rzivost mahonie

Obsah

Rzivost mahonie - rez pouze na mahoniích

(Cummunsiella mirabilissima)

Rzivost mahonie způsobuje houba s názvem Communsiella mirabilissima. Symptomy této choroby jsou následující: koncem jara se na rubu listů vytvářejí ložiska aecidií, která jsou viditelná jako drobné červené tečky na líci listů.

Napadení touto houbou, která je jednobytná (tzn. má jen jediného hostitele), podporuje letní sucho, slunná poloha, těžká půda (jílovitá) a nedostatek živin.

Na rubu listů se později tvoří rezavě hnědá uredia a telia (kupky spor).

Proti chorobě se dá bránit výběrem vhodné lokality, odstraňováním napadených listů a výhonů a ošetřením povolenými fungicidy.

Rzivost mahonie - hnědé kupky spor na spodní straně listů

Rzivost listů mahonie

Rzivost listů mahonie se projevuje tak, že se na rubu listů, mladých plodech a nezdřevnatělých výhonech mahonií tvoří oranžové spory (aecia). Uredia se pak tvoří téměř po celý rok na rubu listů, jsou skořicově hnědá.
 
Ojediněle se tvoří na přezimujících infikovaných listech i černohnědá eliptická až protáhlá telia. Teliospory jsou tmavě zbarvené, dvoubuněčné a elipsoidní. Na líci listů se pak objevují červené, postupně nekrotizující skvrny, na rubu se vyskytují drobné praskající hnědé puchýřky.
 
Důležité je upozornění, že záměna je prakticky vyloučena, patogen je podle symptomů typický a nezaměnitelný.
 
Životní cyklus houby vypadá následovně: Houba přezimuje na listech v podobě telií, které na jaře uvolňují spóry a infikují další nově narašené listy. Na listových čepelích pak narůstají během celého jara drobná aecia, která jsou žlutě zabarvená, ve stejných místch prorůstají na rubu listů uredia a telia. Uredia jsou červená až červenohnědá, telia tmavě hnědá. Poškození listů je barevně nápadné.
 
Toto onemocnění mahonie snižuje okrasnou hodnotu mahonií i možnost využití výhonů a listů této do okrasných vazeb.
Zdravá kvetoucí mahonie

Rzivost mahonie postřik

Na rzivost mahonie, resp. rzivost listů mahonie můžete použít schválený fungicid, například Dithane nebo Champion 50 WP. Postřiky se dají použít preventivně, nebo aplikovat při zpozorování symptomů napadení vašich mahonií.

Dbejte však na to, že chemické postřiky jsou nebezpečné pro člověka, zvířata i přírodu okolo.

Vždy používejte ochranné pomůcky (ochranné brýle, ochranné rukavice nebo oděv), nikdy při postřikování nejezte, nepijte ani nekuřte.

Po aplikaci postřiku si důkladně umyjte ruce.

Postřiky provádějte jen za bezvětrného počasí nebo jen za mírného vánku.

Rzivost mahonie ochrana

Nejlepším způsobem, jak předejít rzivosti mahonií, je najít jim vhodné stanoviště, kde nebude příliš slunce a horko během letních dní. Místo fungicidních prostředků také doporučujeme hnojit mahonie Hnojíkem. Toto přírodní organické hnojivo totiž obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Repelentní účinek proti škůdcům či chorobám má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin.

Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny. Hnojivo se dá použít jako sypké a zapravit do půdy, nebo jako roztok, kterým můžete mahonie zalévat nebo v případě potřeby i postříkat. Vždy dbejte pokynů na obalu.

1 l Hnojík

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články