Přeslička

Obsah

Přeslička - Equisetum

Přeslička (Equisetum) je rod rostlin z čeledi přesličkovité (Equisetaceae), který zahrnuje přibližně 20 žijících druhů. Jsou to vytrvalé byliny s drobnými listy uspořádanými ve svazečcích na uzlinách. Přesličky jsou známé svou specifickou vzhledem a jsou považovány za reliktové rostliny, které se vyvinuly před více než 300 miliony let.

Přesličky mají jednoduchou stavbu těla, která se skládá z oddenků, stonků a výtrusnic. Stonky přesliček jsou duté, kloubnaté a obsahují křemičitý písek, což jim dodává pevnost. Listy přesliček jsou velmi drobné, redukované na šupinovité listence, které jsou uspořádány ve svazečcích na uzlinách stonků. Přesličky se rozmnožují pomocí výtrusnic, které jsou umístěny na vrcholu stonků. Výtrusnice producují výtrusy, které se šíří větrem a slouží k rozmnožování rostlin.

Přesličky mají význam ve fosilním záznamu, protože jejich předci byli významnou součástí prvohor a jejich zbytky jsou často nalezeny ve formě zkamenělin. Dnes jsou přesličky rozšířeny po celém světě a obývají především vlhké prostředí, jako jsou bažiny, vodní plochy a okraje lesů. Některé druhy přesliček jsou považovány za invazivní rostliny, které mohou zdomácnět v zahradách a způsobovat problémy.

Přesličky mají také některé léčebné vlastnosti a byly využívány v tradičním léčitelství. Obsahují látky, které mají diuretické účinky a mohou být použity při léčbě močových cest. Rostlina je také bohatá na křemík, což je minerál důležitý pro zdraví vlasů, kůže a nehtů. Přeslička se dá také využít jako přírodní čistící prostředek nebo hnojivo.

Beautiful shot of the horsetail sprouts in the garden - perfect for background

Přeslička pěstování

Přesličky mohou být pěstovány jako zajímavé a nenáročné rostliny v zahradě. Zde je několik tipů pro pěstování přesliček:

 1. Výběr vhodného stanoviště: Přesličky preferují vlhká a stinná místa. Vyberte proto místo v zahradě, které je dobře odvodněné a dostává částečný nebo plný stín. Některé druhy přesliček mohou snášet i slunce, ale je důležité zajistit jim dostatek vlhkosti.

 2. Půda: Přesličky mají rády vlhkou a humózní půdu. Dodatečně můžete přidat do půdy rašelinu nebo kompost, aby se zlepšila její schopnost udržovat vlhkost.

 3. Zalévání: Přesličky vyžadují pravidelné zalévání, zejména v suchém období. Ujistěte se, že půda zůstává stále vlhká, ale nezaplavujte rostlinu příliš množstvím vody.

 4. Ochrana před suchem: Pokud se přesličky pěstují v suchých oblastech, můžete je chránit tím, že je umístíte na vlhkou vrstvu mulče, která pomáhá udržovat vlhkost v půdě.

 5. Šíření: Přesličky se mohou šířit pomocí oddenků. Pokud nechcete, aby se rostlina nekontrolovaně rozšiřovala, je vhodné oddenky pravidelně kontrolovat a případně omezovat jejich růst.

 6. Údržba: Starší, suché nebo poškozené části přesliček lze odstranit, aby se podpořil růst nových výhonků. Můžete také pravidelně odstraňovat uschlé listy a stonky.

 7. Hnojení: Přesličky obvykle nepotřebují časté hnojení. Můžete je však jednou za rok přihnojit organickým hnojivem nebo speciálním hnojivem pro přesličky. Pokud použijete Hnojík, můžete ho použít formou zálivky, nebo rozprášením kolem rostliny.

 8. Ochrana před škůdci: Přesličky obecně nemají vážné problémy se škůdci, ale můžou být náchylné k napadení plísní nebo mšicemi. Pokud zpozorujete škůdce nebo nemoci, použijte vhodné přípravky pro jejich kontrolu.

