houbomilka česneková

Obsah

Houbomilka česneková klade vajíčka do listů

(Suillia univittata, syn. Suillia lurida)

Houbomilka česneková je druh dvoukřídlého hmyzu – mouchy, která napadá především česnek, ale může napadnout i cibuli nebo pórek. Přezimují dospělé mouchy, které pak kladou vajíčka do pochvy listu. Mohou naklást vajíčka i do rostlin dosud nevzešlých (tedy těch, které ještě nejsou vidět na povrchu). Nejvíce postihují ozimý česnek (česnek, který se sází na podzim), protože česnek sázený na jaře ještě není dostatečně velký. Z vajíček se líhnou larvy, které vykusují středy rostlin směrem k jejich vrcholu.

Nejlepší ochranou proti houbomilce je pěstování jarního česneku, překrývání záhonů netkanou textilií a ošetření vzešlého česneku povolenými přípravky, jakmile teplota stoupne na 10 °C.

Houbomilka česneková - poškozený česnek

Postřik houbomilka česneková

Pokud se rozhodnete pro postřiky, vybírejte insekticidy, které jsou účinné proti houbomilce – viz níže. Pamatujte přitom ale na to, že veškeré chemické postřiky jsou potenciálně jedovaté pro člověka, zvířata i přírodu kolem (zvláště vodní organismy), a měly by se tedy využívat s rozvahou a jen v opodstatněných případech. Dále je potřeba provádět postřiky za bezvětrného počasí, maximálně za mírného vánku, a to tak, aby se postřik nemohl dostat do očí jiným lidem. 

Při aplikaci postřiku používejte vždy ochranné brýle, ochranné rukavice a ochranný oděv, při aplikaci nejezte ani nepijte a po aplikaci si ihned umyjte ruce. Kdyby vám jakýkoliv prostředek vnikl do očí, ihned je vypláchněte čistou vodou a kontaktujte lékaře. Při náhodném požití okamžitě kontaktujte lékaře nebo toxikologickou poradnu.

Houbomilka česneková postřik

Povolenými insekticidy můžete houbomilku česnekovou začít postřikovat, jakmile se teplota ustálí na 10 °C a poté po 14 dnech opakovat. Doporučené jsou tyto insekticidy:

  • Basudin 60 EC (diazinon) – 0,1 %,
  • Diazinon 60 EC (diazinon) – 0,1 %,
  • Karate 2,5 EC (lambda-cyhalothrin) – 0,1 % a
  • Sumithion 50 EC (fenitrothion) – 0,1 %.

Z prvních dvou je možné připravit postřik nebo zálivku, další dva jsou určeny jen na postřik. Postřik aplikujte – viz výše (tj. 10 °C a pak ještě jednou za 14 dní), zálivku pouze jednou, a to přibližně 14 dní poté, co se oteplilo aspoň na 10 °C.

Velmi důležitá je také prevence, tj.:

  • nakupovat zdravou sadbu,
  • vysazovat jarní typy česneku spíše než podzimní,
  • záhony zakrývat netkanou textilií,
  • používat kvalitní a hlavně organická hnojiva, která dodají rostlinám schopnost bránit se proti škůdcům.

Houbomilka česneková ochrana

Jako ideální alternativu zejména k chemickým postřikům doporučujeme raději přírodní organické hnojivo Hnojík. Hnojík obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Když používáte Hnojík od začátku sezóny, tj. od doby, kdy se houbomilky začínají množit, pravidelně, pak se nejspíše vyhnete veškerým problémům, které na vašich rostlinách (česneku, cibuli nebo pórku) způsobují tito nepříjemní škůdci.

Repelentní účinek proti škůdcům způsobuje chitin, který je obsažený ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin. Navíc chitin vylepšuje strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny.

V případě, že se houbomilky přemnožily, musíte dostat chitin co nejrychleji do rostlin. Proto se doporučuje Hnojík se svlečky louhovat ve vodě, aby se účinné látky rozpustily, a tímto výluhem pak rostliny zalít nebo postříkat. Nejlepší je, když se látky přes listy i kořeny dostanou co nejrychleji do těla rostliny. U houbomilek by měly stačit tři takové zálivky během týdne, aby se dostavil požadovaný účinek.

české organické hnojivo HNOJÍK 1.3L

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články