virová mozaika okurky

Obsah

Virová mozaika okurky postihuje okurky, dýně nebo tykve

(Cucumber mosaic virus)

Virová mozaika okurky (CMV) je rostlinná virová infekce, která postihuje okurky a další rostliny z čeledi Cucurbitaceae, jako jsou dýně, melouny nebo tykve. Tato virová choroba je způsobena viry z čeledi Bromoviridae, konkrétně skupinou virů zvanou Cucumber mosaic virus.

CMV se šíří především hmyzem, jako jsou mšice nebo brouci, kteří přenášejí viry z infikovaných rostlin na zdravé rostliny. Virus také může být přenášen mechanicky při manipulaci s rostlinami, například při používání kontaminovaných nástrojů nebo při dotyku s infikovanými rostlinami.

Symptomy infekce CMV se liší v závislosti na rostlině, kterou postihuje, ale obecně zahrnují žluté a zelené mozaikovité skvrny na listech, deformace listů, zkroucení nebo zakrnění rostliny, nepravidelný růst plodů a snížení výnosu. Infikované plody také často trpí ztrátou kvality, jako je změna barev nebo přílišná měkkost.

Bohužel neexistuje žádný specifický lék nebo léčba pro CMV. Při prevenci je důležité dbát na hygienu a dodržovat opatření, jako je používání dezinfikovaných nástrojů, kontrola hmyzu a používání odolných odrůd rostlin, pokud jsou k dispozici. Pravidelná kontrola rostlin a okamžité odstranění infikovaných jedinců může také pomoci omezit šíření viru.

Virová mozaika okurky - příznaky na listech

Virus mozaiky okurky na paprice

Virus mozaiky okurky (CMV) se může vyskytnout i na paprice. CMV je virová choroba, která má široký hostitelský rozsah a postihuje mnoho rostlin z různých čeledí. Paprika (Capsicum annuum) je jednou z rostlin, které jsou náchylné k infekci CMV.

Infekce CMV u papriky může způsobit různé symptomy, které se často podobají těm, které jsou pozorovány u infikovaných okurek. Mezi tyto symptomy patří žluté a zelené mozaikovité skvrny na listech, deformace listů, zakrnění rostliny, snížený růst a výnos, a změna barvy a tvaru plodů. Může se také objevit úhyn mladých rostlin nebo ztráta klíčivosti semen.

Virus CMV se obvykle šíří hmyzem, jako jsou mšice nebo brouci, kteří přenášejí viry z infikovaných rostlin na zdravé rostliny. Může se také šířit mechanicky při manipulaci s rostlinami, například při používání kontaminovaných nástrojů.

Prevence infekce CMV u papriky zahrnuje používání odolných odrůd, kontrolu hmyzu a dodržování hygienických opatření při práci s rostlinami. Důležité je také odstranění infikovaných rostlin a kontrola šíření viru ve školkách nebo zahradách.

Virus mozaiky okurky na paprice

Virus okurkové mozaiky - prevence

Na virové nákazy u rostlin neexistují postřiky ani léky. Je potřeba dbát především na prevenci. Nejlepší je nakupovat odolné druhy rostlin – okurky, papriky, cukety nebo dýně.

Dále je potřeba odstraňovat ihned po napadení všechny napadené rostliny, aby se virus nemohl šířit.

Stejně tak je potřebná likvidace mšic a dalšího hmyzu, který může virus přenášet.

Je také nutné důkladně čistit nástroje a nářadí, které používáte k obdělávání půdy.

Virová mozaika okurky ochrana

Místo postřiků doporučujeme zeleninu hnojit organickým hnojivem, které jí nejen dodá potřebné živiny, ale také umožní rostlinám, aby se proti chorobám chránily samy. Vyzkoušejte české přírodní hnojivo Hnojík. Toto přírodní organické hnojivo totiž obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Repelentní účinek proti škůdcům a chorobám má na svědomí chitin, který je obsažen právě ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin. Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny.

Hnojivo se dá použít jako sypké a zapravit do půdy, nebo jako roztok, kterým můžete zeleninu zalévat nebo v případě potřeby i postříkat. Vždy dbejte pokynů na obalu a dodržujte doporučené dávkování.

Hnojík hnojivo

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články