koulenka

Obsah

Koulenka - rostlina vhodná na skalky

(Globularia)

Koulenka (Globularia) je rod rostlin z čeledi jitrocelovité (Plantaginaceae). Tento rod zahrnuje přibližně 22 druhů stálezelených bylin a keřů. Koulenky jsou převážně endemické rostliny v oblastech jižní Evropy a severní Afriky.

Jak koulenky vypadají

 • Listy koulenek jsou stálezelené, často kožovité a celistvé. Mají obvykle tmavě zelenou barvu a spodní listy jsou uspořádány v přízemní růžici, lodyžní listy jsou střídavé.

 • Květy koulenek jsou typicky modré, fialové, růžové nebo bílé barvy a jsou shromážděny do hlávek, které jsou charakteristická pro tento rod rostlin. Květy mají často trubkovitý tvar a jsou drobné, ale ve shlucích působí velmi efektně.

 • Rostliny tohoto rodu mohou mít polštářovitý nebo nízký keřovitý habitus. Jsou často přizpůsobeny suchým a kamenitým stanovištím.

Pokud jde o stanoviště, koulenky obvykle rostou na suchých, slunných a kamenitých místech, jako jsou horské svahy, skalní stepi, travnaté pláně a podobně. Rostou zejména v teplých klimatických podmínkách, kde mají vhodné podmínky k přežití díky svému stálezelenému listoví a adaptacím na nedostatek vody.

Pokud chcete koulenky pěstovat na zahradě nebo na skalce, je potřeba jim dopřát stejné podmínky, jako mají v přírodě, tj. suché a kamenité místo na slunci, spíše méně zálivky než více a zazimování téměř nepotřebují.

Koulenka - Globularia

Koulenka prodloužená

Koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica) je druh rostliny z rodu koulenka (Globularia), který je endemickým druhem v horách střední a jižní Evropy. Je to jediná koulenka, která roste v přírodě v České republice.

Jak tato koulenka vypadá

 • Listy: Listy koulenky prodloužené jsou drobné, střídavé, tmavě zelené a kožovité. Jsou často uspořádány v přízemní růžici.

 • Květy: Květy jsou modré až fialové barvy a jsou uspořádány v hustých květenstvích – hlávkách. Tyto květy mohou být drobné, ale díky svému shlukování působí velmi efektně.

 • Růstový habitus: Koulenka prodloužená má polštářovitý růst. Tvoří nízké polštáře rostoucí blízko při zemi.

Jak koulenku prodlouženou pěstovat

 1. Stanoviště: Koulenka prodloužená preferuje slunná až mírně stinná stanoviště. Roste na suchých a kamenitých místech, jako jsou horské svahy, skalní stepi a alpínské louky.

 2. Půda: Nejlépe roste v dobře propustné, chudé půdě. Vhodná je písčitá, písčito-kamenitá nebo i písčito-hlinitá půda. Půda by měla být spíše suchá než vlhká.

 3. Zálivka: Rostlina není náročná na zálivku a snese krátkodobé sucho. Je důležité zabránit přemokření půdy.

 4. Mrazuvzdornost: Koulenka prodloužená je mrazuvzdorná a snáší chladné klimatické podmínky.

 5. Množení: Rostlinu lze množit semeny nebo dělením trsů. Semena mohou být zaseta na jaře do květináčů a následně vysazena na zvolené stanoviště. Dělením trsů lze rostlinu rozšířit na nová místa.

 6. Péče: Jedná se o relativně nenáročnou rostlinu. Starší rostliny mohou být občas prosvětleny vyřezáním staršího dřeva.

Koulenka prodloužená je atraktivní rostlina vhodná do alpínských zahrad, skalek, suchých zídek nebo jako ozdobná rostlina v sušších oblastech. Při pěstování je důležité dodržovat její přirozené stanoviště a preferované podmínky, aby se jí dařilo co nejlépe.

Koulenka prodloužená - Globularia bisnagarica

Koulenka srdcolistá

Koulenka srdcolistá (Globularia cordifolia) je dalším druhem rostliny z rodu koulenka (Globularia), který se vyskytuje v především ve střední a jižní Evropě. 

