Krčková hniloba

Obsah

Krčková hniloba ovocných dřevin, jahodníků, ale i jiných plodin

(Phytophthora cactorum)

Krčková hniloba (Phytophthora cactorum) je choroba způsobená patogenem zvaným houba Phytophthora cactorum. Tato choroba postihuje zejména ovocné stromy, jako jsou jabloně, hrušně, meruňky, švestky, ale i jiné druhy plodin jako jahodníky. Je známa také jako kořenová hniloba nebo kořenová rakovina.

Phytophthora cactorum je parazitická houba, která infikuje rostliny především prostřednictvím kořenů. Choroba se obvykle projevuje na počátku jarního období, když se houba aktivně rozvíjí ve vlhkém prostředí. Patogen proniká do kořenového systému a postupně způsobuje rozpad a hnilobu kořenů. To narušuje schopnost rostliny přijímat vodu a živiny, což vede k postupnému oslabení rostliny a odumírání.

Příznaky krčkové hniloby zahrnují žloutnutí a vadnutí listů, nedostatek růstu a slabost rostliny, hnědé nekrotické skvrny na kůře kmene nebo krčku rostliny, a postupné odumírání. V případě silné infekce může dojít ke kompletnímu odumření rostliny.

Prevence a kontrola krčkové hniloby spočívají v několika opatřeních. Je důležité vysazovat zdravé a odolné odrůdy rostlin, dodržovat správnou zemědělskou praxi, jako je řádná hygiena, správná závlaha a odstraňování infikovaných rostlin a materiálu. Pro kontrolu houby a její odstranění mohou být použity i fungicidy, ale je důležité sledovat pokyny a postupy pro jejich správné použití.

Krčková hniloba u jahodníku

Fytoftorová krčková hniloba jahodníku

Fytoftorová krčková hniloba jahodníku je choroba způsobená patogenem Phytophthora cactorum. Jedná se o podobnou chorobu jako krčková hniloba, která postihuje ovocné stromy, ale v tomto případě se zaměřuje na jahodníky.

Fytoftorová krčková hniloba jahodníku se projevuje zejména ve vlhkých podmínkách a při nedostatečné odvodnění půdy. Patogen napadá kořeny rostlin a postupně způsobuje jejich rozklad a hnilobu. Také se objevuje spíše na těžkých, jílovitých půdách.

Choroba má za následek oslabení rostliny a příznaky jako žloutnutí a vadnutí listů, neúměrně malé nebo nedozrávající plody, až po úplné odumření rostliny.

Choroba se šíří prostřednictvím vody, která přenáší patogen z infikovaných rostlin na zdravé. Může se také šířit prostřednictvím infikovaných sazenic nebo zemin, které jsou kontaminovány patogenem.

Prevence a kontrola fytoftorové krčkové hniloby jahodníku zahrnují opatření, jako je volba vhodných stanovišť s dobrým odvodněním, výběr odolných odrůd (Darselect, Florence, Korona aj.), udržování dostatečného prostoru mezi rostlinami, aby se minimalizovala vlhkost a snížilo riziko šíření choroby. Také je důležité dodržovat správné zemědělské postupy, jako je správná hygiena a odstraňování infikovaných rostlin a materiálu.

Pokud se fytoftorová krčková hniloba jahodníku vyskytne, můžete použít chemické ošetření fungicidy. Je však důležité sledovat pokyny a postupy pro správné použití fungicidů a mít na paměti, že preventivní opatření jsou obecně účinnější než léčebná opatření po vypuknutí choroby.

Krčková hniloba u jahodníku - pěstování odolných odrůd

Krčková hniloba jabloní

Krčková hniloba jabloní, způsobená patogenem Phytophthora cactorum, může mít různé projevy na jabloních. Zde je seznam některých hlavních příznaků:

  1. Žloutnutí a vadnutí listů: Infikované jabloně začínají vykazovat změny ve stavu listů. Listy mohou zeslábnout, žloutnout, zasychat a opadávat předčasně. To může vést k oslabení celého stromu.

