virová bronzovitost rajčete

Obsah

Virová bronzovitost rajčete - napadá rajčata a papriky

(Tomato spottet wilt virus)

Virová bronzovitost rajčete, známá také jako TSWV (Tomato spotted wilt virus), je virové onemocnění postihující rajčata a další rostliny. TSWV patří do skupiny virů zvaných thrips-transmitted tospoviry, což znamená, že se přenáší pomocí roztočů (thrips).

Příznaky virové bronzovitosti rajčete zahrnují bronzové nebo hnědé skvrny na listech, žlutavé pruhy nebo skvrny na plodech a zakrslý růst rostliny. Rostliny postižené TSWV mohou také vykazovat vadnutí a ztrátu vitality. Toto onemocnění může mít závažné důsledky pro výnosy rajčat, protože dokáže snížit kvalitu a množství sklizně.

TSWV se přenáší prostřednictvím  malých roztočů, mšic a třásněnek, které se živí šťávami rostlin.  TSWV může být také přenášen semeny rajčat, některými plevely a mechanickým poškození  rostlin.

Prevence a kontrola virové bronzovitosti rajčete zahrnuje použití rezistentních odrůd rajčat, které jsou odolné vůči TSWV, a oslabení populace roztočů pomocí insekticidů. Je také důležité provádět vhodné postupy zemědělské péče, jako je odstraňování infikovaných rostlin a plevelů, aby se minimalizovala šíření viru.

Virová bronzovitost rajčete - příznaky na plodech

Virus bronzovitosti rajčete na paprice

Virus bronzovitosti rajčete (TSWV) se může také projevovat i na paprice, protože je schopen infikovat širokou škálu rostlin. Příznaky TSWV na paprice jsou podobné jako u rajčat a mohou zahrnovat:

  1. Bronzové nebo hnědé skvrny na listech: Infikované listy papriky vykazují hnědé nebo bronzy zbarvené skvrny. Skvrny mohou být různých velikostí a tvarů a často se šíří po povrchu listů.

  2. Žluté pruhy nebo skvrny na plodech: Zralé plody papriky pak vykazují žluté pruhy nebo skvrny. Tato zbarvení mohou být nepravidelná a mohou se vyskytovat jak na povrchu plodu, tak i pod slupkou.

  3. Zakrslý růst rostliny: Podobně jako u rajčat, TSWV může ovlivnit růst a vývoj i u papriky, což může vést k jejímu zakrslému růstu. Infikované rostliny jsou potom menší a méně životaschopné než zdravé rostliny.

Je důležité si uvědomit, že příznaky TSWV na paprice se mohou lišit v závislosti na odrůdě papriky a konkrétním kmenu viru. Existuje také řada dalších virových onemocnění, která mohou postihovat papriky a mít podobné příznaky. Pro správnou diagnózu je vždy nejlepší konzultovat odborníka na rostliny nebo zaslat vzorky postižených rostlin na analýzu do laboratoře.

Pro prevenci je vhodné dodržovat vhodné postupy zemědělské péče, jako je odstraňování postižených rostlin a plevelů, aby se minimalizovalo šíření viru. Použití rezistentních odrůd papriky může také pomoci snížit riziko infekce touto nemocí.

Virus bronzovitosti rajčete na paprice

Virus bronzovitosti rajčete - chrysanthemum

Zajímavé je, že tento virus může napadnout i okrasné rostliny, jako je chryzantéma, jiřinka, netýkavka a další.

Virus se poté nachází ve všech částech rostlin, ačkoliv distribuce v samotné rostlině je značně nepravidelná, což obvykle ztíží detekci přítomnosti konkrétního viru. Příznaky TSWV jsou navíc podobné příznakům viru nekrotické skvrnitosti netýkavky (INSV), tyto viry od sebe nelze odlišit pouze na základě příznaků. Navíc se běžně vyskytují i směsné infekce, které v mnoha případech vedou k zesílení příznaků.
 
TSWV je přenosný mnoha druhy třásněnek. Jeho přenos se stává perzistentním a propagativním, což můžeme vysvětlit tak, že po získání viru nastává nejprve období latence, ve kterém dochází k namnožení viru v těle přenašeče a teprve poté je přenašeč schopen virus přenést dále. Přenos je možný larvami druhého stadia a dospělci. 
Příznaky jsou proměnlivé v závislosti na kmeni viru, ale také na podmínkách pěstování nebo druhu rostliny či stáří hostitelské rostliny. Mezi příznaky obvykle patří: nekrotické a chlorotické skvrny, kresby a kroužky na listech, nekrózy stonků, červenání, hnědnutí a bronzovitost stonků a listů, deformace stonků a listů, nekrózy růstových vrcholů, deformace a změny barvy květů, nepravidelné dozrávání plodů, na vybarvených plodech jsou kroužky červené, žluté a bílé barvy. Vyskytují se však i bezpříznakové infekce.
 
Dále si dávejte pozor na záměnu napadení virem. Podobné příznaky jako TSWV totiž může způsobit mnoho dalších virů, a kromě již zmíněného viru nekrotické skvrnitosti netýkavky to mohou být: virus vadnutí bobu (BBWV), virus mozaiky okurky (CMV) – viz samostatný článek, virus mozaiky tabáku (TMV) nebo virus kroužkovitosti tabáku (TRSV). Někdy je možné virus zaměnit dokonce s houbovými nebo bakteriálními chorobami, které rovněž způsobují příznaky nekróz.
Virus bronzovitosti rajčete může napadnout i chryzantémy

Virová bronzovitost rajčete ochrana

Vůbec nejlepší ochranou – kromě pěstování odolných odrůd a kultivarů, likvidace přenašečů a hygienického zacházení s rostlinami (například vylamování bočních výhonů rajčat tak, abyste se nedostali rukama ke šťávám rostliny – je používání organických hnojiv místo těch chemických. Doporučujeme rajčata, papriky i ostatní rostliny hnojit Hnojíkem. Toto přírodní organické hnojivo totiž obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Repelentní účinek proti škůdcům a chorobám má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin.

Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny. Hnojivo se dá použít jako sypké a zapravit do půdy, nebo jako roztok, kterým rajčata, papriky a další rostliny zalévejte nebo v případě potřeby i postříkejte. Vždy dbejte pokynů na obalu.

2L-Hnojik

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články