Jak vypadá Hnojík pod mikroskopem.

Registrace a rozbor Českého organického hnojiva

Číslo registrace: 4175
sift
Platnost registrace do 31.12.2023
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Vlastnost & Hodnota

vlhkost – max 20%

spalitelné látky ve vysušeném vzorku – max. 80%

celkový dusík jako N přepočítaný na ve vysušeném stavu – min. 3%

celkový fosfor jako P205 ve vysušeném vzorku – min. 4%

celkový draslík jako K20 ve vysušeném vzorku – min. 2,5%

hodnota pH – 5,0-8,0

hodnota C:N – max. 30%

obsah částic nad 1,0 mm – max. 5%

 

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny:kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, měď 150, molybden 20, nikl 50, zinek 600. (Poznámka – Hnojík tyto látky neobsahuje).

České přírodní organické hnojivo je dále neupravovaný stabilizovaný produkt v sypké formě vzniklý pouze prosetím substrátu při chovu moučných červů. Je tvořen převážně exkrementy červů a zbytky jejich podestýlky.

České přírodní organické hnojivo je tvořeno organickými látkami a obsahuje rostlinné živiny (N, P, K, Ca a Mg) jako přirozenou součást hnojiva.

K uvolňování živin dochází postupně a dlouhodobě. Díky použití českého přírodního organického hnojiva se zlepšují tepelné a vzdušné vlastnosti půdy a půdní struktura. To vše vede k dobrému prokořenění rostlin. Zabezpečuje biologický život v půdě, zvyšuje podíl humusu a přispívá k větší úrodnosti. Neobsahuje klíčivá semena plevelů. Neškodí domácím mazlíčkům ani jiným živočichům.

 

Rozsah a způsob použití

České přírodní organické hnojivo se používá k přihnojování všech rostlin vyžadujících organické hnojení, dále při přípravě půdy před výsadbou v ovocnářství, zelinářství, vinařství, při pěstování jahod, brambor a obilovin, ale i pro hnojení květinových záhonů, okrasných keřů, stromů a trávníků a při rekultivačních pracích.

Hodí se k plošnému hnojení i hnojení jednotlivých rostlin po jejich vyklíčení. Aplikuje se ručně nebo strojně rozhozem na povrch půdy a ihned se zapraví do půdy, popř. zavlaží.

Mezi termínem aplikace hnojiva a vlastním výsevem nebo výsadbou plodiny musí být dodržen několikadenní nebo několikatýdenní časový odstup. Zároveň se dá použít jako startér kompostů a urychlovač kompostovacích procesů.

Nesmí se použít na orné půdě využívané k pěstování polních zelenin a ovoce v období od výsevu nebo výsadby do sklizně (s výjimkou nastýlání plodin slámovým mulčem) a v plodících ovocných výsadbách a na dílech půdních bloků s druhem zemědělské kultury vinice jeden měsíc před zahájením sklizně.

Vysvětlení pro zahrádkáře k vyjádření o omezení použití na orné půdě ZDE.

 

 

Registrace a rozbor českého organického hnojiva.

Hodnoty jsou uváděny v mg na L hnojiva.

F- = 0,7

Cl- = 27,560

NO2- = 0,200

Br- = 0,026

NO3- = 9,990

SO42- = 61,4

PO43- = 277,400

S-SO42- = 61,400

P-PO43- = 90,461

Na + = 20,277

NH4 + = 57,699

Mg 2+ = 44,907

K + = 159,878

K = 142,632

Mg = 29,903

Mn = 0,474

Na = 16,647

Ni = 0,002

P = 82,098

S = 21,660

Sb = 0,041

Si = 0,960

V = 0,003

Zn = 0,086