háďátko zhoubné

Obsah

Háďátko zhoubné - cibule a česnek v ohrožení

(Ditylenchus dipsaci)

Háďátko zhoubné (Ditylenchus dipsaci) je druh hlístice, která způsobuje vážné škody na rostlinách. Tento druh hlístice napadá hlavně cibule, česnek, mrkev, řepu, fazole a také mnoho druhů okrasných rostlin a tráv.
 
Háďátko zhoubné napadá kořeny rostlin a způsobuje narůstání a deformaci kořenů a oddenků, čímž mohou oslabit rostliny a snížit jejich výnos. U cibule dochází k praskání podpučí, u česneku chybí na podpučí kořínky. Samice háďátka zhoubného se v kořenech rozmnožují tím, že naklade vajíčka. Hlístice se pak šíří půdou nebo vodou na další rostliny a způsobují nedozírné škody.
 
Proti háďátku zhoubnému existují různé způsoby ochrany, včetně používání odolných odrůd rostlin, pěstování rostlin na vhodných pozemcích, prevence proti šíření půdou a použití chemických insekticidů.
 
Háďátko zhoubné - poškozená cibule

Háďátko zhoubné foto

Háďátko zhoubné je velmi malé, až mikroskopické. Dorůstá velikosti 1 x 0,1 mm, navíc je průhledné a pouhým oken neviditelné. Na fotkách můžete vidět jen poškozené rostliny – cibuli, česnek, mrkev, okrasné rostliny. Na cibuli způsobuje praskání podpučí (spodní část s kořeny), na česneku způsobuje, že kořínky úplně chybí. Rostliny jsou poškozené, mnohdy neschopné dalšího života, dostávají se do nich infekce a jsou velmi špatně a jen krátce skladovatelné. Půda je navíc zamořena na několik let dopředu, protože háďátko vydrží přes zimu v tzv. anabióze (tj. snížení životních projevů na úplné minimum) v půdě i několik let. Do rostlin pak pronikají larvy i přes neporušené pletivo.

Háďátko zhoubné - poškození česneku

Háďátko zhoubné - elementární síra

Elementární síra je látka, která je ve vodě nerozpustná, a nemůže být tedy rostlinami vstřebávána listy ani kořeny. Aby ji rostliny mohly přijímat, musí se nejprve mikrobiálně oxidovat v půdě na tzv. sulfáty. Díky tomu, že má komplexnost a je charakteristická pomalým uvolňováním, jedná se o potenciálně atraktivní hnojivo, které se dá využít zejména v těch oblastech, kde může vyluhování anorganických hnojiv s obsahem síry představovat nějaký problém. Síra může být v prášku, granulích apod. S jemně mletou elementární sírou dochází ale k velmi obtížné manipulaci či aplikování, protože dráždí oči a plíce, navíc představuje potenciální nebezpečí požáru a výbuchu. To se dá překonat formulováním elementární síry do větších částic, ve vodných suspenzích, nebo její aplikace ve směsi nebo potahu aplikovaném na jiné materiály (s jílem, močovinou).

Výhodou elementární síry je to, že je relativně účinná proti háďátku,  i když zdaleka nejlepším způsobem, jak zabránit háďátku, aby se na vaší zahradě šířilo, je důsledné střídání plodin (alespoň po 4 letech), používání pouze zdravé sadby, odstraňování poškozených rostlin (pálením, do bioodpadu, nikoliv do kompostéru, odkud byste si jej roznesli po celé zahradě). Moření sadby česneku a cibule se ukázalo jako neúčinné.

Háďátko zhoubné postřik

Povolenými insekticidy můžete háďátko zhoubné postřikovat od jara do léta. Patří sem:

  • Dynamec – v současné době určen zejména pro okrasné rostliny, pro běžné pěstitele, není škodlivý pro užitečné druhy hmyzu,
  • Dazomet – je určen pro zapracování do půdy před výsadbou nebo výsevem, půda musí mít teplotu aspoň 10 °C.

Při používání chemických prostředků mějte však na paměti, že mohou být potenciálně škodlivé pro člověka, zvířata i okolní přírodu.

Používejte vždy ochranné pomůcky: rukavice, brýle, oděv. Při postřikování nebo aplikaci chemických prostředků nejezte ani nepijte.

Používejte postřiky a další chemické přípravky za bezvětrného počasí, aby se nedostaly tak, kam nemají.

Háďátko zhoubné ochrana

Jako ideální alternativu zejména k výše uvedeným chemickým postřikům vyzkoušejte přírodní organické hnojivo Hnojík. Hnojík obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. A pokud budete Hnojík používat po celou sezónu pravidelně, pak se nejspíše vyhnete háďátku zhoubnému na vaší zahradě.

Repelentní účinek proti škůdcům má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin.

Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny.

Pokud jste objevili ložisko háďátka, musíte chitin dostat do rostlin co nejrychleji. Proto Hnojík se svlečky louhujte ve vodě, aby se účinné látky rozpustily, a tímto výluhem pak rostliny zalijte nebo postříkejte. Nejlepší je, když se látky přes listy i kořeny dostanou co nejrychleji do těla rostliny. Háďátko je odolné, a tak aplikujte tři zálivky během jednoho týdne, aby se dostavil požadovaný efekt. Po týdnu háďátko zkontrolujte a můžete podle potřeby aplikovat další tři zálivky, pokud je to nutné.

2L-Hnojik

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články