obaleč hrachový

Obsah

Obaleč hrachový obrázek - škodí na hrachu a hrachorech

(Cydia nigricana)

Obaleč hrachový (Cydia nigricana, syn. Cydia rusticella) je škůdce na hrachu, hrachorech a vikvi, na nichž se objevuje od konce května a v červnu, kdy tyto plodiny vykvétají. Na hostitelských rostlinách se živí hlavně housenky. Samice kladou vajíčka na listy nebo na kališní lístky. 

Housenky se líhnou asi za 7 dní a pronikají do lusků a semen, na kterých se živí. To pak vypadá jako klasická červivost hrachu, což se však projeví až v době, kdy lusky dozrávají a pěstitel je chce sklidit. V jednom jediném lusku mohou být až 4 semena zcela vykousaná a navíc prostor mezi semeny je zaplněn trusem housenek. Housenky se pak kuklí v půdě, kde přezimují. 

Obaleč hrachový má jen jednu generaci ročně.

Obaleč hrachový - obrázek dospělce

Obaleč hrachový - hrách na zrno

Pěstování hrachu na zrno může být zajímavým a odměňujícím zážitkem. Abyste se při pěstování hrachu vyhnuli obaleči hrachovému, který je škůdcem hrachu, doporučujeme vám dodržovat následující postupy:

 1. Správná volba odrůdy: Vyberte si odrůdu hrachu, která je odolná vůči obaleči hrachovému. Existuje několik odrůd hrachu, které mají vyšší odolnost vůči tomuto škůdci (např. Kingfisher). Informace o odolnosti by měly být uvedeny na obalu semen.

 2. Dobře připravená půda: Před výsadbou hrachu ujistěte se, že půda je dobře připravená. Hrach preferuje vlhkou, dobře odvodněnou půdu s neutrálním pH. Přidejte do půdy dostatek organického hnojiva nebo kompostu a provádějte pravidelnou zálivku.

 3. Střídání plodin: Vyhněte se pěstování hrachu na stejném místě po sobě jdoucích sezónách. Střídání plodin pomáhá snižovat riziko výskytu škůdců a chorob, včetně obaleče hrachového. Pokud možno pěstujte hrách na zrno na jiném místě zahrady.

 4. Pravidelná kontrola a monitorování: Pravidelně prohlížejte rostliny hrachu, abyste zjistili případný výskyt obaleče hrachového. Můžete pozorovat přítomnost škůdce na listech nebo na samotných hrách. Při zjištění příznaků infekce škůdcem okamžitě přistupte k dalším opatřením.

 5. Biologická kontrola: Zkuste využít přirozených nepřátel obaleče hrachového, jako jsou například draví brouci nebo parazitické vosy. Tyto přirozené predátory můžete přilákat do zahrady prostřednictvím výsadby rostlin, které je přitahují.

 6. Chemická ochrana: V případě závažného výskytu obaleče hrachového můžete zvážit použití insekticidů nebo pesticidů. Před použitím chemických přípravků však vždy pečlivě prostudujte návod a dodržujte bezpečnostní opatření.

Obaleč hrachový - housenka v lusku

Obaleč hrachový postřik

Povolenými insekticidy můžete obaleče hrachového postřikovat od jara do léta. Patří sem:

 • Cymbush 10 EC (cypermethrin) 0,4 l.

Mějte však na paměti, že chemické prostředky jsou škodlivé pro člověka, zvířata i přírodu kolem, zejména vodní organismy.

Dále při postřikování vždy používejte ochranné pomůcky, jako jsou brýle, rukavice, ochranný oděv apod. Při postřikování nejezte ani nepijte. Po postřikování si umyjte ruce.

Postřik provádějte jen za bezvětrného počasí.

Kromě chemické ochrany se doporučuje i biologická ochrana, a to pomocí dravých roztočů nebo parazitických vosiček.

Nejdůležitější je však prevence, tj.:

 • nakupovat zdravou sadbu,
 • důsledně střídat plodiny – nejlépe jednou za 4 roky pěstovat stejnou plodinu na stejném pozemku,
 • dostatečná prostorová izolace mezi porosty hrachu, hrachoru nebo vikve,
 • včasná sklizeň,
 • ihned po sklizni pozemek zrýt nebo zorat,
 • používat kvalitní a hlavně organická hnojiva, která dodají rostlinám schopnost bránit se proti škůdcům.

Obaleč hrachový ochrana

Jako ideální alternativu zejména k chemickým postřikům, které jsou škodlivé jak pro člověka, tak pro zvířata a přírodu kolem, vyzkoušejte přírodní organické hnojivo Hnojík. Hnojík obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Jestliže použijete Hnojík od začátku sezóny, tj. doby, kdy se obaleči začínají množit, pravidelně, pak se nejspíše vyhnete veškerým problémům, které na vašich pozemcích způsobují tito malí škůdci.

Repelentní účinek proti škůdcům má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin. Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny.

Pokud se obaleči již přemnožili, je nutné dostat chitin co nejrychleji do rostlin (hrachu, hrachoru, vikve). Proto Hnojík se svlečky louhujte ve vodě, aby se účinné látky rozpustily, a tímto výluhem pak rostliny zalijte nebo postříkejte. Nejlepší je, když se látky přes listy i kořeny dostanou co nejrychleji do těla rostliny. U obalečů postačí obvykle tři takové zálivky během týdne, aby se dostavil požadovaný efekt.

české organické hnojivo HNOJÍK 1.3L

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články