rzivost jalovce

Obsah

Rzivost jalovce - napadá hlavně jalovce a hrušně

(Gymnosporangium sabinae)

Rzivost jalovce, známá také jako houbová choroba jalovce, je onemocnění způsobené houbou nazvanou Gymnosporangium sabinae. Tato choroba postihuje různé druhy jalovců, zejména jalovec obecný (Juniperus communis) a jalovec skalní (Juniperus sabina). Kromě jalovců postihuje i hrušně.

Symptomy rzivosti jalovce zahrnují vznik malých oranžových nebo červených výrůstků (tzv. teliospor) na listech, větvích nebo plodech hostitelského jalovce. Výrůstky jsou výsledkem houbové infekce a slouží k přenosu choroby na jiné hostitelské rostliny, jako jsou různé druhy růží, mezihostitelskými rostlinami. Když se infikované výrůstky rozbijí, uvolní se spory houby, které mohou nakazit mezihostitelské rostliny a způsobit další infekce.

Rzivost jalovce je obvykle považována za chorobu s malým významem pro lesní jalovce. Avšak pokud se objeví v zahradách nebo ovocných sadech (u hrušní), může způsobit značné problémy a snížit kvalitu plodů.

Prevence a kontrola rzivosti jalovce zahrnují odstraňování infikovaných částí rostlin, zejména výrůstků, a správnou „hygienu“ zahrady. Použití fungicidů může být také účinným způsobem, jak omezit šíření choroby. Je však vždy vhodné se poradit s odborníkem na rostlinné choroby, aby se určila nejvhodnější strategie prevence a kontroly v konkrétním prostředí.

Rzivost jalovce - rosolovité útvary na větvích za vlhkého počasí

Jak ošetřit rzivost jalovce a hrušně

Pro léčbu rzivosti jalovce a hrušně je důležité zvolit vhodné postupy v závislosti na konkrétní situaci. Zde je několik obecných opatření, která by vám měla pomoci:

  1. Odstraňování infikovaných částí rostlin: Pokud se na jalovci nebo hrušni objeví infikované části, jako jsou napadené listy, větve nebo plody, je důležité je odstranit a zlikvidovat. Tím se snižuje množství choroboplodných struktur, které mohou šířit infekci.

  2. Prostorová izolace mezi hrušněmi a jalovci: Mezi hrušněmi a jalovci by měla být minimální vzdálenost asi 150 až 200 metrů, aby bylo zajištěno to, že se spory houby nepřenesou z jednoho hostitele na druhého.

  3. Zlepšení vzdušné cirkulace: V případě hrušně je důležité zajistit dostatečnou vzdušnou cirkulaci kolem stromu. Toho lze dosáhnout pravidelným řezem, který odstraňuje příliš husté větve a vytváří prostor pro průchod vzduchu.

  4. Opatrné zalévání: Při zalévání jalovce i hrušně je důležité vyhnout se přímému zavlažování listů a větví. Mokré prostředí může přispět k šíření choroby. Zalévejte především ke kořenům rostlin.

  5. Použití fungicidů: V některých případech může být nutné použít fungicidy k léčbě rzivosti jalovce a hrušně, ideální aplikace je koncem srpna a v září. Je však důležité vybrat vhodný fungicid pro danou chorobu a dodržovat pokyny a bezpečnostní opatření uvedená na obalu. Konzultace s odborníkem na rostlinné choroby nebo odbornými zahradníky mohou pomoci s výběrem a aplikací správného fungicidu.

Rzivost jalovce - zduřelé větvičky

Postřik a rzivost jalovce

Mezi fungicidy, které lze použít na rez jalovce anebo hrušně, patří Dithane, Topas C 50, Baycor 25 WP a mnoho dalších. Je však třeba mít na paměti, že chemické postřiky mohou být potenciálně nebezpečné pro člověka, zvířata, zvláště vodní organismy, a přírodu okolo.

Při používání postřiků vždy dbejte pokynů na obalu a dodržujte doporučené dávkování.

Dále byste měli používat ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle, ochranné rukavice a ochranný oblek. Při aplikaci chemických látek nikdy nejezte, nepijte ani nekuřte.

Po aplikaci postřiku si důkladně umyjte ruce.

Postřiky aplikujte pouze za bezvětrného počasí nebo za mírného vánku.

Rzivost jalovců ochrana

 Místo fungicidních prostředků však doporučujeme jalovce i hrušně hnojit Hnojíkem, protože toto přírodní organické hnojivo totiž obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Repelentní účinek proti škůdcům a chorobám způsobuje chitin, který je obsažen právě ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin. Navíc chitin zlepšuje strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny.

Hnojivo se dá použít jako sypké a zapravit do půdy, nebo jako roztok, kterým můžete hrušně a jalovce zalévat nebo v případě potřeby i postříkat. Vždy dbejte pokynů na obalu a nikdy nepřekračujte doporučené dávkování. Při podezření na rzivost jalovců a hrušní můžete postřik z hnojiva použít až 3x týdně a poté by se měl dostavit očekávaný účinek.

organick0 hnojivo hnojik_100ml

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články