penízek

Obsah

Penízek - skalnička, ale i planě rostoucí rostlina

(Thlaspi)

Penízek (Thlaspi) je rod rostlin z čeledi brukvovitých (Brassicaceae). Tento rod zahrnuje asi 50 druhů bylinných rostlin, které se vyskytují ve většině částí Evropy a Asie. 

Jak penízek obecně vypadá

 • Listy penízku jsou obvykle střídavé a mají oválný až srdčitý tvar. Jsou zelené barvy a mohou být chlupaté nebo hladké, závisí na druhu.
 • Květy penízku jsou malé a bílé a mají čtyři lístky. Jsou uspořádány v hustých květenstvích, které vytvářejí dojem polštářů bílých květů.

Rozšíření a stanoviště:

Penízek se vyskytuje v různých částech Evropy a Asie. Rostliny tohoto rodu se obvykle nacházejí na loukách, pastvinách, ve světlých lesích a na okrajích cest.

Některé druhy penízku mohou růst na chudých půdách a jsou adaptovány na různé druhy stanovišť.

Význam:

 1. Některé druhy penízku mají léčivé vlastnosti a byly historicky využívány v tradičním léčitelství pro své možné zdravotní benefity.
 2. Penízek je také často považován za plevel, zejména pokud roste na zemědělských plochách, kde může konkurovat pěstovaným plodinám.
 3. Jako skalnička je nejčastěji pěstován krásný penízek horský.
Penízek - Thlaspi
Screenshot 20230922 145837 Seznamcz

Penízek rolní

Penízek rolní (Thlaspi arvense) je druh rostliny z čeledi brukvovitých (Brassicaceae) a je známý svými drobnými bílými květy a semeny, která se používají v lidovém léčitelství. 

Vzhled penízku rolního:

 • Listy: Listy penízku rolního jsou střídavé, zubaté nebo ostře vroubkované a mají dlouhé řapíky. Jsou podlouhlé a zelené barvy.
 • Květy: Květy penízku rolního jsou malé, bílé a mají čtyři lístky. Květy jsou uspořádány v hustých květenstvích na koncích stvolů.

Potenciální účinky a využití:

 • Semena penízku rolního byla historicky používána v lidovém léčitelství pro různé účely. 
 • Některá tradiční použití penízku rolního zahrnuje jeho využití jako diuretika, tedy látky podporující tvorbu moči. Byl také používán jako prostředek k podpoře trávicího systému.
 • Rostlina obsahuje různé účinné látky, včetně glykosidů, a proto byste ji měli používat opatrně a vždy se poradit s odborníkem na bylinky.
Ostatní druhy penízků prošly v minulosti přerozdělením do jiných taxonomických skupin, proto v dalším textu používáme starý i nový latinský název. Týká se to zejména penízku modravého a penízku prorostlého.
Penízek rolní - Thlaspi arvense

Penízek modravý

Penízek modravý (Noccaea caerulescens, dříve Thlaspi caerulescens) je rostlina z čeledi brukvovitých (Brassicaceae) a je známý svou schopností akumulovat těžké kovy z půdy do svých tkání. Tato rostlina je často studována v kontextu fytoremediace, což je proces využívání rostlin ke snižování obsahu těžkých kovů v kontaminované půdě. 

Vzhled penízku modravého

 • Listy: Listy penízku modravého jsou střídavé, eliptického tvaru a mají zelenou barvu. Mají také charakteristický modravý odstín, což je jeden z důvodů, proč je tato rostlina nazývána „modravý penízek.“
 • Květy: Květy penízku modravého jsou malé, bílé nebo světle fialové, a jsou uspořádány ve vrcholových květenstvích na koncích stvolů.

Rozšíření a stanoviště:

Penízek modravý je rozšířen v některých částech Evropy a Asie. Tato rostlina roste obvykle na stanovištích, kde je vysoký obsah těžkých kovů v půdě, jako jsou kontaminované půdy v blízkosti průmyslových zařízení nebo bývalých těžebních oblastí.

 

Fytoremediace:

 1. Penízek modravý je jedním z rostlin, které mají schopnost akumulovat těžké kovy, jako je zinek a kadmium, ve svých tkáních. To ho činí vhodným kandidátem pro fytoremediaci, což je postup, kdy jsou tyto rostliny pěstovány na kontaminovaných půdách za účelem snižování koncentrace těžkých kovů.
 2. Početné studie se zaměřují na využití penízku modravého a jiných hyperakumulačních rostlin k čištění kontaminovaných půd a snižování negativního vlivu těžkých kovů na životní prostředí.

Penízek modravý je tedy zajímavým druhem rostliny, který hraje klíčovou roli ve fytoremediaci a pomáhá snižovat environmentální znečištění způsobené těžkými kovy. Jeho pěstování na zahradě je spíše výjimečné, a pokud by se vám na zahradě objevil sám od sebe, znamená to spíše znečištění půdy než cokoliv jiného.

Penízek prorostlý

Penízek prorostlý (Microthlaspi perfoliatum, dříve Thlaspi perfoliatum) je druh rostliny z čeledi brukvovitých (Brassicaceae). Tato rostlina je známá svými malými bílými květy a listy, které mají zvláštní tvar. 

Vzhled penízku prorostlého

 • Listy: Listy penízku prorostlého jsou překvapivé tím, že obklopují stvol rostliny. Listy jsou tedy jakoby „prolomeny“ stvolem, což je charakteristický znak tohoto druhu. Jsou střídavé, kopinatého tvaru a mají zelenou barvu.
 • Květy: Květy penízku prorostlého jsou malé, bílé a mají čtyři lístky. Jsou uspořádány v květenstvích na koncích stvolů.

Rozšíření a stanoviště: Penízek prorostlý se vyskytuje v různých částech Evropy a Asie. Tato rostlina roste na různých stanovištích, včetně polí, luk, cest a lesních okrajů.

Penízek prorostlý je považován za plevel v některých zemědělských oblastech, protože může soutěžit s pěstovanými plodinami. Jeho charakteristický tvar listů, které obklopují stvol, je zajímavým znakem a dává rostlině vzhled, který ji odlišuje od jiných druhů. Tento druh penízku nemá význačné léčebné nebo kulturní využití jako některé jiné rostliny této čeledi.

Penízek prorostlý - Microthlaspi perfoliatum

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články