květilka zelná

Obsah

Květilka zelná dospělec, larva - postrach pro brukvovitou zeleninu

(Delia radicum)

Květilka zelná (Delia radicum) je druh mouchy, která se vyskytuje na různých druzích brukvovitých rostlin (zelí, kapusta, ředkvička, vodnice). Jedná se o škůdce, který může způsobit vážné poškození až zničení kořenového systému rostlin.
 
Dospělé mouchy jsou velké asi 7-10 mm a mají šedohnědou barvu. Samice klade vajíčka přímo do půdy poblíž kořenů rostlin. Vylíhlé larvy se aktivně vyhledávají kořeny rostlin a okusují kořenový systém, čímž způsobují poškození a ztrátu vitality rostlin. Květilky zelné jsou často spojovány s hnilobou kořenů řepky, kapusty, brokolice a dalších brukvovitých rostlin.
 
Květilka zelná je obvykle aktivní v období jara a raného léta, kdy se teploty zvyšují a zemědělci často sází (nejen) brukvovité rostliny. Prevence proti této škůdci zahrnuje použití odolných odrůd rostlin, pěstování rostlin v drenážních substrátech a včasnou detekci a kontrolu infekce. V případě infekce je možné použít insekticidy k likvidaci nebo omezování škodlivých larev květilky zelné.
Květilka zelná dospělec

Květilka zelná na ředkvičkách

Stejně jako na jiných brukvovitých rostlinách se květilka zelná vyskytuje i na ředkvičkách. Samička klade vajíčka přímo do půdy, larvy si pak vyhledávají kořeny, aby je okusovaly. Larvy první generace (květen, červen) se živí pouze na kořenech a mohou způsobit zpomalení růstu rostlin, nebo dokonce jejich úhyn. Larvy druhé a třetí generace (léto, září) poškozují i nadzemní části.

Květliku zelnou si můžete splést s podobnou mouchou květilkou všežravou (Delia platura), která má ale mnohem širší okruh rostlin, na kterých škodí (rajčata, chřest, okurky, hrách, cibule…)

Květilka zelná jak na ni

Květilka zelná - larva

Na květilku zelnou můžete použít květák jako tzv. lapací rostlinu. Květák má totiž asi zdaleka nejraději. Obětujte pár rostlin květáku, na který květilka zaútočí a pak je zničte i s kořeny. Tím byste se měli zbavit květilky definitivně. 

Dále je možné použít speciální ochranné límce, které se dávají kolem kořenového krčku. To se vyplatí, když pěstujete zeleniny relativně málo.

Nakonec existují postřiky – povolené insekticidy – viz dále.

Ale zdaleka nejlepší a přírodní je použití organického hnojiva, které dodá rostlinám schopnost bránit se škůdcům – viz dále.

Květilka zelná postřik

Povolenými insekticidy můžete květilku zelnou postřikovat od jara do podzimu. Patří sem:

  • Basudin 60 EC (diazinon) – 0,1 %,
  • Diazinon 60 EC (diazinon) – 0,1 %,
  • Sumithion 50 EC (fenitrothion) – 0,2 %,
  • Furadan 10 G (carbofuran) – 0,2 %.

Furadan se používá na množitelské porosty – preventivně, před výsadbou. Ostatní přípravky můžete aplikovat nejdříve 14 dní po výsadbě, jakmile zjistíte přítomnost škůdce na rostlinách.

Mějte ale vždy na paměti, že chemické postřiky mohou být škodlivé pro člověka, domácí i volně žijící zvířata, zejména poškozují vodní organismy, a jsou toxické pro přírodu kolem.

Postřikování provádějte za bezvětrného počasí nebo jen za mírného vánku.

Vždy používejte ochranné rukavice, ochranné brýle a další ochranné pomůcky. Při postřikování nejezte ani nepijte. Po aplikaci postřiku si vždy umyjte ruce.

Květilka zelná ochrana

Pokud chcete postupovat přírodním a neškodným způsobem, vřele doporučujeme írodní organické hnojivo Hnojík. Hnojík je totiž hnojivo, které obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Když použijete Hnojík od začátku pěstitelské sezóny, tedy od doby, kdy se květilka zelná začíná množit, pravidelně, pak se pravděpodobně vyhnete veškerým problémům, které na vaší brukvovité zelenině způsobuje tento škůdce.

Repelentní účinek proti škůdcům má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin.

Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny.

V případě, že se květliky již přemnožily, musíte dostat chitin co nejrychleji do rostlin. Proto Hnojík se svlečky louhujte ve vodě, aby se účinné látky rozpustily, a tímto výluhem pak rostliny zalijte nebo postříkejte. Nejlepší je, když se látky přes listy i kořeny dostanou přímo do těla rostliny. U květilek by měly stačit tři takové zálivky během týdne, aby se dostavil požadovaný účinek.

Porovnání hnojíku s ostatními hnojivy - hnojivo v dlani

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články