  2. Hnědé skvrny na kůře kmene a větví: Patogen způsobuje nekrotické skvrny na kůře kmene nebo na větvích. Tyto skvrny jsou obvykle hnědé barvy a mohou se šířit po povrchu stromu. Postižená místa jsou často měkká a rozpadají se.

3. Nekrotické skvrny na plodech: Pokud houba napadne plody, mohou se na nich objevit hnědé nekrotické skvrny. Tyto skvrny mohou být ploché nebo prohloubené a mohou se postupně zvětšovat.

4. Slabost a odumírání stromu: Postupem času a pokračujícím infekcím může krčková hniloba způsobit vážné oslabení jabloně. Rostlina může vykazovat celkovou slabost, ztrátu vitality a snížený růst. V některých případech může dojít k úplnému odumření stromu.

Uvědomte si ale také, že příznaky krčkové hniloby jabloní mohou být podobné příznakům jiných chorob nebo stresových podmínek. Pokud se tedy vyskytnou podezřelé příznaky na jabloních, je vhodné konzultovat je s odborníkem na rostliny pro správnou diagnostiku a přijetí odpovídajících opatření.

Krčková hniloba okurek a rajčat

Krčková hniloba však může postihnout i okurky a rajčata. V případě okurek je krčková hniloba způsobena houbou z rodu Phytophthora, konkrétně nejčastěji Phytophthora capsici. Tato choroba je také známa jako fytoftorová krčková hniloba okurek.

Krčková hniloba okurek se projevuje především v teplém a vlhkém prostředí, což jsou ideální podmínky pro růst a šíření patogenu. Patogen proniká do kořenového systému okurky a způsobuje jejich rozklad a hnilobu. To vede k oslabení rostliny a postupnému odumírání.

Mezi příznaky krčkové hniloby okurek a rajčat patří žloutnutí a vadnutí listů, zpomalený růst rostliny, hnědé nekrotické skvrny na krčku rostliny a postupné odumírání. Choroba může také postihnout plody, které vykazují hnědé skvrny, zvětšování se plochy nekrotických tkání a rychlý rozpad.

Prevence a kontrola krčkové hniloby okurek zahrnují opatření jako výběr odolných odrůd, dodržování správného postupu střídání plodin (po 4 letech), aby se minimalizovala přítomnost patogenu v půdě, udržování dostatečného vzdušného prostoru mezi rostlinami pro snížení vlhkosti, zavlažování okurek na úrovni kořenů místo postřiku na listy a pravidelnou kontrolu a odstranění infikovaných rostlin a materiálu.

Fungicidy mohou být také použity jako součást integrovaného přístupu k ochraně proti krčkové hnilobě okurek, ale je důležité sledovat pokyny výrobce a dodržovat předepsané dávkování a časování aplikace.

Pamatujte, že včasná identifikace a řádná péče o rostliny jsou klíčové pro prevenci a kontrolu krčkové hniloby okurek. Pokud se na okurkách objeví podezřelé příznaky, je vhodné se poradit s odborníkem na rostliny, který může poskytnout přesnou diagnózu a doporučit nejvhodnější postup.

Krčková hniloba na rajčatech

Krčková hniloba ochrana

Doporučenou prevencí je také hnojení. Místo chemických hnojiv nebo chlévského hnoje používejte organická hnojiva, jako je například Hnojík. Toto přírodní organické hnojivo totiž obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Repelentní účinek proti škůdcům a chorobám včetně krčkové hniloby má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin. Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny.

Hnojivo se dá použít jako sypké a zapravit do půdy, nebo jako roztok, kterým můžete jahodníky, ovocné stromy, ale i okurky a rajčata zalévat nebo v případě potřeby i postříkat. Vždy dbejte pokynů na obalu. Nepřekračujte doporučené dávkování. Postřik v případě výskytu choroby stačí 3x týdně.

organick0 hnojivo hnojik_100ml

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články