. Hodí se tedy do skalek, suchých zídek a sušších zahrad.

Jaké podmínky tedy musíte dodržet při jejich pěstování:

 • Stanoviště: Vyhovují jim slunná až polostinná stanoviště. Na slunci budou více kvést. 

 • Půda: Preferují dobře propustné a chudé půdy. Výhodná je půda písčitá, kamenitá, písčito-hlinitá apod.

 • Zálivka: Silenečky obvykle nepotřebují velké množství vody a snášejí i mírné sucho. Rozhodně je pro ně sucho lepší než přemokřená půdá.

 • Množení: Rostliny můžete množit semeny nebo dělením trsů. Semena můžete vysévat na jaře rovnou na záhony, někdy se silenečky i samy vysemeňují. Dělení trsů je vhodné provádět na jaře nebo na podzim, starší rostliny rozdělte opatrně, abyste nepoškodili kořeny.

Jaké mají silenečky využití v zahradě

Silenečky jsou oblíbené v alpínských zahradách, skalkách a sušších zahradách. Květy a listy mohou sloužit jako dekorativní prvek v květinových aranžmá.

Některé druhy sileneček mohou být vhodné do trvalkových záhonů nebo kvetoucích lemů.

Celkově jsou silenečky atraktivními rostlinami, které přidávají drobné, ale působivé květy do zahradních kompozic. Je důležité brát v úvahu specifické nároky na stanoviště a péči o konkrétní druhy sileneček.

Silenečka - Heliosperma

Silenečka čtyřzubá

Silenečka čtyřzubá (Heliosperma, syn. Silene pusilla) je drobná bylina z čeledi hvozdíkovité (Caryophyllaceae). Tato rostlina je charakteristická svými drobnými, většinou bílými květy a nízkým vzrůstem.

Jaké potřebuje stanoviště

Silenečka čtyřzubá preferuje slunná až mírně stinná stanoviště. Na slunných místech více pokvete, na stinných zase nepotřebuje tolik zálivky.

Jakou musí mít půdu

Půda by měla být dobře propustná, chudá na živiny a neutrální až mírně kyselá pH. Vhodné jsou písčité, hlinité a kamenité půdy, do nich můžete přidat rašelinu pro zvýšení kyselosti.

Zálivka

Silenečka čtyřzubá nepotřebuje příliš častou zálivku. Je tolerantní k sušším podmínkám, ale je důležité nedopustit vyschnutí kořenů. Stejně tak je ale škodlivé přemokření půdy, které by mohlo způsobit hnilobu kořenů. 

Výsev a sazenice

Rostlinu můžete pěstovat z výsevu semen nebo zakoupením sazenic. Výsev by měl být proveden na jaře. Semena mohou být zaseta do květináčů nebo rovnou na stanoviště. Rostliny je možné předpěstovat v květináčích a poté je vysadit ven na zvolené místo. Sazenice by měly být vysazeny na zvolené místo s dostatečným rozestupem. Můžete je vysazovat na jaře nebo na podzim.

Jakou další péči potřebuje

Po vysazení je vhodné nově zasazené sazenice pravidelně zalévat, dokud se nezakoření. Rostliny by měly být chráněny před konkurencí plevelů, tj. důležité je pravidelné odplevelování a kypření záhonů. Rostliny obvykle nepotřebují pravidelné hnojení, protože preferují chudé půdy.

Rozmnožování

Silenečku čtyřzubou můžete množit také dělením trsů na jaře nebo na podzim. Starší trsy mohou být děleny, aby se rostlina udržovala a obnovovala.

Silenečka alpská

Silenečka alpská (Silene alpestris) je nízká trvalka z čeledi hvozdíkovité (Caryophyllaceae). Jak název naznačuje, tato rostlina pochází z alpských oblastí a je charakteristická svými překrásně bílými květy a nízkým vzrůstem.

Jaký má silenečka alpská vzhled

Listy silenečky alpské jsou střídavé, úzké, šedozelené a mají podlouhlý tvar. Listy jsou často zpeřené a pokryté jemnými chlupy. Květy jsou bílé nebo růžové barvy a mají pětičetnou korunu. Jsou uspořádány v květenstvích, která mohou vytvářet klasovitá květenství nebo laty. Rostliny silenečky alpské jsou nízké, dorůstají zpravidla do výšky 10-20 cm. Tvoří husté polštářovité porosty.

Jak tuto silenečku pěstovat

 1. Stanoviště: Silenečka alpská preferuje slunná až polostinná stanoviště.

 2. Půda: Půda by měla být dobře propustná a chudá na živiny. Tato rostlina preferuje písčitou nebo kamenitou půdu.

 3. Zálivka: Silenečka alpská obvykle nepotřebuje pravidelnou zálivku. Je odolná vůči sušším podmínkám.

 4. Množení: Rostlinu můžete množit semeny nebo dělením trsů.

Jaké má silenečka alpská využití

 • Alpínské zahrady: Silenečka alpská je oblíbenou rostlinou pro alpínské zahrady a skalní záhony.

 • Skalky: Je vhodná pro pěstování ve skalkách nebo na kamenných zídkách.

 • Nízké záhony: Díky svému nízkému růstu je silenečka alpská vhodná pro nízké záhony a hranice.

 • Kamenité svahy: Rostlina je odolná a může být vysazena na kamenité svahy.

Silenečka alpská je ideální pro zahrádky, které se snaží simulovat přirozené alpínské podmínky. Její nízký habitus a drobné květy ji činí atraktivní pro skalky a sušší stanoviště. Při pěstování je důležité brát v úvahu její nároky na půdu a stanoviště.

Silenečka alpská - Silene alpestris

Hnojení venkovních a okrasných rostlin

Jak používat Hnojík na všechny ostatní rostliny

dávkování hnojíku

Jak používat Hnojík

Jak používat Hnojík posypem, zálivkou či postřikem. Způsoby zesílení účinku na škůdce a nemoci rostlin.

ovoce a zelenina

Pěstování rostlin podle kategorií

Seznámení se s rostlinami, jejich pěstováním a hnojením přehledně podle druhů.

Nákup na eshopu

Další zajímavé články

Zdroje: