Kostřava

Obsah

Kostřava - Festuca

Kostřava (Festuca) je rod rostlin z čeledi lipnicovitých (Poaceae). Jedná se o trávy, které se vyskytují převážně v mírném podnebném pásu. Rod Festuca zahrnuje přibližně 300 druhů.

Kostřavy jsou vytrvalé byliny se střídavými, úzkými listy. Jejich listy mohou být tuhé a drsné nebo jemné a chlupaté. Rostliny mají bohatý kořenový systém, který jim umožňuje dobře odolávat suchu a chudým půdním podmínkám.

Kostřavy jsou oblíbené zejména v zahradnictví a krajinářství. Používají se jako trvalky ve skalničkách, okrasných zahradách a parkových úpravách. Kostřavy jsou ceněny pro svůj stříbřitý nebo modrozelený odstín listů, který vytváří zajímavý kontrast s ostatními rostlinami.

Kostřava Festuca

V přírodě se kostřavy vyskytují na travnatých loukách, pastvinách, skalnatých svazích a ve stepích. Jsou také důležitou složkou travních porostů.

Mezi známé druhy kostřav patří například kostřava ovčí (Festuca ovina), kostřava červená (Festuca rubra) nebo kostřava walliská (Festuca gautieri). Každý druh má specifické vlastnosti a preferuje určité podmínky prostředí.

Kostřavy jsou obecně nenáročné rostliny, které preferují slunná stanoviště a dobře propustnou půdu. Jsou odolné vůči sušším podmínkám a mohou být použity i v zahradách s nedostatkem vody. Pravidelné zastřihávání kostřav udržuje jejich atraktivní vzhled a podporuje hustý růst.

Kostřava pěstování

Pěstování kostřavy je obecně poměrně snadné, protože se jedná o nenáročnou trávu. Níže uvádím několik tipů a pokynů pro úspěšné pěstování kostřavy:

  1. Stanoviště: Kostřava preferuje slunná až polostinná stanoviště. Vyberte místo, kde dostane dostatek slunečního světla, ale také vydrží mírný stín. Některé druhy kostřavy mají raději slunečné podmínky, zatímco jiné jsou více adaptabilní na stinná místa.

  2. Půda: Kostřava vyžaduje dobře propustnou půdu. Je vhodné, aby půda měla dobré odvodnění, protože kostřava nemá ráda přemokřené podmínky. Půda by měla být mírně kyselá až neutrální pH.

  3. Zalévání: Kostřava je odolná vůči suchu, ale při extrémně suchých podmínkách může vyžadovat pravidelné zalévání. Hloubkové zavlažování jednou týdně je obvykle dostačující. Dbáte-li na to, aby půda nebyla příliš zamokřená, přispěje to k zdravému růstu kostřavy.

  4. Hnojení: Kostřava obecně nepotřebuje přílišné hnojení. Pokud však půda není bohatá na živiny, můžete před výsadbou přidat do půdy kompost nebo hnojivo s pomalým uvolňováním. Následně stačí příležitostně doplňkově hnojit, pokud je to potřeba. Hnojík je vhodnou organickou volbou. Stačí ho rovnoměrně rozprášit kolem rostliny. 

  5. Sečení: Pravidelné sečení pomáhá udržovat kostřavu v dobré kondici. Ideální výška seče je obvykle mezi 5-10 cm. Sečení by mělo být provedeno, jakmile kostřava dosáhne této výšky, a to s využitím ostřího sekačky. Nechte kostřavu vzrůst na určitou výšku, abyste jí umožnili zdravý růst.

  6. Rozmnožování: Kostřavu lze rozmnožovat semeny nebo dělením trsů. Semena mohou být vysévána na připravenou půdu na jaře nebo na podzim. Při dělení trsů můžete oddělit mladé trsy od mateřské rostliny a přesadit je na nová místa.

S těmito tipy a pravidelným sledováním zdraví kostřavy byste měli mít zdravý a atraktivní trávník. Pamatujte také, že jednotlivé druhy kostřav mohou vyžadovat specifickou péči, takže se informujte o konkrétních potřebách druhu, který pěstujete.

Kostřava luční - Festuca pratensis

Kostřava luční (Festuca pratensis) je druh kostřavy z čeledi lipnicovitých (Poaceae). Je to vytrvalá tráva, která se vyskytuje převážně na vlhkých loukách, pastvinách a ve výsilkách v mírném podnebném pásu.

Kostřava luční má převážně středně vysoký vzrůst a dosahuje výšky kolem 30-100 cm. Má střídavé, úzké listy, které jsou svěže zelené a jemné na dotek. Charakteristickým znakem kostřavy luční je její hustý trsnatý růst a schopnost tvorby kompaktních trávníků.

Kostřava luční je ceněna pro svou schopnost vytvářet husté a trvanlivé trávníky. Je oblíbená pro svůj estetický vzhled a odolnost vůči sešlapu. Má také dobrou schopnost konkurovat plevelům a snáší časté sečení.

Kostřava luční Festuca pratensis

Kostřava luční (Festuca pratensis) je druh kostřavy z čeledi lipnicovitých (Poaceae). Je to vytrvalá tráva, která se vyskytuje převážně na vlhkých loukách, pastvinách a ve výsilkách v mírném podnebném pásu.

Kostřava luční má převážně středně vysoký vzrůst a dosahuje výšky kolem 30-100 cm. Má střídavé, úzké listy, které jsou svěže zelené a jemné na dotek. Charakteristickým znakem kostřavy luční je její hustý trsnatý růst a schopnost tvorby kompaktních trávníků.

Kostřava luční je ceněna pro svou schopnost vytvářet husté a trvanlivé trávníky. Je oblíbená pro svůj estetický vzhled a odolnost vůči sešlapu. Má také dobrou schopnost konkurovat plevelům a snáší časté sečení.

Kostřava červená - Festuca rubra

Kostřava červená Festuca rubra

Kostřava červená (Festuca rubra) je druh kostřavy patřící do čeledi lipnicovitých (Poaceae). Je to vytrvalá tráva, která se vyskytuje především v mírném podnebném pásu a ve vlhčích oblastech.

Kostřava červená má středně vysoký vzrůst, obvykle dosahuje výšky kolem 20-70 cm. Její listy jsou jemné, úzké a mají charakteristickou červenohnědou barvu, která jí dala jméno. Listy mohou být jak krátké, tak i dlouhé, a vytvářejí hustý trsnatý růst.

Tento druh kostřavy je často využívána v zahradnictví a krajinářství jako okrasná tráva. Její červená barva přináší do zahradních kompozic zajímavý kontrast a estetický prvek. Kostřava červená je často vysazována jako okraje záhonů, v trvalkových zahradách nebo ve směsích pro vytváření barevných trávníků.

V přírodě se kostřava červená vyskytuje na vlhkých loukách, pastvinách, okrajích lesů a pobřežích. Má schopnost dobře odolávat vlhkým podmínkám a může se vyskytovat i na mírně kyselých půdách.

Kostřava červená je nenáročná rostlina, která preferuje slunná nebo polostinná stanoviště s vlhkou a dobře propustnou půdou. Je odolná vůči sešlapu a snáší časté sečení. Je vhodná pro vytváření trávníků s nižší intenzitou používání, jako jsou okrasné zahrady, okolí teras nebo okraje cest.

Pro udržení zdravého trávníku z kostřavy červené je důležité pravidelné sečení na výšku kolem 5-8 cm. Doporučuje se také pravidelné hnojení, zalévání a odplevelování.

Kostřava červená je atraktivní druh trávy, který přináší do zahradních prostor barevný prvek. Je ceněna pro svou odolnost vůči vlhkým podmínkám a estetický přínos.

Kostřava rákosovitá - Festuca arundinacea

Kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea) je druh kostřavy, který patří do čeledi lipnicovitých (Poaceae). Jedná se o vytrvalou trávu, která se vyskytuje ve vlhkých a mírně vlhkých podmínkách.

Kostřava rákosovitá je vysoká rostlina, která může dosahovat výšky až 120 cm. Má hustý a trsnatý růst, s listy dlouhými a širokými. Její listy jsou tmavě zelené barvy. Charakteristickým znakem kostřavy rákosovité jsou její květenství, která vytvářejí vzdušné a otevřené klasy s květy.

Tento druh kostřavy je často využíván v zahradním a krajinářském designu. Má schopnost růst ve vlhčích oblastech a je často vysazována u vodních ploch, jako jsou jezera, rybníky a přírodní nádrže. Kostřava rákosovitá se také využívá pro vytváření stabilních břehů a erozních ochranných opatření.

Kostřava rákosovitá Festuca arundinacea

V oblasti trávníků je kostřava rákosovitá často součástí směsí trávníkových semen pro tvorbu odolných trávníků s dobrou odolností vůči sešlapu a vlhkosti. Díky svému kořenovému systému přispívá k posílení půdy a prevenci eroze.

Kostřava rákosovitá preferuje slunná nebo polostinná stanoviště s dobře propustnou půdou. Je tolerantní vůči různým půdním podmínkám, včetně mírně kyselé půdy. Je odolná vůči sešlapu a snáší časté sečení.

Pro udržení zdravého trávníku z kostřavy rákosovité je doporučeno pravidelné sečení na výšku kolem 5-8 cm. Je vhodné také pravidelně hnojit, zalévat a odplevelovat.

Kostřava rákosovitá je významnou a užitečnou trávou, která se využívá pro různé účely od zahradnictví a krajinářství po ochranu přírodních oblastí. Je ceněna pro svou odolnost vůči vlhkosti a schopnost poskytnout stabilní a esteticky příjemný prostor.

Kostřava sivá - Festuca pallens

Kostřava sivá Festuca pallens

Kostřava sivá (Festuca pallens) je druh kostřavy z čeledi lipnicovitých (Poaceae). Tato vytrvalá tráva se vyskytuje především v horách a subalpínských oblastech.

Kostřava sivá je charakterizována svými tenkými, stříbřitě šedými listy, které jí dávají její jméno. Listy jsou jemné a úzké, často se ohýbají, což vytváří působivý vizuální efekt. Rostlina obvykle dosahuje výšky kolem 20-50 cm.

Tato druh kostřavy je obvykle považována za okrasnou trávu. Je využívána v zahradách a krajinářských projektech pro svůj dekorativní vzhled a odolnost vůči extrémním podmínkám. Kostřava sivá je často vysazována ve skalkách, na okrajích nádob a ve směsích pro tvorbu suchých zahrad.

Kostřava sivá preferuje slunná až polostinná stanoviště a je adaptabilní na různé druhy půd. Je odolná vůči suchu a chudým půdním podmínkám. Je vhodná pro oblasti s nižšími srážkami a ve vysokohorských oblastech.

Péče o kostřavu sivou zahrnuje pravidelné sečení na výšku kolem 10-15 cm, což pomáhá udržovat její kompaktní tvar. Vyžaduje také pravidelné zalévání, zejména v horkých obdobích.

Kostřava sivá je atraktivní a nenáročná rostlina, která přináší do zahradních prostor zajímavý stříbřitý prvek. Je vhodná pro vytváření esteticky příjemných a odolných ploch ve skalkách a suchých zahradách.

Kostřava medvědí alias Kostřava metlovitá - Festuca gautieri

Kostřava medvědí (Festuca gautieri) je druh kostřavy z čeledi lipnicovitých (Poaceae). Jedná se o vytrvalou trávu, která je původem z horských oblastí Evropy.

Kostřava medvědí má krátký vzrůst a obvykle dosahuje výšky kolem 10-20 cm. Je charakterizována svými listy s voskovým povlakem, které vytvářejí zajímavý efekt. Listy jsou stříbřité, modrozelené nebo zelené a jsou jemné a úzké. Rostlina vytváří trsy, které se postupně rozrůstají.

Kostřava medvědí Festuca gautieri

Tato druh kostřavy je ceněná pro svůj atraktivní vzhled a odolnost vůči extrémním podmínkám. Kostřava medvědí je často využívána v zahradnictví a krajinářství pro svou dekorativní hodnotu. Je vhodná pro vytváření suchých, zahrad, trvalkových záhonů skalniček a jako okrasná rostlina na okraji nádob.

Kostřava medvědí je nenáročná rostlina, která preferuje slunná stanoviště a dobře propustnou půdu. Je odolná vůči sušším podmínkám a chudým půdním podmínkám. Tato kostřava je také tolerantní vůči sešlapu, což ji činí vhodnou pro použití na procházkových cestách a okolí teras.

Péče o kostřavu medvědí zahrnuje pravidelné sečení na výšku kolem 10-15 cm, aby se udržel její kompaktní vzhled. Je vhodné také pravidelně odstraňovat odumřelé listy a provádět zálivku, zejména v období sucha.

Kostřava medvědí přináší do zahradních prostor zajímavý stříbřitý nebo modrozelený prvek a je vhodná pro tvorbu esteticky příjemných a odolných ploch.

Kostřava ovčí - Festuca ovina

Kostřava ovčí Festuca ovina

Kostřava ovčí (Festuca ovina) je druh kostřavy z čeledi lipnicovitých (Poaceae). Je známá také jako kostřava horská. Jedná se o vytrvalou trávu, která se přirozeně vyskytuje ve vysokohorských a alpínských oblastech.

Kostřava ovčí má nízký vzrůst a obvykle dosahuje výšky kolem 10-30 cm. Má jemné a tuhé listy, které jsou tmavě zelené barvy. Listy jsou hustě uspořádané v trsech, které tvoří kompaktní polštáře.

