rmen

Obsah

Rmen - původně planě rostoucí a dnes skalnička

(Anthemis)

Rmen (Anthemis) je rod rostlin z čeledi hvězdnicovité (Asteraceae). Zahrnuje několik druhů, které jsou známé pro své květy a aromatické vlastnosti.

Jak vypadá rmen

 • Listy: Listy rmenu jsou často složené z úzkých lístků. Listy jsou zelené a mohou být lehce chlupaté.

 • Květy: Květy rmenu jsou obvykle složeny z jednoduchých květních hlávek, které jsou podobné květům dalších rostlin z čeledi hvězdnicovité. Květy mají charakteristický bílý nebo žlutý střed, který je obklopen okvětními lístky, které můžou mít různé tvary a barvy.

Druhy rmenu

Mezi druhy rmenu patří:

 • rmen rolní,
 • rmen barvířský a
 • rmen římský.
Níže se se všemi druhy seznámíte blíže. Mají podobný vzhled i vlastnosti, ale pouze rmen barvířský je vyšlechtěn do různých kultivarů, které se hodí pěstovat na zahradě nebo ve skalce.
Rmen tečkovaný (Anthemis punctata)

Rmen rolní

Rmen rolní (Anthemis arvensis) je jeden z druhů rodu Anthemis, ale má odlišný vzhled od ostatních zmíněných druhů rmenu.

Jak vypadá rmen rolní

 • Listy: Listy rmenu rolního jsou složené z jemně členěných lístků, které jsou dlouhé a úzké.

 • Květy: Květy rmenu rolního jsou bílé s výrazným žlutým středem. Květy jsou uspořádány v jednoduchých květních hlávkách na stopkách.

 • Výška: Rmen rolní dosahuje výšky obvykle 30 až 60 cm, ale může být vyšší nebo nižší v závislosti na podmínkách růstu.

Přirozené prostředí:

Rmen rolní je původem z Evropy, ale rozšířil se také do jiných částí světa, včetně Severní Ameriky. Roste na obdělávaných polích, na okrajích cest, na náspech a na dalších lidskou činností ovlivněných stanovištích. Je to plevelná rostlina, která se často objevuje na kultivovaných půdách.

Pěstování:

Rmen rolní není obvykle záměrně pěstován, protože je považován za plevel. Na polích a zahradách se ho snažíme spíše vyhubit, aby nekonkuroval ostatním rostlinám. Jeho schopnost rychlého šíření a snadná adaptabilita na různá stanoviště jsou příčinou jeho rozsáhlého rozšíření. Pokud byste chtěli pěstovat rostlinu ze stejného rodu s dekorativními květy, můžete zvolit některý z druhů a kultivarů, jako je například rmen pravý (Anthemis nobilis), rmen barvířský apod.

Rmen (Anthemis)

Rmen x heřmánek, rmen rolní x heřmánek

Odlišení rmenu rolního (Anthemis arvensis) od heřmánku pravého (Matricaria chamomilla) může být na první pohled obtížné, protože tyto dvě rostliny mají podobné květy. Avšak existuje několik klíčových znaků, které vám pomohou tyto dva druhy rozlišit:

 1. Listy: Rmen rolní má listy peřenodílné složené z jemně členěných lístků. Naopak heřmánek pravý má listy dvakrát peřenosečné, s tenkými a jemnými úkrojky.

 2. Výška rostliny: Rmen rolní je obvykle vyšší než heřmánek pravý. Dosahuje výšky kolem 30 až 60 cm, zatímco heřmánek pravý je nižší, s výškou kolem 15 až 50 cm.

 3. Stopky květů: Stopky, které nesou květy rmenu rolního, jsou obvykle hladké, zatímco kvetoucí stopky heřmánku pravého mohou být chlupaté.

4. Květy: Květy rmenu rolního jsou bílé s výrazným žlutým středem, zatímco květy heřmánku pravého jsou bílé s výrazným žlutým kulovitým středem.

5. Stanoviště: Rmen rolní roste na polích, okrajích cest a na dalších lidskou činností ovlivněných stanovištích. Heřmánek pravý je častěji nalezen na písčitých půdách, na neobdělávaných polích a vůbec na lidmi méně ovlivněných oblastech.

Jak je vidět, i když se zdají tyto rostliny podobné, ve skutečnosti patří do různých rodů (Anthemis a Matricaria) a mají odlišné botanické charakteristiky. Proto, pokud si nebudete jisti, co přesně máte před sebou, doporučujeme obrátit se na odborníka nebo botanika, který vám určitě pomůže s určením druhu.

Rmen barvířský

Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) je krásná trvalka, která je vhodná pro pěstování na skalce nebo v alpínské zahradě. Pokud dodržíte následující pokyny, budete mít na skalce další překrásnou ozdobu.

 1. Stanoviště: Rmen barvířský preferuje slunné stanoviště, protože roste nejlépe na plném slunci. Vyberte místo, které dostává minimálně 6 hodin slunečního světla denně.
 2. Půda: Rmen barvířský upřednostňuje dobře propustnou a mírně kyselou půdu. Na skalce je důležité, aby půda byla dobře odvodněná, aby se zabránilo zadržování vody a následnému zahnívání kořenů rostliny.

 3. Zalévání: Rmen barvířský je odolný vůči suchu a není náročný na zalévání. Vysazené rostliny vyžadují pravidelnou zálivku, aby se kořeny dobře uchytily. Po zakořenění se mohou spokojit s přirozenými srážkami a během delších suchých období můžete pomoct zaléváním.

 4. Další péče: Rmen barvířský nepotřebuje zvláštní péči. Odstraňujte odkvetlé květy, aby se podpořilo kvetení a prodloužila se doba kvetení. Zajistěte také, aby se neobjevily příliš invazivní plevely, které by mohly soutěžit s rmenem.

 5. Množení: Rmen barvířský lze množit semeny nebo dělením trsů. Semena lze vysévat na jaře nebo na podzim. Pokud se rozhodnete rostliny rozdělit, provádějte to na jaře, kdy začnou rašit nové výhonky.

 6. Mulčování: Mulčování může pomoci udržovat půdu vlhkou a snížit růst plevelů. Použijte organický mulč, jako jsou třeba sláma nebo drcená kůra.

Rmen barvířský je nenáročná rostlina, která se dobře hodí pro pěstování na skalce nebo v alpínské zahradě. S nádhernými bílými, žlutými, modrými nebo fialovými květy podle kultivaru (žluté má například Anthemis tinctoria Dwarf Form, bílá pak Anthemis tincotira Alba),  a odolností vůči suchu je to atraktivní a užitečný doplněk zahrady.

Rmen barvířský se dá pěstovat i na řez do vázy

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články