Jak tato koulenka vypadá

 • Listy koulenky srdcolisté jsou střídavé, drobné a mají tvar srdce, což dává rostlině její charakteristické jméno. Listy jsou tmavě zelené a vytvářejí přízemní růžici.

 • Květy jsou modré až fialové barvy, podobně jako u jiných druhů koulenek, a jsou uspořádány v hustých hlávkách. Květy jsou drobné, ale vzhledem ke shlukování působí velmi dekorativně.

 • Růstový habitus: Koulenka srdcolistá má polštářovitý habitus, podobný jako ostatní druhy koulenek. Tvoří nízké polštáře, které rostou přízemními listy na zemském povrchu.

Koulenka srdcolistá Globularia cordifolia Alba je kultivarem této koulenky, který má bílé hlávky, dosahuje výšky 6 cm a kvete v květnu až červnu. Jinak vypadá a pěstuje se stejně jako základní druh.

Jak pěstovat koulenku srdcolistou

 1. Stanoviště: Tato koulenka preferuje slunná až mírně stinná stanoviště. Roste na suchých a kamenitých místech, jako jsou horské svahy, skalní stepi a alpínské louky.

 2. Půda: Nejlépe roste v dobře propustné, chudé půdě. Půda by měla být spíše suchá než vlhká.

 3. Zálivka: Stejně jako jiné druhy koulenek, koulenka srdcolistá není náročná na zálivku a snáší krátkodobé sucho. Je důležité zabránit přemokření půdy.

 4. Množení: Rostlinu lze množit semeny nebo dělením trsů. Semena mohou být zaseta na jaře do květináčů a následně vysazena na zvolené stanoviště. Dělením trsů lze rostlinu také rozmnožit.

Koulenka srdcolistá je vhodná do alpínských zahrad, skalek, nízkých okrasných zahrad a podobně. Její atraktivní listy a květy představují pěknou ozdobu pro suchá a slunná stanoviště. Při pěstování je důležité zajistit jí podobné podmínky jako na jejím přirozeném stanovišti.

Koulenka srdcolistá - Globularia cordifolia

Koulenka bezlistá

Koulenka bezlistá (Globularia nudicaulis) je druh rostliny z rodu koulenka (Globularia), který je charakteristický svým růstem a květy. 

Vzhled koulenky bezlisté

 • Listy: Jak název naznačuje, koulenka bezlistá má zpravidla velmi redukované nebo zcela chybějící listy. Rostlina tvoří přízemní růžici listů, která může být velmi malá nebo téměř neviditelná. Listy mohou být ploché, kožovité nebo jen drobné šupinky.

 • Květy: Květy jsou charakteristické pro tento druh koulenky. Jsou modré až fialové barvy a jsou uspořádány v kulovitých květenstvích – hlávkách, která vypadají jako drobné koule. Květy jsou drobné, ale díky svému shlukování vytvářejí nápadný efekt.

 • Růstový habitus: Koulenka bezlistá má nízký, téměř přízemní habitus. Celá rostlina vytváří malé polštáře, které téměř leží na zemi.

Pokud chcete koulenku bezlistou pěstovat na skalce, musíte dodržet následující pokyny:

 1. Koulenka bezlistá obvykle roste na suchých, slunných a kamenitých stanovištích, jako jsou skalní stepi, horské svahy a alpínské louky.

 2. Tato rostlina preferuje dobře propustnou půdu, která by měla být spíše chudá než bohatá. Vhodná je písčitá, kamenitá, písčito-hlinitá půda.

 3. Koulenka bezlistá není náročná na zálivku a snáší krátkodobé sucho. Je důležité nepřelévat půdu.

 4. Rostlina je mrazuvzdorná a dobře snáší chladné podmínky.

 5. Koulenka bezlistá se množí semeny nebo dělením trsů. Semena mohou být zaseta na jaře do květináčů a následně vysazena na stanoviště. Dělení trsů je další možností pro rozmnožování, trsy můžete rozdělit na menší na jaře nebo na podzim. Snažte se neponičit kořeny.

Koulenka bezlistá je atraktivní rostlina, která může být vysazena do alpínských zahrad, skalek, suchých zídek nebo jako ozdobný prvek v nádobách. 

Koulenka bezlistá - Globularia nudicaulis

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články