strupovitost brambor

Obsah

Strupovitost brambor/obecná strupovitost brambor/antinobakteriální strupovitost brambor

(Steptomyces scabies)

Strupovitost brambor je choroba rostlin, která je způsobena bakterií zvanou Streptomyces scabies. Tato bakterie je půdní patogen, který napadá brambory a další rostliny, například kořenovou zeleninu.

Při infekci Streptomyces scabies vytváří bakterie na povrchu brambor charakteristické strupy nebo vředy. Tyto strupy jsou hnědé a hrbovité a mohou se objevit na kořenech, stoncích, listech a hlavně na bramborách samotných. Infekce se obvykle projevuje na povrchu brambor, ale pokud je infekce závažná, může postihovat i vnitřní tkáně bramboru.

Strupovitost brambor je zejména estetický problém, protože strupy snižují tržní hodnotu brambor a mohou vést ke ztrátě úrody. Nicméně, pokud jsou brambory zasaženy strupovitostí, obvykle jsou stále zcela jedlé a bezpečné k jídlu.

Prevence strupovitosti brambor zahrnuje používání zdravého sadbového materiálu, střídání plodin (brambory by se měly na stejném stanovišti pěstovat jednou za čtyři roky), dodržování vhodné výsadbové hloubky, udržování optimálního pH půdy a přiměřené zavlažování. Chemické postřiky lze také použít k omezení infekce, ale je důležité dodržovat správné postupy a bezpečnostní opatření při používání pesticidů.

Strupovitost brambor - příznaky na hlízách

Je strupovitost brambor škodlivá?

Strupovitost brambor způsobená bakterií Streptomyces scabies je především estetickým problémem a může mít negativní dopad na tržní hodnotu brambor. Bakterie vytvářejí na povrchu brambor charakteristické strupy nebo vředy, které mohou snížit atraktivitu brambor pro spotřebitele.

Nicméně je důležité zdůraznit, že strupovitost brambor obvykle nepředstavuje hrozbu pro lidské zdraví. Brambory postižené strupovitostí jsou stále zcela jedlé a bezpečné k jídlu. Bakterie nevytvářejí toxiny, které by byly škodlivé pro lidi. Stačí slupku oloupat a dužina není poškozena.

Hlavní dopad strupovitosti brambor spočívá v ekonomických ztrátách pro pěstitele, zejména pokud jsou brambory určeny pro prodej na trhu s vysokými estetickými standardy. Strupy mohou snížit tržní hodnotu brambor a vést ke ztrátě úrody, zejména pokud jsou brambory silně postiženy.

Pečené brambory

Prostředky proti strupovitosti brambor

Proti strupovitosti lze bojovat různými prostředky, jako je například nepěstování brambor na jednom pozemku v průběhu 4 let, nepěstování brambor na lehkých půdách (písčitých), dostatečná závlaha při nasazování hlíz, nepoužívat vápenitá hnojiva, používat spíše kyselá hnojiva (síran amonný, superfosfát). 

Síran amonný (NH4)2SO4 je anorganická chemická sloučenina, která se často používá jako dusíkaté hnojivo v zemědělství. Skládá se z kationtu amonného (NH4+) a aniontu síranového (SO4^2-).

Síran amonný je zdrojem dusíku, který je důležitým živným prvkem pro rostliny. Při rozkladu síranu amonného v půdě se uvolňuje amonný iont (NH4+), který mohou rostliny přijímat kořeny a využít ho pro svůj růst a vývoj.

Použití síranu amonného jako hnojiva má několik výhod. Patří sem vysoká rozpustnost ve vodě, rychlá dostupnost dusíku pro rostliny a relativně nízká cena. Síran amonný se používá na různé plodiny, jako jsou obilniny, zelenina, ovoce a trávníky, aby se podpořil jejich růst a zvýšila výnosnost.

Superfosfát je hnojivo používané v zemědělství pro dodávání fosforu rostlinám. Jedná se o průmyslově vyráběné hnojivo, které obsahuje rozpustný fosfor ve formě fosfátů. Superfosfát může být vyráběn z přírodních fosfátových hornin, jako je apatit, nebo z fosfátových hornin, které byly chemicky upraveny.

Výrobní proces superfosfátu zahrnuje obvykle reakci fosfátové suroviny s kyselinou sírovou. Výsledkem této reakce je rozpustný fosfát vápenatý (Ca(H2PO4)2), který je snadno dostupný pro rostliny. Superfosfát se často vyrábí ve formě granulí nebo prášku a aplikuje se do půdy buď před výsadbou rostlin nebo během vegetačního období.

Fosfor je důležitým živným prvkem pro rostliny a podporuje jejich růst, kořenový vývoj, kvetení a tvorbu plodů. Nedostatek fosforu může omezit vývoj rostlin a snížit jejich výnosnost. Superfosfát se používá zejména na plodiny, které vyžadují vyšší hladiny fosforu, jako jsou obilniny, kořenová zelenina, ovoce a travní porosty.

Je důležité používat superfosfát a další hnojiva s rozumem a v souladu s doporučeními odborníků na zemědělství. Přílišné použití fosfátových hnojiv může mít negativní dopady na životní prostředí, zejména pokud se dostanou do vodních toků a způsobí eutrofizaci. Správné dávkování a správné postupy aplikace jsou klíčové pro udržitelné zemědělství a ochranu životního prostředí.

Odrůda brambor odolná strupovitosti

Odrůdy odolné strupovitosti brambor jsou třeba Annabelle. Jsou to oválné, středně velké hlízy s leskle žlutou slupkou a lojovitou dužinou, která je přímo předurčuje k tomu, aby se z nich dělala výborná bramborová kaše. U brambor Annabelle se nemusíte bát strupovitosti, protože se jich vůbec netýká.

Další odrůdou odolnou vůči strupovitosti je Rosara – je to stolní raná odrůda, která dozrává již za 80 dní. Hodí se ke všem příležitostem a relativně dobře se skladuje. Strupovitostí také netrpí.

Bramborová kaše z brambor Annabelle

Strupovitost brambor ochrana

Proti strupovitosti neexistují žádné postřiky. Proto doporučujeme brambory a kořenovou zeleninu hnojit Hnojíkem. Toto přírodní organické hnojivo totiž obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Repelentní účinek proti chorobám má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin.

Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny. Hnojivo se dá použít jako sypké a zapravit do půdy, nebo jako roztok, kterým můžete brambory zalévat nebo v případě potřeby i postříkat. Vždy dbejte pokynů na obalu.

1,5L České organické hnojivo Hnojík

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články