Přeslička účinky

Přeslička má několik potenciálních účinků, které byly zkoumány a využívány jak v tradičním, tak v moderním léčitelství. Je však důležité si uvědomit, že informace poskytované zde nejsou náhradou pro konzultaci s odborníkem na zdravotnickou péči, a před jakýmkoli užitím přesličky jako léčivého prostředku je vhodné se poradit s lékařem nebo odborníkem na bylinnou medicínu. Následující účinky jsou pouze informativní a mohou se lišit v závislosti na druhu a přípravku přesličky:

 1. Diuretický účinek: Přeslička je známá svým močopudným účinkem a byla využívána ke zvýšení tvorby moči a podpoře vylučování tekutin z těla. Tento účinek je připisován obsahu křemičité kyseliny a minerálů ve složení přesličky.

 2. Podpora zdraví močových cest: Přeslička byla tradičně využívána k podpoře zdraví močových cest a ledvin. Předpokládá se, že její močopudné vlastnosti mohou pomoci oplachovat močové cesty a snižovat riziko infekcí.

 3. Zdraví kůže, vlasů a nehtů: Obsah křemíku v přesličce je spojován se zdravím vlasů, kůže a nehtů. Přeslička se někdy používá v kosmetických přípravcích nebo doplňcích stravy pro podporu těchto tkání.

 4. Antioxidantní účinky: Některé studie naznačují, že přeslička může mít antioxidantní účinky. Antioxidanty pomáhají chránit tělo před oxidativním stresem a poškozením způsobeným volnými radikály.

Přeslička v hmoždíři Equisetum

Přeslička nežádoucí účinky

Přeslička obecně patří mezi bezpečné byliny a nežádoucí účinky jsou vzácné. Nicméně, existují některé faktory, které byste měli mít na paměti:

 1. Močové kameny: Přeslička obsahuje látky nazývané thiaminázy, které mohou rozkládat thiamin (vitamín B1) a zvyšovat riziko tvorby močových kamenů u některých jedinců. Lidé, kteří mají sklony k močovým kamenům, by měli omezit příjem přesličky nebo se poradit s lékařem.

 2. Interakce s léky: Přeslička může ovlivňovat účinnost některých léků. Například může snižovat účinnost léků na srážlivost krve, antidepresiv a některých diuretik. Je důležité informovat lékaře o užívání přesličky, pokud užíváte nějaké léky.

 3. Přílišné užívání: Přílišné užívání přesličky může vést k nerovnováze minerálů v těle, zejména draslíku. Je proto důležité dodržovat doporučené dávkování a nepřekračovat doporučenou denní dávku.

 4. Alergické reakce: U některých jedinců může dojít k alergickým reakcím na přesličku. Pokud se vyskytnou příznaky jako svědění, vyrážka, otoky nebo potíže s dýcháním, je nutné vyhledat lékařskou pomoc.

Je vždy vhodné poradit se s lékařem nebo odborníkem na bylinnou medicínu, zejména pokud máte nějaké zdravotní problémy nebo užíváte léky, abyste zjistili, zda je přeslička vhodná pro vás.

Přeslička rolní - Equisetum arvense

Přeslička rolní (Equisetum arvense) je jedním z druhů přesliček patřících do rodu Equisetum. Tento druh je známý svým rozšířením v Evropě, Severní Americe, Asii a Severní Africe. Má několik dalších běžných názvů, včetně polní přesličky, rolnické přesličky nebo pravidelné přesličky.

Přeslička rolní je vytrvalá bylina, která dosahuje výšky 20 až 50 cm. Má stonky pokryté drobnými, šupinovitými listenci, které jsou uspořádány ve svazečcích na uzlinách. Stonky jsou vzpřímené, světle zelené a duté, s články oddělenými klouby. Na vrcholu stonků se nacházejí výtrusnice, které produkují mikroskopické výtrusy pro rozmnožování.

Přeslička rolní se často vyskytuje na vlhkých místech, jako jsou louky, okraje rybníků, bažiny nebo vlhké lesy. Má tendenci růst na kyselých půdách s vysokým obsahem humusu. Přestože se někdy považuje za plevelnou rostlinu, má i některé užitečné vlastnosti.

