plíseň česneku

Obsah

Plíseň česneku - pozor na česnek, cibuli a pór

(Peronospora destructor)

Plíseň česneku neboli plíseň česnekovitých (Peronospora destructor) je choroba rostlin způsobená plísní, která napadá česnekovité rostliny, včetně česneku a cibule. 

Původcem této choroby je mikroskopický organismus nazývaný Peronospora destructor. Jedná se o parazitický druh plísně z čeledi Peronosporaceae. Choroba se často vyskytuje v teplém a vlhkém prostředí, což vytváří ideální podmínky pro rozvoj plísně.

Příznaky plísně česnekovitých zahrnují:

 1. Na spodní straně listů se tvoří šedobílé až fialové plstnaté povlaky, což jsou spory plísně.
 2. Na horní straně listů se objevují žluté až světle zelené skvrny.
 3. Postižené listy začínají žloutnout, usychat a odumírat.
 4. Celkově dochází ke snížení výnosu a kvality úrody česneku či cibule.
Plíseň česnekovitých na cibuli

Česnek plíseň - cyklus a přezimování patogenu

Cyklus patogenu Peronospora destructor je typický cyklus plísní z čeledi Peronosporaceae. Jedná se o cyklus, který zahrnuje dvě fáze a probíhá na rostlinách česneku, cibule a dalších česnekovitých rostlinách.

 1. Nepohlavní fáze:
 • Infekční sporangiospory plísně česnekovitých se tvoří na infikovaných rostlinách, obvykle na spodní straně listů, a mají podobu malých vakuol či váčků.
 • Tyto sporangiospory jsou většinou uvolňovány do okolního prostředí, a to zejména za vlhkých podmínek, jako jsou déšť nebo rosa.
 • Sporangiospory mohou být přenášeny větrem nebo kapénkami vody, což umožňuje jejich šíření na jiné rostliny v blízkém okolí.
 1. Pohlavní fáze:
 • Na nových hostitelských rostlinách, kam se sporangiospory dostanou, se mohou objevit gametangia, což jsou pohlavní orgány plísně. V nich dochází ke vzniku pohlavních spór.
 • Splynutím pohlavních spór vznikají oospory, které jsou odolnou formou, schopnou přezimovat v půdě nebo na povrchu rostlinných zbytků.
 • Oospory jsou klíčové pro přežití plísně v nepříznivých podmínkách, jako je zima nebo sucho.
 • V příhodných podmínkách na jaře nebo vlhkém období oospory klíčí a uvolňují nové infekční sporangiospory, čímž se cyklus uzavírá.

Celkově lze říci, že plíseň česnekovitých přežívá nepříznivá období ve formě oospor, zatímco v období příznivých podmínek vytváří infekční sporangiospory, které šíří chorobu na nové rostliny. Tento cyklus může být narušen vhodnými agrotechnickými opatřeními, což je jedním z přístupů k omezení šíření této plísně.

Plíseň přezimuje bezpříznakově na cibuli, sazečce a šalotce. Jakmile nastane vhodné počasí (vlhko a relativně teplo), dokáže se šířit na opravdu velké vzdálenosti.

Plíseň česnekovitých přezimuje bezpříznakově v cibuli

Plíseň na česneku postřik

Než se vrhnete na pořizování postřiku, vyzkoušejte preventivní opatření:

 1. Dobře plánované postupy střídání plodin, aby se minimalizovalo riziko opakovaného výskytu choroby na stejném místě.
 2. Vyhýbání se přemokření půdy a listů, protože vlhké podmínky usnadňují šíření plísně.
 3. Používání osiva a sadby s co nejnižší mírou infekce.
 4. Případně aplikace fungicidů, ale je důležité respektovat předepsané dávky a postřikování provádět s ohledem na bezpečnost a životní prostředí.

Je vždy dobré sledovat stav rostlin a při prvních známkách podezření na chorobu se poradit s odborníky, kteří dokážou poskytnout konkrétní rady a doporučení pro danou situaci.

Jestliže vám bylo doporučeno použít fungicidy, vybírejte z následujících možností:

Dithane M 45, Champion 50 WG, Champion 50 WP, Kuprikol 50 aj.

Při používání postřiků mějte vždy na paměti, že mohou být nebezpečné pro člověka, zvířata i přírodu okolo.

Vždy používejte ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle, ochranné rukavice nebo ochranný oděv.

Při aplikaci postřiků nejezte, nepijte a nekuřte. Po aplikaci si důkladně umyjte ruce.

Postřiky aplikujte jen za bezvětrného počasí.

Co použít na plíseň na česneku - ochrana

Další možností, která je účinná nejen na plíseň česneku, ale i na mnoho jiných chorob a škůdců, je aplikace organického hnojiva místo hnojiv anorganických. Místo fungicidních prostředků vám doporučujeme česnekovité rostliny hnojit Hnojíkem. Toto přírodní organické hnojivo totiž obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů

Repelentní účinek proti škůdcům a chorobám má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin.

Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny.

Hnojivo se dá použít jako sypké a zapravit do půdy, nebo jako roztok, kterým můžete česnek, cibuli a další plodiny zalévat nebo v případě potřeby i postříkat. Vždy dbejte pokynů na obalu a nepřekračujte doporučené dávkování. Proti plísni česnekovité by měly stačit 3 dávky roztoku aplikované během jednoho týdne.

Hnojík soudek

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články