PLži

Obsah

Plži - škůdci na měkkých listech

(Gastropoda)

Plži jsou velkou skupinou měkkýšů patřících do třídy Gastropoda. Zoologicky se vyznačují tím, že někteří mají tělo nechráněné krunýřem, jiní mají schránku, kterou si nesou s sebou na zádech. Jsou to býložraví nebo všežraví živočichové se schopností sekundárního dýchání, což znamená, že se mohou přizpůsobit životu na sucho. Mezi známé druhy plžů patří například hlemýžď, páskovka a slimák, slimáček a plzák španělský.

Plži jsou důležití pro ekosystémy, protože jsou potravou pro ptáky, savce a další druhy zvířat a také pomáhají rozkládat listí a jiný organický materiál. Pro zahrádkáře a zemědělce jsou však plži škodliví, protože poškozují pěstované plodiny.

Slimák

Plž a mlž

Plži i mlži patří mezi měkkýše. Zatímco však plži jsou suchozemští, mlži žijí ve vodě (sladkovodní i mořské). Plži mohou mít schránku (hlemýžď), nebo ne (slimák). Mlži mívají lasturu a dýchají pomocí žaber. Mezi sladkovodní mlže patří slávička mnohotvárná a škeble rybničná, mezi mořské například slávka jedlá, ústřice, perlotvorka, hřebenatka nebo zéva obrovská.

Suchozemští plži - plži zástupci

Hlemýžď zahradní
Plzák španělský

Všichni plži jsou suchozemští, což ale nevylučuje, že milují vodu. Jakmile začne být deštivo, plži se stahují na naše zahrady, aby se najedli na jakékoliv zelenině či ovoci, které má měkké listy nebo plody – plži milují jahody a další ovoce, trávu, listy mladých vysazených rostlin.

Mezi plže patří:

Hlemýžď zahradní –  je to druh suchozemského plže z čeledi hlemýžďovití. Dosahuje až 5 cm délky a tím se řadí k největším plžům u nás. Má žlutohnědou, tmavě hnědou nebo bílou schránku, většinou s tmavými pásky. Zimu přečkává tak, že si na vchodu do ulity vytvoří vápenaté víčko.

Slimák – je druh nahého plže z čeledi slimákovitých, existuje několik druhů.

Plzák španělský –

Plzák španělský (Arion vulgaris) je velký plž z čeledi plzákovitých, který původně pochází z Pyrenejského poloostrova, Francie a jižní Anglie. Ve druhé polovině 20. století byl zavlečen do velké části Evropy. Je to invazivní druh, který páchá velké škody na úrodě na zahradě i na poli a vytlačuje přirozené plže. Nemá přirozeného nepřítele.

Plži rozmnožování

Plži jsou hermafroditi, což znamená, že jsou obojetného pohlaví, tedy mohou nabývat jak samčího, tak samičího pohlaví, ale sami sebe oplodnit nemohou. Kopulace hermafroditů pak spočívá ve výměně spermií mezi dvěma různými jedinci, přičemž klást vajíčka mohou oba. Někteří plži mohou mít více generací do roka, ale plzák španělský mívá jen jednu, kdy vajíčka klade od konce srpna do konce září. Plži přezimují v podobě vajíček.

Plzák španělský - kopulace

Hubení plžů

Nejlepším prostředkem je prevence. Udržujte tedy záhony čisté, bez plevelů a hrudek, nepoužívejte zelený mulč, který plže láká. Plže, pokud se již objeví, můžete chytat do lahví nebo nádob s pivem, používat povolené návnady nebo parazitické hlístice Phasmarhabditis hermaphrodita.

Nedoporučujeme slimáky zasolovat, neboť si zasolíte půdu, která pak nebude úrodná. Možné je ruční sbírání slimáků a plžů do sklenic, kde je následně zasolíte.

Plzáky a slimáky sbírá a žere kachna „indický běžec“. Menší plže žere i ježek nebo ropucha, když jim poskytnete vhodné prostředí ve vaší zahradě.

Jahody před plži nejlépe ochrání zábrana z jehličnatých větví, rozmačkané skořápky od vajíček posypané kolem záhonů, nebo vyvýšení jahod na bedýnky.

Plži ochrana

Výbornou alternativou je použití přírodního organického hnojiva, které nejenže rostliny přihnojí, ale má také přirozené repelentní účinky i proti plžům. Vyzkoušejte české originální hnojivo Hnojík. Hnojík obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Repelentní účinek proti škůdcům způsobuje chitin, který je obsažen právě ve svlečcích. Chitin zesiluje obranyschopnost rostlin.

Chitin je přírodní polysacharid, který se nachází v mnoha druzích živočichů, jako jsou např. korýši, hmyz nebo měkkýši. Je to druh celulosy s velmi pevnou molekulovou strukturou, díky které slouží jako ochrana vnějšího skeletu těchto živočichů. (Chitin se také používá jako biomateriál např. v medicíně, potravinářském průmyslu nebo textilním průmyslu.) V hnojivech je chitin přírodním zdrojem dusíku. Dostupnost dusíku z chitinu pro rostliny není sice ihned dostupná, ale může být uvolněna postupně v průběhu času, což přináší dlouhodobější účinek oproti rychle uvolnitelným dusíkatým hnojivům. Chitin a jeho deriváty také podporují růst kořenů rostlin, zvyšují odolnost rostlin vůči stresu a podporují symbiózu mezi kořeny rostlin a mikroorganismy v půdě.

 

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články