Moniliniová spála

Obsah

Moniliniová spála - postrach pro meruňky, třešně i okrasné stromy

(Monilinia laxa)

Moniliniová spála, někdy také monilionový úžeh, způsobuje hnědnutí, zasychání a odumírání květů, ke tvorbě plodů vůbec nedojde, postupně uvadají i odumírají i letorosty, na meruňkách se často objevují klejotoky.

Nejčastěji napadá meruňky, višně, třešně, jabloně, mandloně  a slivoně, ale kromě ovocných stromů napadá i okrasné: zlatice, mandloň trojlaločná nebo višeň plstnatá.

Původce nemoci (Monilinia laxa) přežívá v napadených plodech a větvičkách, z nichž se na jaře dostává do květů.

Pomocí je důsledná likvidace napadených plodů (a to na stromech, i na zemi), důsledná likvidace napadených větviček. Na počátku kvetení je možné ošetřit povolenými fungicidy.

Moniliniová spála - meruňka

Moniliniová spála meruněk

Nejčastěji se s moniliniovou spálou setkáváme opravdu u meruněk. Pozná se již na jaře, že meruňky neprospívají, zasychají jim listy, později hnědnou, na kmenu a větvičkách se objevuje klejotok. Meruňky, zvláště mladé stromky, mohou i odumřít. Radou se kupovat zdravé stromky z ověřených školek, ptát se po odolných odrůdách, důsledně odstraňovat všechny napadené listy, květy, plody i větvičky a v případě potřeby použít fungicid.

Moniliniová spála postřik

Pokud plánujete meruňky nebo i jiné ovocné stromy preventivně stříkat fungicidem proti moniliniové spále, pak sáhněte po těchto prostředcích:

  • Baycor 25 WP (bitertanol) – 0,1 %,
  • Dithane M 45 (Mancozeb) – 0,2 až 0,3 %,
  • Rovral 50 WP (Iprodione) – 0,1 %.
První ošetření proveďte před rozkvětem, druhé po odkvětu.

 

Mějte stále na paměti, že chemické prostředky jsou toxické pro člověka, zvířata i okolní přírodu.

Postřiky provádějte pouze za bezvětrného počasí. Při aplikaci používejte ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle. Při aplikace postřiku nejezte, nepijte, po aplikaci si umyjte ruce.

 

Důležitější je prevence:

  • nakupovat zdravou sadbu,
  • vybírat meruňky odolné vůči moniliniové spále,
  • důsledně odstraňovat napadené plody, květy, listy i větvičky,
  • udržovat půdu pod stromy čistou – bez plevele, důkladně kypřit,
  • používat organická hnojiva jako prevenci před chorobami a škůdci vůbec.
Moniliniová spála na jabloni

Moniliniová spála ochrana

Dobrou prevencí proti chorobám včetně moniliniové spály je dopřát ovocným i okrasným dřevinám přírodní organické hnojivo Hnojík, které obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Toto hnojivo obsahuje chitin, který má repelentní účinek proti škůdcům, ale také podpůrný účinek na imunitní systém rostliny, který jim pak pomáhá bojovat i s chorobami. Organické hnojivo používejte po celou vegetační dobu, tj. před začátkem kvetení až do sklizně.

Repelentní účinek proti škůdcům má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin.

Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny.

1,5L České organické hnojivo Hnojík

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články