strupovitost jabloně

Obsah

Strupovitost jabloně a hrušně

(Ventura inaequalis, Ventura pyrina)

Strupovitost jabloně, známá také jako Venturia inaequalis, je choroba jabloní způsobená houbou stejného jména. Je to nejběžnější a nejvíce škodlivá choroba jabloní na světě. Kromě jabloní postihuje i hrušně, ale existují odrůdy, které jsou odolné – z jabloní jsou to například Angold, Florina, Melodie, Rajka, Resista, Rubinola, Selena, Topaz, Vanda a další.

Příznaky strupovitosti jabloní se obvykle projevují na listech, plodech a větvích. Na spodní straně listů se objevují tmavé skvrny, které se postupně rozšiřují a mohou se slévat do větších oblastí. Na horní straně listů se vytvářejí charakteristické šedé až černé strupy, které jsou vlastně plodními tělísky houby.

Infikované plody bývají pokryty hnědými nebo černými skvrnami, které způsobují jejich zkroucení, deformaci a opadávání. I větve mohou být napadeny, a to vytvořením tmavých skvrn na kůře.

Venturia inaequalis přežívá v opadaných napadených listech. Na jaře jsou spory šířeny větrem nebo vodou a infikují nové rostliny.

Prevence a řízení strupovitosti jabloní zahrnuje použití rezistentních odrůd, správnou zahradní a zemědělskou praxi, jako je odstranění infikovaného materiálu, ořezávání postižených větví, dodržování správného rozestupu mezi stromy a používání fungicidů v případě potřeby.

Strupovitost jabloně - napadený plod při skladování
Strupovitost jabloně - svrchní strana listu

Strupovitost jabloní - příznaky u hrušní

Hrušně trpí strupovitostí stejně jako jabloně a i tady se najdou rezistentní odrůdy – například Alfa, Amfora, Bohemica, Dicolor, Dita, Elektra, Konference, Nela, Vila, Wiliamsova červená.

U hrušní najdeme stejné příznaky na listech – tj. na obou stranách listů vznikají tmavé rozptýlené skvrny. Na plodech vznikají také malé skvrny, které se později přeměňují ve strupy. Jsou-li hrušky napadeny velmi brzy na jaře, dochází i k praskání plodů. U hrušní jsou navíc poškozeny větve. Strupovitost hrušní způsobuje více Ventura pyrina.

Strupovitost jabloně a hrušně - poškozená větev hrušně

Postřik jabloní proti strupovitosti

Proti strupovitosti můžete použít povolené postřiky – fungicidy. Je ale potřeba, abyste postřik aplikovali poprvé ve fázi tzv. myšího ouška, potom těsně před květem a následně můžete provést ještě 2 až 3 postřiky podle potřeby.

Povolenými postřiky jsou:

  • Topas C 50 WP (Penconazole + captan) – 0,1 %,
  • Anvil 5 SC (Hexaconazole) – 0,03 až 0,04 %,
  • Baycor 25 WP (bitertanol) – 0,05 až 0,0075 %,
  • Dithane M 45 (mancozeb) – 0,2 až 0,3 %.

Při aplikace postřiků mějte stále na paměti, že mohou být toxické pro člověka, zvířata i přírodu, zejména vodní organismy. Dále používejte postřiky jen za bezvětrného počasí, používejte ochranné pomůcky, jako jsou ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle. Při aplikaci nejezte ani nepijte a rozhodně také nekuřte. Po aplikaci si umyjte ruce.

Lepší než postřiky je určitě prevence:

  • nakupovat rezistentní odrůdy,
  • vysazovat stromy na vzdušeném místě,
  • udržovat provzdušněné koruny stromů díky správnému řezu,
  • důkladné hrabání a odstraňování listí na podzim,
  • vyživovat rostliny organickými hnojivy.

Strupovitost jabloní ochrana

Místo fungicidních prostředků můžete na ovocné dřeviny použít přírodní organické hnojivo Hnojík. Toto organické hnojivo totiž obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Díky tomu získávají rostliny mnohem lepší obranyschopnost a dokážou si poradit i s chorobami – zejména houbovými.

Repelentní účinek proti škůdcům a chorobám způsobuje jedna ze složek – chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin.

Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny.

Hnojivo můžete použít jako sypké a zapravit jej do půdy, nebo jako roztok, kterým můžete ovocné stromy zalévat nebo v případě potřeby i postříkat. Vždy dbejte pokynů na obalu. Používejte roztok doporučený výrobcem a nepřekračujte doporučené dávkování.

Hmyzí trus Hnojík - České organické hnojivo

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články