pochmurnatka mrkvová

Obsah

Pochmurnatka mrkvová - kdy vysadit mrkev

(Chamaepsila rosae, syn. Psila rosae)

Pochmurnatka mrkvová (Chamaepsila rosae) je druh mouchy z čeledi pochmurnatek, která se vyskytuje v Evropě, Asii a Severní Americe. Dospělci jsou černé nebo šedé barvy s bílými pruhy na křídlech. Larvy pochmurnatky mrkvové napadají kořeny a nadzemní části rostlin z čeledi miříkovitých, zejména mrkve, petržele, celeru a pastináku.

Tyto rostliny jsou pro larvy nezbytné pro vývoj, a larvy tak mohou způsobit významné hospodářské škody na těchto plodinách. Při silném napadení může dojít k uschnutí, nebo dokonce k úhynu rostliny.

K zabránění škodám, která páchá pochmurnatka mrkvová, se často používají insekticidy nebo biologická ochrana pomocí přirozených nepřátel, jako jsou dravci, parazitoidi a mikroorganismy.

Ale velmi důležité je také střídání plodin, které budete dodržovat a vždy budete na stejném místě pěstovat stejnou plodinu až za 4 roky, stejně tak budete miříkovité rostliny pěstovat co nejdále od loňského porostu. 

Pochmurnatka mrkvová - poškozené mrkve

Pochmurnatka mrkvová u celeru

Pochmurnatka mrkvová však neútočí jen na mrkev, ale také na kořenovou petržel, pastinák nebo celer. Zatímco u mrkve, petržele a pastináku jsou příznaky velmi podobné obrázku nahoře, u celeru poznáte pochmurnatku podle něčeho jiného: Poškozená místa v bulvách celeru se zbarvují do fialové barvy a celer může být částečně nebo i celý nepoživatelný. Rozhodně klesá jeho kvalita.

Pochmurnatka mrkvová u celeru

Pochmurnatka mrkvová postřik

Povolenými insekticidy můžete pochmurnatku postřikovat v květnu a červnu (první generace larev) a potom od srpna do konce září (druhá generace larev – je mnohem škodlivější). Patří sem:

  • Basudin 10 G (diazinon) – 0,8 g/1 m řádku,
  • Diazinon 10 G (diazinon) – 0,8 g/1 m řádku.
Nezapomínejte, že chemické postřiky jsou potenciálně nebezpečné pro člověka, domácí i divoká zvířata i přírodu kolem. Proto byste je měli používat s rozvahou a snažit se je nahradit přírodními prostředky, pokud je to možné.
Při používání postřiků mějte vždy ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle. Postřikujte jen za bezvětrného počasí. Při aplikaci postřiků nejezte ani nepijte. Po aplikaci si ihned umyjte ruce.

Kromě chemické ochrany se doporučuje i biologická ochrana, a to pomocí dravých roztočů. 

Nejdůležitější je však prevence, tj.:

  • nakupovat zdravou sadbu,
  • dodržovat zásadu střídání plodin,
  • pěstovat porosty co nejdále od loňských,
  • pěstování plodin v řidších výsevech,
  • důsledná likvidace plevelů,
  • pokrývání porostů netkanou textilií (v květnu a červnu proti první generaci larev, a potom v srpnu až září proti druhé generaci larev,
  • používat kvalitní a hlavně organická hnojiva, která dodají rostlinám schopnost bránit se proti škůdcům.

Pochmurnatka mrkvová ochrana

Jako nejlepší alternativu vám doporučujeme, abyste vyzkoušeli přírodní organické hnojivo Hnojík. Hnojík obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Jestliže použijete Hnojík od začátku sezóny, tj. doby, kdy se pochmurnatky začínají množit, pravidelně, pak se nejspíše vyhnete veškerým problémům, které na vašich miříkovitých rostlinách způsobují tito škůdci.

Repelentní účinek proti škůdcům má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin. Navíc chitin vylepšuje strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny.

V případě, že se pochmurnatky již přemnožily, musíte dostat chitin co nejrychleji do jahodníků. Proto Hnojík se svlečky louhujte ve vodě, aby se účinné látky rozpustily, a tímto výluhem pak rostliny zalijte nebo postříkejte. Nejlepší je, když se látky přes listy i kořeny dostanou co nejrychleji do těla rostliny. U pochmurnatky mrkvové by měly stačit tři takové zálivky během týdne, aby se dostavil požadovaný efekt.

1,5L České organické hnojivo Hnojík

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články