plíseň okurek

Obsah

Plíseň okurek - plíseň na listech okurek

(Pseudoperonospora cubensis)

Plíseň okurek, známá také jako Pseudoperonospora cubensis, je choroba okurek a melounů způsobená plísní. Jedná se o jednoho z nejvýznamnějších patogenů okurek a dalších rostlin z čeledi Cucurbitaceae, jako jsou tykev, dýně, melouny a další.

Plíseň okurek je fytoparazitní mikroskopický organismus, který patří mezi vodní plísně (oomycety). Infekce se obvykle projevuje na listech, výhoncích a plodech rostlin a může způsobit značné poškození. Symptomy plísně okurek zahrnují začínající žloutnutí a odumírání listů, vodnaté skvrny na spodní straně listů, bílé vláknité mycelium a na rubu listů se vytvářejí tmavé sporangia (plodnice). Infikované plody mohou mít hnědé skvrny a postupně se deformují.

Plíseň okurek se šíří především vodou a vlhkým prostředím. Optimální podmínky pro její šíření jsou teploty kolem 20-25 °C a vlhkost vzduchu nad 75 %. Choroba se často vyskytuje v období dešťů a vyšší vlhkosti.

Prevence a kontrola plísně okurek zahrnuje taková opatření, jako je výběr odolných odrůd, dodržování správných zemědělských postupů (např. střídání plodin, odstranění infikovaných rostlin), udržování dostatečného větrání a snižování vlhkosti v prostředí, používání vhodných fungicidů a kontrola šíření choroby pomocí preventivních postřiků.

Plíseň okurek - příznaky na listech

Jak na plíseň okurek

Proti plísni se dá bojovat preventivně, a to:

  • výběrem odolnějších odrůd,
  • opatrnou zálivkou, nejlépe ke kořenům, nikoliv na list,
  • vertikálním vedením rostlin – vypínání rostlin na sítě nebo různé konstrukce,
  • používáním organických hnojiv místo chemických, 
  • ošetřením povolenými přípravky.

Mezi povolené přípravky patří: Bravo 500, Curzate K, Dithane M 45, Kuprikol 50 a Ridomil plus 48 WP.

Dejte pozor na to, že chemické prostředky jsou potenciálně nebezpečné pro člověka, zvířata i přírodu kolem. Vždy používejte ochranné rukavice, ochranné brýle a další ochranné pomůcky. Postřiky provádějte za bezvětrného počasí. Při aplikace postřiků nejezte, nepijte ani nekuřte. Po aplikaci si důkladně umyjte ruce.

Plíseň okurek - napadený porost

Jak modrou skalicí odstranit plíseň okurek

Jednou z možností domácího postřiku je postřik z modré skalice. Modrá skalice má stejné účinky jako Kuprikol nebo Champion. Aplikuje se v kombinaci s jedlou sodou nebo hašeným vápnem, čímž se vytvoří tzv. jícha. Postřik je lepší aplikovat v ranních nebo podvečerních hodinách. Za plného slunce totiž hrozí popálení listů. Dále uvádíme návod, jak postřik připravit:

Tzv. Burgundská jícha 1%: asi 100 g modré skalice se rozpustí v 5 litrech vody. Ve druhé nádobě rozpusťte 140 g krystalické sody také v 5 litrech vody. Oba roztoky se těsně před použitím smísí tak, že se roztok skalice přilévá do roztoku se sodou, nikdy naopak. Pak se tato směs ihned aplikuje postřikem na list okurek, melounů nebo tykví napadených plísní.

Plíseň okurková - choroby okurek - ochrana

Nejlepším způsobem, jak se zbavit plísní, tedy i plísně okurkové, je používat organické hnojivo po celou dobu vegetace. Místo fungicidních prostředků tedy doporučujeme okurky, melouny a tykve hnojit Hnojíkem. Toto přírodní organické hnojivo totiž obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Repelentní účinek proti škůdcům a chorobám má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin.

Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny. Hnojivo se dá použít jako sypké a zapravit do půdy, nebo jako roztok, kterým můžete okurky zalévat nebo v případě potřeby i postříkat. Vždy dbejte pokynů na obalu.

organick0 hnojivo hnojik_100ml

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články