mykorhizní houby

Obsah

Mykorhizní houby a přírodní hnojiva

Synergický efekt na půdní mikrobion a růst rostlin

V posledních letech se stále více lidí zajímá o udržitelnější způsoby zemědělství a zahradničení. Organická hnojiva a pesticidy se stávají stále populárnějšími alternativami k chemickým hnojivům a pesticidům, a to díky opravdu dobrému důvodu – organické metody jsou totiž  šetrnější k životnímu prostředí i zdraví lidí.

Jedním z klíčových prvků organického zemědělství je využití mykorhizních hub. Tyto symbiotické mikroskopické organismy vytvářejí symbiotické vztahy s kořeny rostlin, což jim umožňuje efektivněji absorbovat živiny z půdy a vodu.

Mnoho studií ukázalo, že mykorhizní houby mohou výrazně zlepšit růst a výnosy rostlin. Zvyšují jejich odolnost vůči stresu, zlepšují zdraví kořenů a podporují tvorbu půdního mikrobiomu.

Přírodní hnojiva, jako je hmyzí trus, jsou dalším klíčovým prvkem organického zemědělství. Tyto hnojiva jsou vyrobena z odpadu z potravinového řetězce a poskytují rostlinám všechny živiny, které potřebují k růstu. Při správném použití jsou tato hnojiva šetrná k životnímu prostředí a jsou dobrou alternativou k syntetickým hnojivům.

Využití mykorhizních hub spolu s přírodními hnojivy, jako je Hnojík, může mít synergický efekt na růst rostlin a půdní mikrobiom. Mykorhizní houby mohou pomoci rostlinám lépe absorbovat živiny z přírodních hnojiv, což zvyšuje jejich účinnost. Na druhé straně mohou přírodní hnojiva poskytovat organickou hmotu a živiny, které jsou potřebné pro růst mykorhizních hub.

Hnojík.cz je přírodní hnojivo vyrobené z hmyzího trusu. Obsahuje všechny živiny, které jsou potřebné pro růst rostlin, včetně dusíku, fosforu a draslíku. Jeho použití spolu s mykorhizními houbami může pomoci rostlinám absorbovat tyto živiny ještě efektivněji a podpořit růst kořenů.

Další výhodou použití přírodních hnojiv a mykorhizních hub spolu je také snížení potřeby syntetických hnojiv a pesticidů. Přírodní hnojiva jsou vytvářena z přírodních zdrojů a nemají negativní vliv na životní prostředí, zatímco syntetické alternativy jsou vyrobeny z ropy a mohou nevratně poškodit půdu a vodu.
Mykorhizní houby při pěstování stromů
Mykorhizní houby při pěstování rajčat

Mykorhizní houby pro stromy

Mykorhizní houby jsou pro stromy velmi prospěšné, protože zlepšují vstřebávání živin, vodu a minerálů z půdy a tím podporují jejich růst a vývoj. Existuje mnoho druhů mykorhizních hub, které jsou vhodné pro různé druhy stromů a podmínky prostředí, ve kterých rostou.

Mezi nejčastěji používané druhy mykorhizních hub pro stromy patří houby rodu Glomus, které jsou obecně vhodné pro mnoho druhů rostlin. Dalšími druhy hub vhodných pro stromy jsou například houby rodu Rhizopogon, Tuber, Suillus nebo Pisolithus.

Při výběru vhodného druhu mykorhizních hub pro vaše stromy je důležité zohlednit druh stromu, typ půdy a další faktory, jako jsou pH půdy, klimatické podmínky a další. Pokud si nejste jisti, které druhy mykorhizních hub jsou pro vaše stromy nejvhodnější, můžete se poradit s odborníky v oboru zahradnictví nebo se zaměřením na ekologické zemědělství.

Mykorhizní houby pro ovocné stromy

Mykorhizní houby jsou – jak již jsme zmínili – symbiotické organismy, které se vyskytují v kořenovém systému mnoha rostlin, včetně ovocných stromů. Tyto houby poskytují rostlinám mnoho výhod, jako jsou zlepšení absorpce živin, zvýšení tolerance vůči stresu a ochrana před patogenními organismy.

