rez vejmutovková

Obsah

Rez vejmutovková rybíz

(Cronartium ribicola)

Rez vejmutovková nebo také sloupečková rzivost rybízu je choroba způsobená houbou Cronartium ribicola. Tato choroba se přenáší pouze prostřednictvím střídání hostitelů – vejmutovky a rybízu/angreštu. Choroba postihuje jehličnany vejmutovky a listnaté rostliny jako angrešt, černý rybíz, meruzalky a brusinky.

 
Symptomy této choroby u rybízu a angreštů zahrnují tvorbu žlutých a oranžových skvrn na horní straně listů, které jsou způsobeny vstupem houby do rostliny. Během zimy jsou na spodní straně listů vidět bronzové puchýře, které jsou způsobeny tvorbou spor. Tyto sporangiómy následně „vybuchnou“ a uvolní spory do okolí, což vede k dalšímu šíření choroby.
 
Prevence této choroby zahrnuje ničení infikovaných stromů a rostlin, používání odolných odrůd a zamezení kontaktu mezi vejmutovkami a rybízy nebo angrešty – nevysazování rybízu a angreštů k vejmutovkám. Léčbu je také možné provádět pravidelnou aplikací fungicidů, ale je důležité zajistit, aby byly aplikovány včas a podle předepsaného postupu.
Rez vejmutovková na spodní straně listů rybízu

Rez vejmutovková léčba

Nejlepší léčbou je prevence. Sem patří zejména nepěstování rybízů a angreštů v blízkosti borovice vejmutovky, dále důsledné odstraňování napadených částí, pěstování odolnějších odrůd rybízu i angreštu (odolné jsou například rybízy Detvan, Losan a Titania), a ošetření povolenými přípravky, které se provádí v červnu.

Původce přezimuje na vejmutovkách, které si zachovávají jehličí během zimy. Na jaře se pak přenáší větrem a vzdušnými proudy na rybíz a angrešt. Na podzim se stejnou cestou přenáší zpět na vejmutovky.

Borovice vejmutovka - rez vejmutovková

Rez vejmutovková postřik

Povolené postřiky používejte během června. Mezi takové postřiky patří:

  • Bayleton 25 WP (triadimefon) – 0,01 %,
  • Karathane LC (dinocap) – 0,05 %,
  • Sulikol K (síra) – 0,5 až 1 %,
  • Topas C 50 WP (penconazole + captan) – 0,1 %.

Nezapomeňte, že chemické postřiky jsou potenciálně nebezpečné pro člověka, domácí i divoká zvířata i přírodu kolem. Proto je používejte jen v nezbytných případech.

Při použití vždy používejte ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle, ochranné rukavice a ochranný oděv. Nepijte a nejezte ani nekuřte během aplikace. Po použití si důkladně umyjte ruce.

Rez vejmutovková ochrana

Zdaleka nejlepším způsobem (kromě sázení rybízů a angreštů z dosahu borovice vejmutovky) je použití organických hnojiv na hnojení ovocných keřů a stromků. Tato hnojiva totiž znásobují obranyschopnost rostlin, a díky tomu jsou tyto rostliny mnohem více odolné vůči chorobám a škůdcům. 

Místo fungicidních prostředků tedy vřele doporučujeme ovocné dřeviny hnojit Hnojíkem. Toto přírodní organické hnojivo totiž obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Jestliže použijete Hnojík po celou sezonu, pravděpodobně se vám podaří rez vejmutovkovou zcela zlikvidovat.

Repelentní účinek proti škůdcům a chorobám má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin.

Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny.

Hnojivo se dá použít jako sypké a zapravit do půdy, nebo jako roztok, kterým můžete rybíz a angrešt zalévat nebo v případě potřeby i postříkat. Vždy dbejte pokynů na obalu. Při napadení je vhodné použít roztok na postřik 3x týdně a měli byste se rzi definitivně zbavit.

organick0 hnojivo hnojik_100ml

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články