NPK u hnojiva

Co NPK znamená?

NPK je směs minerálních látek složená převážně ze tří primárních živin potřebných pro zdravý růst rostlin. Chemická hnojiva a organická hnojiva ukazují svůj obsah živin třemi tučnými čísly na obalu. Tato čísla představují tři různé sloučeniny: dusík, fosfor a draslík, které můžeme také popsat písmeny N-P-K. Zemědělský průmysl se při uspokojování globálních dodávek potravin a zajištění zdravých plodin spoléhá na používání hnojiv NPK.

Naše České organické hnojivo obsahuje poměr NPK 3-4-2.5 v balení díky čemuž je hnojivo skutečně univerzální. Viz rozbor a certifikát.

 

shutterstock 382579432 scaled

N - dusík

Dusík je palivem pro růst rostlin.  Přirozeně se vyskytuje v půdě a urychluje růst listů. Ideální je pro listovou zeleninu jako je zelí. Užitečný je při počáteční fázi růstu rostliny.

 

shutterstock 1812217768 scaled

P - fosfor

Fosfor je základním pilířem pro stavbu těla rostliny. Rostliny využívají fosfor pro budování své stonkové struktury.  Fosfor je nezbytný pro rozvoj kořenů a květů.

shutterstock 450792346 scaled

K - draslík

Draslík je důležitý pro  pevnost a výnosnost. Zlepšuje barvu květů a chuť jedlých plodů.

shutterstock 217676320 scaled

Dusík, fosfor a draslík jsou velice důležité prvky, které potřebujete, aby vaše rostliny dobře rostly.  Ve hře jsou však i další stejně důležité látky  jako uhlík, vodík, kyslík, síra, hořčík, měď, kobalt, sodík, bór, molybden a zinek.  Tyto prvky nejlépě získáte právě při výběru organického hnojiva, aby byly zastoupeny ve své  přirozené formě a podpořily tak život v půdě.  Díky této své komplexnosti kteoru organická hnojiva nabízí si udržíte půdu stále produktivní a nevyčerpáte jí tak jak se tomu děje při aplikaci minerálních hnojiv. 

Rostliny potřebují NPK dostat ke svým kořenům. Forma zálivky nebo hmyzího čaje je tak ideální variantou aplikace Českého organického hnojiva. Po aplikaci hnojiva posypem je potřeba rostliny dostatečně zalít, aby se živiny dopravily ke kořenů

shutterstock 403213498 scaled

NPK hnojivo - co ostatní prvky?

Trh je dnes  zaplaven chemickými hnojivy, která se používají již dlouho a negativně ovlivňují půdu. NPK hodnoty, které umí chymický průmysl vyrobit umožnily dosáhnout výsledků přes noc. Díky chemickým hnojivům lze velice účinně zrychlit kvetení a produkci rostlin. Při pohledu na štítky organických i chemických hnojiv si všimnete, že čísla NPK nepřesahují 100 procent. Z čeho se tedy skládá zbytek hnojiva? To záleží na hnojivu. Chemická hnojiva mohou obsahovat libovolný počet dalších přísad, včetně nečistot, písku a dokonce i materiálů, které jsou potenciálně nebezpečné pro vaše zdraví a životní prostředí. Tato plniva pro chemická hnojiva jsou nutná, aby živiny nebyly tak koncentrované, aby nepoškodily nebo „nespálily“ vaše rostliny, pokožku a cokoli jiného čeho se dotknou. Organická hnojiva nemusí nutně obsahovat plniva, protože jsou tvořena řadou přírodních složek, které tak či onak prospějí vašim rostlinám. Naše hnojivo neobsahuje žádné přímesi a jedná se o 100% hmyzí trus jež je Vašim rostlinám pouze ku prospěchu.

shutterstock 765020443 scaled

U organických hnojiv  jsou ve hře další stejně důležité látky  jako uhlík, vodík, kyslík, síra, hořčík, měď, kobalt, sodík, bór, molybden a zinek.  V organickém hnojivu jsou zastoupeny  ve své  přirozené formě a podporují tak život v půdě.  Díky této své komplexnosti kteoru organická hnojiva nabízí si udržíte půdu stále produktivní a nevyčerpáte ji tak, jak se tomu děje při aplikaci minerálních hnojiv. 

Co samotná hodnota čísla v NPK znamenají?

Na balíčcích hnojiv většinou najdeme čísla v poměru jako 2-2-2 nebo to může být 5-1-2. Co to znamená? Ve skutečnosti to představuje množství každého prvku přítomného v dodaném balení potřebném pro vaši půdu. Čím vyšší číslo, tím koncentrovanější živina je v hnojivu. Například pokud čísla na hnojivu jsou uvedena jako 4-1-1, znamená to, že obsahuje čtyřikrát více dusíku než fosforu a draslíku. Hnojivo 2-2-2 má dvakrát větší koncentraci všech tří živin než hnojivo se značením 1-1-1. Čím vyšší číslo, tím koncentrovanější živina je v hnojivu. 

Z čísel hnojiv lze vypočítat, kolik hnojiva je třeba aplikovat na zapravení  1 kila živiny (například dusíku) do půdy. Pokud jsou tedy čísla na hnojivu 1-1-1, tak provedene výpočet 10/1 = k přídání přidání 1 kila živiny (dusíku, fosforu či draslíku) do půdy potřebujete 10 kilo hnojiva. Pokud bylo NPK 2-2-2, vydělíte 10/2  = a spočítáte, že k přidání 1 kila živiny do půdy bude potřeba použít 5 kil hnojiva. Hnojivo, které obsahuje pouze jednu živinu, bude mít v ostatních hodnotách „0“. Například pokud je NPK uvedeno jako 1-0-0, pak obsahuje pouze dusík. Tato čísla hnojiv, nazývaná také hodnoty NPK, by se měla objevit na jakémkoli zakoupeném hnojivu, ať už se jedná o organické hnojivo nebo chemické hnojivo.

Různá využití dle poměrů NPK

Hodnoty NPK čísel jsou uváděny pro rozpoznání konkrétní role, kterou hrají při růstu rostlin. Pochopení hodnot NPK je důležitou součástí rozhodování o tom, zda je námi vybrané hnojivo vhodné na zvolený účel. Kromě dalších vlastností dusík pomáhá listům růst do síly. Fosfor pomáhá kořenům a stronkům růst a rozvíjet  se. Draslík je důležitý pro celkové zdraví rostlin. Je třeba si uvědomovat, že hnojiva s vysokým obsahem dusíku přispějí k rychlému růstu, ale pro slabší rostliny, které jsou náchylnější k napadení chorobami a škůdci nemusí být podpora rychlého růstu nutně tím nejlepším. S naším hnojivem nemusíte toto dilema tak zásadně řešit, protože díky Chitinu  rostlinám zvýšíte imunitu dostatečně na to, aby odolaly nástrahám okolí.

Kapka historie

Německý vědec Justus Von Liebig byl zodpovědný za teorii, že hladiny dusíku, fosforu a draslíku jsou základem pro zdravý růst rostlin. Tato teorie, která se datuje do 19. století, však nebere v úvahu desítky dalších živin a prvků, které jsou nezbytné pro růst rostlin, jako je síra, vodík, kyslík, uhlík, hořčík atd. Teorie také nehovoří o důležitost prospěšných půdních organismů, které pomáhají vašim rostlinám vzkvétat a bojovat proti škůdcům a chorobám.