Tento druh kostřavy je adaptabilní na extrémní podmínky, jako jsou chladné teploty, větrné prostředí a chudé půdy. Kostřava ovčí je obvykle přizpůsobena růstovým podmínkám v horských oblastech, kde slouží jako důležitá složka horských luk a pastvin.

V zahradní praxi se kostřava ovčí často využívá pro tvorbu trvalkových záhonů ve skalkách, okolo kamenných cest nebo na terasách. Je také vhodná pro tvorbu miniaturních trávníků v alpínských zahradách.

Kostřava ovčí je nenáročná rostlina, která preferuje slunná až polostinná stanoviště. Je odolná vůči suchu, ale také snáší vlhkost. Je vhodná pro půdy s nižším obsahem živin a dobrou propustností.

Péče o kostřavu ovčí zahrnuje pravidelné sečení na výšku kolem 5-10 cm. Toto sečení pomáhá udržet její kompaktní tvar a podporuje hustý růst. Kostřava ovčí nepotřebuje pravidelné hnojení, ale je důležité odstraňovat odumřelé listy a provádět zalévání v případě dlouhodobého sucha.

Kostřava ovčí je atraktivní rostlina, která přináší do zahradních prostor krásný zelený prvek. Je vhodná pro vytváření odolných a trvanlivých ploch s horským charakterem.

Kostřava stříbrná - Festuca glauci

Kostřava stříbrná (Festuca glauca) je druh kostřavy z čeledi lipnicovitých (Poaceae). Jedná se o vytrvalou trávu, která je původem z horských oblastí Evropy.

Kostřava stříbrná je charakterizována svými modrozelenými a stříbřitými listy, které jí dávají její jméno. Listy jsou úzké, tuhé a mají jemný povrch. Rostlina tvoří husté trsy, které mohou dosahovat výšky kolem 20-40 cm.

Kostřava stříbrná Festuca glauca

Tento druh kostřavy je oblíbený pro svůj estetický vzhled a dekorativní hodnotu. Kostřava stříbrná je často využívána v zahradnictví a krajinářství pro vytváření kontrastních prvků ve skalkách, trvalkových záhonech, květinových aranžmá a výsadbách ve skalkách. Je také vhodná pro pěstování ve výsadbách v nádobách.

Kostřava stříbrná preferuje slunná až polostinná stanoviště. Je odolná vůči sušším podmínkám a dobře snáší suché a chudé půdy. Je také odolná vůči slanému prostředí, což ji činí vhodnou pro pobřežní oblasti.

Péče o kostřavu stříbrnou zahrnuje pravidelné sečení na výšku kolem 10-15 cm, což pomáhá udržet její kompaktní tvar a podporuje růst nových listů. Je důležité odstraňovat odumřelé listy a provádět zalévání, zejména v horkých obdobích.

Kostřava stříbrná je atraktivní rostlina, která přináší do zahradních prostor elegantní a barevný prvek. Je vhodná pro vytváření kontrastních kombinací s jinými rostlinami a poskytuje trvalou zeleň.

Kostřava ametystová - Festuca amethystina

Kostřava ametystová Festuca amethystina

Kostřava ametystová (Festuca amethystina) je druh kostřavy z čeledi lipnicovitých (Poaceae).  Jedná se o vytrvalou trávu, která se vyskytuje převážně v Evropě a na jistých místech v Severní Americe.

Kostřava ametystová je charakterizována svými modrofialovými klasy květenství, které vytvářejí výrazný kontrast s jejími tmavě zelenými listy. Listy jsou úzké, jemné a mají stříbřitý odstín. Rostlina obvykle dosahuje výšky kolem 30-60 cm.

Tento druh kostřavy je oblíbený pro svůj estetický vzhled a přispívá ke zvýraznění barevných prvků v zahradním designu. Kostřava ametystová je často využívána v okrasných zahradách, květinových záhonech a skalničkách. Je také vhodná pro pěstování v květinových nádobách a kontejnerech.

Kostřava ametystová preferuje slunná až polostinná stanoviště. Je odolná vůči sušším podmínkám a dobře snáší chudé a suché půdy. Je také tolerantní vůči slanému prostředí, což ji činí vhodnou pro pobřežní oblasti.

Péče o kostřavu ametystovou zahrnuje pravidelné sečení na výšku kolem 10-15 cm, což pomáhá udržet její kompaktní tvar a podporuje růst nových listů. Je důležité odstraňovat odumřelé listy a provádět zalévání, zejména v horkých obdobích.

Kostřava ametystová je atraktivní rostlina, která přináší do zahradních prostor výraznou a exotickou fialovou barvu. Je vhodná pro vytváření barevných kombinací s jinými rostlinami a poskytuje zahradě elegantní vzhled.

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články

Zajímavé odkazy