Korová nekróza

Obsah

Korová nekróza - jabloně, jádroviny i peckoviny

(Pseudomonas syringae, Valsa spp., Nectria galligena)

Korová nekróza je vážné onemocnění jabloní způsobené houbou (buď Pseudomonas syringae, nebo Neonectria ditissima, nebo Nectria galligena a další). Tyto houby napadají kůru a dřevo stromů, což vede k nekróze tkání a postupnému odumírání rostliny.

Onemocnění se často objevuje na ranách, které vznikají například po poškození stromu nebo po řezu větví.

Symptomy korové nekrózy u jabloní, hrušní a dalších jádrovin či peckovin zahrnují odumírání kůry, vznik trhlin a puchýřků, výtok pryskyřice a tvorbu korkovitých plátů na povrchu kůry. V důsledku infekce může dojít ke snížení vitality stromu, poklesu úrody, a dokonce i úhynu.

Prevence a kontrola korové nekrózy zahrnují pravidelné kontroly a odstranění napadených částí stromu, aby se zabránilo šíření infekce. Důležité je také udržovat stromy ve zdravém stavu prostřednictvím správného zavlažování, hnojení a řezu

V některých případech mohou být použity fungicidy k potlačení růstu houby, ale je důležité dodržovat pokyny výrobce a postupovat s ohledem na životní prostředí.

Korová nekróza - počáteční fáze na stromku jabloně

Nektriová korová nekróza jabloně

Korová nekróza - rozvinutá na kmeni meruňky

Korová nekróza kaštanovníku - hypovirus

Korová nekróza kaštanovníku nespadá přímo mezi korové nekrózy ovocných stromů, ale je to také houbová choroba způsobená tentokrát houbou Cryphonectria parasitica z čeledi čárovkotvaré. Někdy se této chorobě lidově říká rakovina kůry kaštanovníku.

Choroba napadá zejména kaštanovníky. I když se nejedná o nepůvodní patogen v Evropě, nyní je po celém kontinentu velmi rozšířen. 

Choroba se může vyskytovat u kaštanovníku, dubu i buku, a proto jsou všechny tyto dřeviny při dovozu i vývozu kontrolovány. Měly by být kontrolovány i ve školkách a dalších místech, kde byste si je mohli zakoupit na svou zahradu apod. Poškozené stromy by vám totiž patogen mohly rozšířit i na jiné dřeviny v zahradě.

Bakteriální skvrnitost a korová nekróza

Někdy se plete korová nekróza s bakteriální skvrnitostí, ale jedná se o různá onemocnění.

Bakteriální skvrnitost a korová nekróza jsou dvě různá onemocnění, která postihují jabloně a mohou mít podobné symptomy, ale jsou způsobena různými patogeny.

Bakteriální skvrnitost, známá také jako bakteriální oční skvrny, je onemocnění způsobené bakterií Erwinia amylovora. Tato bakterie napadá rostliny zejména přes květy a způsobuje různé symptomy, včetně hnědých nebo černých skvrn na květech, listech a plodech. Může také způsobit zasychání a zčernání větví. Bakteriální skvrnitost je infekční onemocnění a může se šířit včelami, hmyzem nebo deštěm.

Naopak korová nekróza je onemocnění způsobené houbou Neonectria ditissima nebo podobnými. Tato houba napadá kůru a dřevo jabloní, což vede k nekróze tkání a postupnému odumírání rostliny. Symptomy korové nekrózy zahrnují odumírání kůry, vznik trhlin a puchýřků, výtok pryskyřice a tvorbu korkovitých plátů na povrchu kůry.

I když se mohou symptomy obou onemocnění podobat, rozdíl spočívá v příčině. Bakteriální skvrnitost je způsobena bakterií Erwinia amylovora, zatímco korová nekróza je způsobena houbou Neonectria ditissima. Identifikace správného patogenu je důležitá pro vhodnou diagnostiku a správnou léčbu onemocnění.

Pokud jste podezření na některou z těchto chorob, je vhodné se poradit s odborníkem, který vám pomůže určit přesnou diagnózu a doporučení pro léčbu a prevenci.

Korová nekróza ochrana

Pokud máte podezření, že vaše jabloně nebo hrušně napadla právě některá z hub, která způsobuje korovou nekrózu, nezoufejte. Jednak správně prořezávejte stromy, ošetřujte jejich rány, dbejte na správný termín řezu. Ošetřujte stromy po opadu listů, před rašením a v mimovegetační době povolenými měďnatými přípravky

Jako alternativu zejména k potenciálně nebezpečným postřikům můžete vyzkoušet také přírodní organické hnojivo Hnojík. Hnojík totiž v sobě obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Když budete hnojivo používat pravidelně, a to zejména ve vegetační době rostlin, dodáte jim tím přirozenou obranyschopnost, takže se budou schopny bránit i houbovitým chorobám.

Repelentní účinek proti škůdcům má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin. Navíc chitin dokáže vylepšit strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny.

Vždy je lepší používat Hnojík preventivně, než léčit již nemocné stromy. Ale v případě, že jste třeba zahradu s poškozenými stromy již koupili, pak je Hnojík dobrou volbou pro uzdravení jabloní a hrušní napadených korovou nekrózou.

Porovnání hnojíku s ostatními hnojivy - hnojivo v dlani

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články