Hálčivec révový

Obsah

Hálčivec révový - vlnovník révový

(Calepitrimerus vitis)

Hálčivec révový, nebo také vlnovník viničný je mikroskopický roztoč, který dorůstá velikosti max. 0,15 mm, ale oproti své malé velikosti dokáže napáchat obrovské škody na vinicích. Způsobuje tzv. kadeřavost listů révy. Réva pak roste zpomaleným růstem, má zkadeřené listy. Když si napadené listy dáte proti světlu, uvidíte vpichy s deformovanými žilkami. Květenství se pak na napadených keřích vinné révy netvoří vůbec, nebo je také deformované. Pokud vám hálčivec napadne révu ve velkém, může dojít až k uhynutí rostlin. 

Nevýhodou je, že roztoči mají několik generací za rok a zimu přežívají v pupenech. 

Hálčivec révový - zkadeřený list révy

Hálčivec révový - původce kadeřavosti akarinózy révy vinné

Hálčivec révový je jedním z původců kadeřavosti neboli akarinózy révy vinné. Hálčivec způsobuje zpomalení růstu, zkadeření listů a deformování květů, čímž nedochází ke tvorbě plodů. Ale kadeřavost révy vinné mohou způsobit i další choroby nebo škůdci:

Kadeřavost révy vinné může být způsobena plísní Uncinula necator, známou také jako padlí révové. Tato plíseň napadá listy, výhonky a hrozny révy vinné a způsobuje jejich silné deformace.
 
Symptomy kadeřavosti révy vinné mohou zahrnovat zdeformované listy, které se kroutí a svíjí, rozpadají se a na líci jsou zřetelné bílé plsti. Tento stav může vést k omezení fotosyntézy a ke ztrátě úrody. Na hroznech se může také objevit plíseň, což může vést k zvýšenému poškození a ztrátě kvality.
 
Kromě nepříznivého počasí (vysoké vlhkosti a vysokých teplot), mohou být příčinou výskytu kadeřavosti révy vinné i nevhodné podmínky pro pěstování, například neadekvátní zálivka, přílišná hustota rostlin nebo nedostatečné větrání a osvětlení.
 
Prevence a léčba kadeřavosti révy vinné spočívá v zajištění dobrých podmínek a péče o révu. Důležité je pravidelně odstraňovat infikované části rostlin, čistit staré listy a dodržovat správné postupy pro hnojení a zálivku. Pokud se výskyt plísně projeví i přes prevenci, lze použít fungicidy, které pomohou omezit šíření choroby.

 

Hálčivec révový postřik, hálčivec révový co proti němu

Postřik proti hálčivci révovému je potřeba provádět brzy na jaře – v době, kdy réva začíná rašit

Postřik se provádí povolenými prostředky, jako například:

  • Omite 57 E (propargite) – 0,1 %,
  • Neoron 500 EC (promopropylate – 0,1 %,
  • Sulka (síra) – 4-5%.

Při ošetřování révy postřiky vždy používejte ochranné prostředky, ochranné brýle a rukavice. Po použití prostředků si důkladně umyjte ruce a při postřikování nejezte ani nepijte.

Mějte také na paměti, že všechny chemické prostředky jsou škodlivé pro člověka, zvířata i okolní přírodu.

Kromě chemické ochrany se doporučuje i biologická ochrana, a to pomocí dravých roztočů Typhlodromus pyri

Nejdůležitější i v tomto případě je však prevence, tj.:

  • nakupovat zdravou sadbu,
  • sázet jednotlivé keře vinné révy dostatečně daleko od sebe,
  • provádět řez vinné révy, aby byla dostatečně prosvětlena,
  • odstraňovat všechny napadené listy,
  • používat kvalitní a hlavně organická hnojiva, která dodají rostlinám schopnost bránit se proti škůdcům.

Hálčivec révový ochrana

Jako ideální alternativu zejména k chemickým postřikům vyzkoušejte přírodní organické hnojivo Hnojík. Hnojík obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Jestliže použijete Hnojík od začátku sezóny, tj. doby, kdy se hálčivci začínají množit, pravidelně, pak se nejspíše vyhnete veškerým problémům, které na vaší révě způsobují tito odolní škůdci.

Repelentní účinek proti škůdcům způsobuje chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin.

Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což ve většině případů zlepší propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepší schopnost půdy zadržovat živiny.

V případě, že se hálčivci již přemnožili, musíte dostat chitin co nejrychleji do rostlin. Proto Hnojík se svlečky louhujte ve vodě, aby se účinné látky rozpustily, a tímto výluhem pak keře vinné révy zalijte nebo postříkejte. Nejlepší je, když se látky přes listy i kořeny dostanou co nejrychleji do těla rostliny. U hálčivců postačí obvykle tři takové zálivky během týdne, aby se dostavil požadovaný účinek.

1,5L České organické hnojivo Hnojík

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články