Rozbor vysvětlení

Vysvětlení omezení na orné půdě

Věta uvedená v rozboru se může zdát složitá a matoucí. Je však důležité aby v rozboru zůstala kvůli ochraně spotřebitele.

Je povoleno použití „Hnojíku“ na ornou půdy před výsadbou a setím  – bez omezení. V polních podmínkách při plošné aplikaci na ornou půdu po výsadbě a setí není možné vyloučit aplikaci na list a případně i plody – hnojivo na nich ulpívá a tím by se dostalo do potravního řetězce. 

V případě zahrádkářů a malospotřebitelů při aplikaci na povrch půdy ke kontaminaci nedochází. Pří ostatních metodách aplikace kdy hnojivo ulpí na listech či plodech není taky žádný problém, protože takoví pěstitelé neposílají své výpěstky dále do prodeje.  Takto “kontaminované” výpěstky jsou zdraví neškodné a zdravé celkově. Výluhem postříkané plod mají dokonce delší trvanlivost, ale takto postříkané plody nemohou jít do dalšího prodeje. Jde opět jen o princip toho, že při velkoprodukci není žádoucí mít jakékoliv Hnojivo na plodech, jakkoliv by se dalo polemizovat o tom, zda je to něčemu vůbec škodlivé.

 Drobní pěstitelé pěstují pro vlastní spotřebu a neplatí pro ně opatření, která platí pro velkoproducenty zásobující trh. Kvůli velkoproducentům je nezbytné ponechat tyto informace v rozboru.

Součástí opatření při používání je řešena ochrana přírody, vodních zdrojů a zemědělské půdy. Proto u polním pěstování je zdůrazněno omezení používaní, aby se hnojivo nezanášelo větrem do lesů a vodních toků. Jakkoliv je hnojivo neškodné, tak jde o princip omezení zanášení cizích látek tam, kam není záměr tyto látky zanést. V případě peletkovaného Hnojíku by takový problém odpadl.