rez hrušňová

Obsah

Rez hrušňová ekologicky

(Gymnosporangium sabinae)

Rez hrušňová, známá také jako Gymnosporangium sabinae, je houbová choroba postihující převážně hrušně, ale také některé druhy jalovců. Tato choroba je známá svými charakteristickými oranžovými skvrnami na listech a plodech, které se postupně mění na výrůstky s výtrusy (výrůstky s výtrusy najdeme na spodní straně listů nebo na listových řapících).

Pro ekologickou ochranu proti rzi hrušňové doporučujeme několik opatření:

  1. Výběr odolných odrůd: Vyberte si hrušně s větší odolností vůči rezovým chorobám. Existují odrůdy, které mají vyšší přirozenou rezistenci a jsou méně náchylné k infekci (např. Alice, Konference, Verté, Nela).

  2. Ořezávání postižených částí: Pravidelný ořez infikovaných větví pomáhá snižovat šíření choroby. Infikované části by měly být odstraněny a spáleny nebo odvezeny z místa.

  3. Důkladná čistota: Při práci s hrušněmi je důležité dbát na hygienu. Odstraňte opadané listy a infikované plody, které mohou sloužit jako zdroj infekce pro příští sezónu. Pravidelně čistěte nářadí, aby nedocházelo k přenosu choroby z jednoho stromu na druhý.

  4. Biologické přípravky: Existují biologické přípravky na bázi mikroorganismů, které mohou pomoci omezit rozvoj rezových chorob. Tyto přípravky obsahují užitečné bakterie nebo houby, které konkurují patogenním organismům.
Rez hrušňová - napadené listy shora
Rez hrušňová - napadený list zespodu

Jalovec - rez hrušňová

Druhou hostitelskou rostlinou rzi hrušňové je jalovec, resp. některé z jeho druhů, jako je například jalovec čínský, jalovec chvojka, jalovec prostřední nebo jalovec skalní. Houba přezimuje právě na jalovcích, z nichž na jaře, když začínají hrušně kvést, se vzduchem přenese na hrušně, na nich parazituje celé léto a na podzim se pak vrací zpátky na jalovce. 

Jedním z opravdu účinných opatření proti šíření této choroby je nepěstovat jalovce a hrušně blízko u sebe, resp. alespoň ve vzdálenosti 200 metrů, dále nepěstovat výše uvedené druhy jalovců a také odstraňovat ložiska rzi na jalovcích.

Keř jalovec

Rez hrušňová postřik, fungicid rez hrušňová

Na rez hruškovou můžete bez obav použít postřiky, které se používají proti strupovitosti, je potřeba je použít ale preventivně dříve, než se rez začne šířit z hostitelských jalovců. Dobře fungují například tyto postřiky:

  • Anvil 5 SC (hexaconazole) – 0,03 až 0,04 %,
  • Dithane M 45 (mancozeb) – 0,2 až 0,3 %,
  • Polyram combi (metiram) – 0,2 až 0,3 %,
  • Score 250 EC (difenoconazole) – 0,02 až 0,025 %.

Důležité je dodržovat všechna opatření spojená s chemickými postřiky. Chemické postřiky mohou být nebezpečné pro člověka, zvířata i přírodu kolem. Používejte tedy ochranné brýle, ochranné rukavice i ochranný oblek. Postřikujte rostliny, jen když je bezvětrné počasí.

Při aplikaci postřiků nejezte, nepijte ani nekuřte. Po aplikaci si důkladně umyjte ruce.

 

Rez hrušňová ochrana

Místo výše uvedených fungicidních prostředků doporučujeme vyzkoušet hnojit ovocné dřeviny Hnojíkem. Toto přírodní organické hnojivo totiž obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Jak uvidíte dále, hnojivo způsobuje lepší obranyschopnost rostlin, které se pak účinněji dokážou bránit proti chorobám a škůdcům.

Repelentní účinek proti škůdcům i chorobám má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin. Navíc chitin dokáže vylepšit strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny.

Hnojivo používejte buď jako sypké a zapravte jej do půdy (třeba na podzim), nebo naopak jako roztok, kterým můžete ovocné stromy zalévat nebo v případě potřeby i postříkat. Postřik je to biologický a ekologický a můžete jej použit již na začátku vegetace, když se rez hrušňová začne šířit. Vždy dbejte pokynů uvedených na obale.

1,5L České organické hnojivo Hnojík

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články