V tradičním léčitelství byla přeslička rolní využívána pro své močopudné a diuretické vlastnosti. Obsahuje křemičitou kyselinu a minerály, jako je draslík, vápník a železo. Byla používána k podpoře zdraví močových cest, ledvin a pro odbourávání nadbytečných tekutin v těle. 

Přeslička rolní je také občas využívána v zahradničení nebo jako ozdobná rostlina v květinových aranžmá. Její vzpřímené stonky a světle zelená barva přispívají k jejímu estetickému vzhledu. Při pěstování přesličky rolní v zahradě je důležité mít na paměti, že se může rozrůstat pomocí oddenků, a proto by měla být umístěna na místo, které jí poskytne dostatek prostoru.

Sprig of field horsetail

Přeslička lesní - Equisetum sylvaticum

Přeslička lesní Equisetum sylvaticum

Přeslička lesní (Equisetum sylvaticum) je druh přesličky, který se vyskytuje v lesních a vlhkých prostředích v Evropě, Asii a Severní Americe. Je to vytrvalá bylina s podzemními oddenky a vzpřímenými stonky, které mohou dosahovat výšky až 1 metr.

Stonky přesličky lesní jsou světle zelené a duté, s články oddělenými klouby. Na uzlinách stonků jsou přítomny drobné, šupinovité listy uspořádané ve svazečcích. Na vrcholu stonků se nacházejí výtrusnice, které produkují výtrusy pro rozmnožování.

Přeslička lesní preferuje vlhká stanoviště, jako jsou lesní porosty, mokřady, bažiny a okraje potoků. Často roste ve stinných a chladných oblastech, jako jsou listnaté lesy, kde se vytváří husté porosty.

Tato přeslička má historicky využití v tradičním léčitelství. Byly jí připisovány diuretické vlastnosti a používala se k léčbě močových problémů a ledvinových onemocnění. Nicméně, jako u každého léčivého bylinného přípravku, je vhodné se poradit s lékařem nebo odborníkem na bylinnou medicínu před jakýmkoli užitím.

Přeslička lesní je také esteticky atraktivní a může být pěstována v zahradách nebo jako součást přírodních úprav. Její vzpřímené stonky a jemné listy mohou přidat texturu a zajímavý prvek do zahradního designu. Při pěstování přesličky lesní je důležité zvolit vlhké a stinné místo, které napodobuje její přirozené prostředí.

Přeslička lesní je důležitou součástí ekosystémů, kde poskytuje úkryt a potravu některým živočichům. Je také známá svou schopností akumulovat křemičitou kyselinu, což je minerál důležitý pro strukturu rostlin a může mít významný vliv na půdu, na které roste.

Přeslička bahenní - Equisetum palustre

Přeslička bahenní (Equisetum palustre) je druh přesličky, který se vyskytuje v mokřadech, bažinách, podmáčených loukách a dalších vlhkých prostředích. Je rozšířena v Evropě, Asii, Severní Americe a severní Africe.

Přeslička bahenní je vytrvalá bylina s podzemními oddenky a vzpřímenými stonky, které mohou dosahovat výšky až 80 cm. Stonky jsou světle zelené, hladké a duté, s články oddělenými klouby. Na uzlinách stonků se nacházejí drobné, šupinovité listy uspořádané ve svazečcích. Vrchol stonků nese výtrusnice, které produkují výtrusy pro rozmnožování.

Přeslička bahenní je přizpůsobena životu ve vlhkém prostředí a často roste ve společenstvích s jinými mokřadními rostlinami. Je tolerantní vůči vysoké vlhkosti a může se vyskytovat jak v slunečných, tak ve stinných oblastech.

Tato přeslička má historicky využití v tradičním léčitelství. Byly jí připisovány močopudné vlastnosti a používala se k podpoře zdraví močových cest. Rostlina obsahuje křemičitou kyselinu a další minerály, které se připisují jejím příznivým účinkům na zdraví.

