septoriová skvrnitost celeru

Obsah

Septoriová skvrnitost celeru - bulvový, listový i řapíkatý celer

(Septoria apiicola)

Septoriová skvrnitost celeru (Septoria apiicola), také známá jako septorióza, je houbové onemocnění postihující všechny druhy celeru (bulvový, listový i řapíkatý) a někdy i kopr. Je způsobena patogenem Septoria apiicola, který napadá listy a stonky celeru.

Septoria apiicola způsobuje vznik charakteristických skvrn na listech celeru. Na listech se objevují drobné, kulaté nebo eliptické skvrny s hnědým nebo tmavým středem obklopeným světlejším okrajem. Skvrny se postupně zvětšují a mohou se slévat do větších ložisek. Napadené listy postupně usychají a opadávají, což může vést ke ztrátě výnosu.

Septoriová skvrnitost se často šíří za vlhkého počasí, zejména při déletrvajících obdobích deště. Patogen přežívá na napadených rostlinných zbytcích, semenech a v půdě. Infekce se šíří zejména prostřednictvím dešťových kapek a větru, který přenáší výtrusy houby.

Prevence septoriové skvrnitosti celeru zahrnuje používání zdravého osiva, omezování vlhkosti na listech (například zalévání země pod rostlinami, nikoliv na list) a udržování dostatečného prostoru mezi rostlinami pro dobré proudění vzduchu. Při výskytu infekce je vhodné odstraňovat napadené listy a rostlinné zbytky a aplikovat vhodné fungicidy, které mohou snížit šíření infekce.

Septoriová skvrnitost listů celeru

Septoriová skvrnitost listů celeru

Septoriová skvrnitost se projevuje zejména na listech. Listy jsou pak zcela nepoužitelné, což už řapíkatého a listového celeru představuje vážný problém. Při větším napadení se však i u bulvového celeru může stát, že jsou bulvy menší a protáhlejší, takže jsou sice použitelné, ale méně skladovatelné a téměř neprodejné. 

Celer byste měli na stejném pozemku pěstovat maximálně jednou za 3 roky, protože patogen přežívá v půdě asi tak dlouho. Pomáhá i pěstování odolnějších odrůd a hlavně sázení celeru dostatečně daleko od sebe. Docela dobrou prevencí je i sázení celeru mezi sazenice okurek, protože tím je dodržena dostatečná vzdálenost a navíc okurky skvrnitostí netrpí.

Septoriová skvrnitost celeru - menší bulva celeru

Co se septoriovou skvrnitostí listů celeru (Septoria apiicola)

Na septoriovou skvrnitost listů celeru existuje celá řada postřiků, většinou na bázi mědi. Postřiky se provádějí od prvních příznaků nebo preventivně od konce června po 14 dnech. Použít můžete:

  • Brestan 60 WP (fentin-acetát + maneb) – 0,4 až 0,6 %,
  • KUprikol 50 (oxylchlorid Cu) – 3,5 až 4 %.
I celer pěstovaný ve sklenících je možné postřikovat, a to stejnými prostředky, jen v jiných poměrech: Brestan – 0,025% a Kuprikol 0,5 %.

Mějte ale stále na paměti, že postřiky jsou chemické látky, které mohou být potenciálně nebezpečné pro člověka, zvířata i okolní přírodu.

Vždy používejte ochranné rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv. Při postřiku nepijte, nejezte ani nekuřte.

Postřik aplikujte jen za bezvětrného počasí.

Ve skleníku důkladně větrejte během postřiku i po něm.

Septoriová skvrnitost celeru ochrana

Vůbec nejlepší je však zvolit biologickou a ekologickou ochranu rostlin, kterou vám může poskytnout použití organického hnojiva. Místo chemických prostředků tedy doporučujeme celer a kopr hnojit Hnojíkem. Toto přírodní organické hnojivo totiž obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Jestliže použijete Hnojík po celou sezonu, nejspíše se vyhnete i septoriové skvrnitosti listů.

Repelentní účinek proti škůdcům má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin.

Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny. Hnojivo se dá použít jako sypké a zapravit do půdy, nebo jako roztok, kterým můžete celer zalévat nebo v případě potřeby i postříkat. Vždy dbejte pokynů uvedených na obalu.

2 l Hnojík

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články