padlí jabloně

Obsah

Padlí jabloně - houbová choroba

(Podosphaera leucotricha)

Padlí jabloní je houbová choroba, která postihuje jabloně a další ovocné stromy z čeledi růžovitých (Rosaceae). Tato choroba je způsobena několika druhy houby patřících do rodu Podosphaera, přičemž nejběžnějším druhem je Podosphaera leucotricha.

Padlí jabloní je charakteristické přítomností bílých až šedých plstnatých skvrn na listech, výhoncích, květech a plodech. Tyto skvrny jsou tvořeny houbovým myceliem a reprodukčními strukturami houby. Postižené listy mohou být zkroucené, deformované nebo předčasně opadávat.

Choroba se šíří zejména v teplém a vlhkém prostředí, když se vytvářejí optimální podmínky pro růst a rozmnožování houby. Infekce se často vyskytují na jaře a na podzim, kdy je vlhkost vysoká a teploty mírné.

Prevence padlí jabloní zahrnuje výběr odolných odrůd, pravidelné prořezávání stromů pro zajištění dobré cirkulace vzduchu, odstraňování postižených listů a plodů, a zajištění dostatečného prostoru mezi stromy pro umožnění dobrého osvětlení a větrání.

Pro léčbu padlí jabloní se používají fungicidy, které lze aplikovat preventivně nebo při prvních známkách infekce. Je důležité dodržovat návod k použití a bezpečnostní opatření uvedená na etiketě přípravku.

Padlí jabloně - povlak na letorostech

Choroby jabloní - padlí

Padlí má tu zvláštnost, že se vyskytuje zejména na některých odrůdách jabloní. Těmi nejnáchylnějšími jsou: Jonathan, Idared, Průsvitné letní, Jonagold, Golden Delicious, Coxova reneta. Na jinak krásných plodech vám tato choroba způsobí, že na slupce bude vidět tzv. síťovitá rzivost. Ta sice nijak nekazí chuť ovoce, ale na pohled není zrovna pěkná a rozhodně nepomáhá například s jakostí ovoce při prodeji. Jak také můžete vidět, třeba Jonathan a Golden Delicious jsou sice velmi chutné odrůdy, ale patří k těm nejnáchylnějším, protože se vyskytují ve výčtu téměř u všech chorob. Proto je lepší vybrat si odrůdu, která sice nebude možná tolik výtečná, ale zase odolá více chorobám. Anebo se pokuste i náchylné odrůdy udělat odolnějšími pomocí organického hnojení – viz dále.

Padlí jabloně - tzv. síťovitá rzivost slupky

Americké padlí na jabloních

Mnoho zahrádkářů se ptá, že může americké padlí napadnout i jabloně. Není tomu tak, jabloně napadá jabloňové padlí neboli padlí jabloně, zatímco americké padlí napadá výhradně angrešt. Příznaky mají podobné, šíří se podobnými cestami a za vlhkého a teplého počasí.

Rovněž boj s padlím je prakticky stejný: kupovat odolné odrůdy, prosvětlovat stromy i keře (angreštu), mechanicky odstraňovat napadené části, dodávat rostlinám vyváženou výživu (viz dále), použít případně fungicidy.

Postřik jabloní proti padlí

Padlí jabloně - povlak na mladých listech a poupatech

Protože padlí je způsobenou houbou, použijte povolené fungicidy. Mezi ty nejúčinnější patří:

  • Bayleton 25 WP (triadimefon) – 0,01%,
  • Karathane LC (Dinocap) – 0,05 %,
  • Punch 10 EC (flusilazol) – 0,03 %,
  • Sulikol K (síra) – 0,5 až 1 %,
  • Topas C 50 WP (penconazole + captan) – 0,1. 

Postřiky aplikujeme 7 až 10 dní před květem a potom podle potřeby až do července.

Mějte prosím na paměti, že chemické postřiky jsou toxické pro člověka, zvířata i přírodu okolo, a používejte je co nejméně. Pokud už musíte postřik použít, používejte ho za bezvětrného počasí a používejte ochranné prostředky. Při postřikování nejezte ani nepijte a po aplikaci si důkladně umyjte ruce.

 

Padlí jabloně ochrana

Místo fungicidních prostředků doporučujeme vyzkoušet následující postup: ovocné dřeviny hnojit přírodním organickým hnojivem Hnojíkem. Toto hnojivo totiž obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Díky tomu mají rostliny i dřeviny mnohem větší odolnost vůči chorobám i škůdcům, tedy i proti padlí.

Repelentní účinek proti škůdcům či chorobám má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin. Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny.

Hnojivo můžete použít jako sypké a zapravit jej do půdy kolem stromů, nebo jako roztok, kterým můžete jabloně zalévat nebo v případě potřeby i postříkat – je to mnohem ekologičtější postup než chemické postřiky. Vždy dbejte pokynů na obalu a používejte hnojivo jen doporučeným způsobem.

2 l Hnojík

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články