Přeslička bahenní Equisetum palustre

V zahradách se přeslička bahenní může využívat jako dekorativní rostlina ve vlhkých oblastech, jako jsou mokřady nebo okraje jezírek. Její vzpřímené stonky a jemné listy mohou přidat zelenou texturu a zajímavý prvek do zahradního designu.

Přeslička bahenní je také důležitá součást přírodních ekosystémů. Poskytuje úkryt a potravu některým živočichům, a její kořeny mohou pomáhat při stabilizaci půdy.

Přeslička zimní - Equisetum hyemale

Přeslička zimní Equisetum hyemale

Přeslička zimní (Equisetum hyemale), také známá jako přeslička v zimě, je druh přesličky, který se vyskytuje v mírných a studených oblastech severní polokoule. Je to vytrvalá bylina s vystoupavými stonky, které mohou dosahovat výšky až 1 metru.

Přeslička zimní je známá svými výraznými stonky, které jsou tmavě zelené, tuhé a pokryté hrubou, hnědou pochvou. Stonky jsou členěné a mají ostré hrany. Listy jsou redukovány na drobné, šupinovité struktury, které jsou přítomné na uzlinách stonků.

Tento druh přesličky preferuje vlhká a dobře odvodněná stanoviště. Roste na březích vodních toků, v bažinách, mokřadech a ve vlhkých lesích. Přeslička zimní je odolná vůči mrazu a dokáže přežít i v chladných podmínkách, což jí umožňuje růst i v zimě, kdy jiné rostliny jsou v klidovém stavu.

Přeslička zimní má estetickou hodnotu a často se pěstuje v zahradách nebo používá jako ozdobná rostlina v květinových aranžmá. Je vhodná pro výsadbu u vodních nádrží, jezírek nebo ve vlhkých oblastech, kde poskytuje zelenou texturu a kontrastní prvek.

Přeslička zimní obsahuje křemičitou kyselinu, která jí poskytuje pevnost a tvrdost. Kvůli tomu se používá jako přírodní brusivo pro broušení a leštění různých povrchů. Přeslička zimní se také v minulosti využívala v tradičním léčitelství pro své diuretické a protizánětlivé vlastnosti, ale pro tyto účely není běžně používána.

Stejně jako u všech přesliček, je důležité dodržovat doporučené postupy pro pěstování a případně se poradit s odborníky, pokud se rozhodnete využít přesličku zimní pro léčebné účely.

Přeslička čaj

Přesličkový čaj se připravuje z výhonků a stonků přesličky, které jsou sušeny a následně používány k přípravě nápoje. Přesličkový čaj je oblíbený pro své potenciální zdravotní přínosy a tradiční využití.

Zde je jednoduchý recept na přípravu přesličkového čaje:

Přísady:

 • 1 lžíce sušených výhonků nebo stonků přesličky
 • 4 šálky vody

Postup:

 1. Přiveďte vodu k varu.

 2. Přidejte sušené výhonky nebo stonky přesličky do vroucí vody.

 3. Snížte teplotu a nechte čaj vařit po dobu 10 až 15 minut. To umožní uvolnit látky z přesličky.

 4. Odeberte čaj z tepla a nechte ho vychladnout asi 5 minut.

 5. Procedujte čaj přes jemné sítko nebo čajový filtr, abyste odstranili sušené výhonky nebo stonky.

 6. Přesličkový čaj je připravený k pití. Můžete ho pít teplý nebo ho nechat vychladnout a konzumovat jako ledový čaj.

Pokud si přejete sladit čaj, můžete přidat med nebo jiné přírodní sladidlo podle chuti. Doporučuje se pít 2 až 3 šálky přesličkového čaje denně, pokud není lékařem doporučeno jinak.

Je vhodné si uvědomit, že přesličkový čaj má močopudné účinky a může ovlivňovat účinnost některých léků. Je proto důležité konzultovat jeho použití s lékařem, zejména pokud máte zdravotní problémy nebo užíváte léky.

Přeslička čaj Equisetum

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články

Zajímavé odkazy