Existuje mnoho druhů mykorhizních hub, které jsou vhodné pro různé druhy ovocných stromů. Mezi nejčastěji používané patří houby rodu Glomus, které jsou obecně vhodné pro více druhů rostlin. Nicméně existují i specifické druhy mykorhizních hub, které jsou vhodné pro konkrétní druhy ovocných stromů, jako jsou například houby rodu Tuber pro ořešáky, nebo houby rodu Rhizopogon pro jabloně a jim příbuzné stromy.

Mykorhizní houby pro plodovou zeleninu

Chilli papričky

Mykorhizní houby jsou velmi prospěšné i pro plodovou zeleninu, protože pomáhají zlepšit výživu rostlin, stimulují kořenový růst a zvyšují odolnost rostlin vůči stresovým podmínkám, jako jsou sucho, horko, zima a půdní nemoci.

Existuje mnoho druhů mykorhizních hub, které jsou vhodné pro různé druhy plodové zeleniny. Mezi nejčastěji používané patří opět houby rodu Glomus. Jsou ale vhodné i další houby, například houby rodu Rhizopogon, Suillus, Tuber nebo Pisolithus.

Při výběru vhodného druhu mykorhizních hub pro vaši plodovou zeleninu je důležité zohlednit druh rostliny, typ půdy, pH půdy, klimatické podmínky a další faktory. V případě, že si nejste jisti, jakou houbu vybrat, neváhejte se obrátit na odborníky.

Substrát s mykorhizními houbami

Substrát s mykorhizními houbami se používá k výsadbě rostlin, aby se zlepšila jejich výživa a růst. Substrát může být vyroben z různých materiálů, jako jsou rašelina, perlit, rašeliníkové vlákno, kokosová vlákna a další.

Mykorhizní houby se do substrátu přidávají v podobě mykorhizních inokulátů, což jsou směsi mykorhizních hub a substrátových materiálů. Tyto inokuláty obsahují specifické druhy mykorhizních hub, které jsou nejvhodnější pro dané druhy rostlin a podmínky prostředí.

 

Použití substrátu s mykorhizními houbami má několik výhod, jako je zlepšení vstřebávání živin a vody rostlinami, zvýšení odolnosti rostlin proti stresovým podmínkám a snížení potřeby použití chemických hnojiv a pesticidů. Substrát s mykorhizními houbami se používá zejména při výsadbě rostlin do nepřirozených podmínek, jako jsou zahrádky na střeše nebo balkóně, nebo při výsadbě rostlin v narušených půdách, jako jsou například rekultivované plochy nebo místa po těžbě.

Při používání substrátu s mykorhizními houbami je důležité dodržovat pokyny výrobce a zohlednit specifické potřeby rostlin a podmínky prostředí.

Substrát s mykorhizními houbami

Aktivace dřevěného uhlí mykorhizními houbami

Aktivace dřevěného uhlí mykorhizními houbami se používá k vytvoření substrátu s vysokou koncentrací mykorhizních hub. Dřevěné uhlí má vynikající vlastnosti pro půdní mikroorganismy a mykorhizní houby, protože poskytuje stabilní a porézní materiál s vysokou absorpční kapacitou a vysokou povrchovou oblastí.

Pro aktivaci dřevěného uhlí mykorhizními houbami se nejprve uhlí dezinfikuje a poté se do něj vpraví mykorhizní inokulum. Inokulum se skládá z mykorhizních hub a substrátových materiálů, které slouží jako živná půda pro huby.

Poté se aktivované dřevěné uhlí používá jako součást substrátu pro výsadbu rostlin. Mykorhizní houby, které jsou obsaženy v aktivovaném uhlí, se spojí se kořeny rostlin a pomohou zlepšit vstřebávání živin a vody rostlinami, což vede k lepšímu růstu a vývoji rostlin.

Použití aktivovaného dřevěného uhlí mykorhizními houbami má mnoho výhod:

1. zlepšení kvality půdy, zvýšení výnosů rostlin,

2. snížení potřeby použití chemických hnojiv a pesticidů,

3. zvýšení odolnosti rostlin proti stresovým podmínkám, jako jsou sucho, horko a půdní nemoci.

Při používání tohoto substrátu je důležité dodržovat správné postupy pro aktivaci dřevěného uhlí mykorhizními houbami a zohlednit specifické potřeby rostlin a podmínky prostředí.

 
Dřevěné uhlí

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články