Kadeřavost broskvoní

Kadeřavost broskvoní

Obsah článku

Toto je rozpracovaný článek. Hnojík funguje na kadeřavost broskvoní. V dohledné době bude článek dokončen.

Co je kadeřavost broskvoní

Kadeřavost broskvoňová je častým problémem broskových stromů.  Pokud s nemocí nebojujeme, můžeme o celý strom přijít. Napadá všechny odrůdy. Má na svědomí zkorucení a padání listů. To má negativní vliv na životnost a odolnost celého stromu, který je navíc více náchylný na budoucí mrazy. Kadeřavost je způsobena mikroskopickou houbou palcatka broskvoňová (Taphrina deformans) známou pod dalšími názvy jako puchýřnatka broskvoňová, kadeřavka broskvoňová nebo kadeřavka zhoubná.

 

Projevy kadeřavosti

Při napadení kadeřavostí se na mladých listech tvoří barevné skvrny a později puchýře, zelené, žluté až načervenalé. Dochází k deformacím a zkadeření listů. Listy jsou ztluštělé, předčasně opadávají a jsou nahrazovány novými listy. Ty sice již nejsou napadeny, ale oslabený strom potom tolik nerodí.

Někdy jsou kadeřavostí napadeny i plody. Mají červenofialové skvrny a praskají, výjimečně dochází i k deformaci dřeva letorostů. Oslabený strom je náchylnější k dalších chorobám. Neošetřovaná broskvoň může při silné defoliaci (padání listů) po pár letech následkem oslabení do tří let uhynout.

Způsob šíření kadeřavosti

Nemoc se šíří přes květní pupeny, do kterých se houba dostane na jaře, když začínají pučet. Po proniknutí do pupenů houba zevnitř stromu napadá mladé nevyvinuté listy. Starší listy jsou vůči napadení odolné. V průběhu léta se listech objeví bělavý prášek – vlákna houby, tzv. mycelium. Houba se odtud sporami šíří do okolí. Přezimuje na kůře, větvičkách a v šupinách pupenů, v podobě vysoce odolných tzv. blastospor. Ty se další rok na jaře vodou smývají na nalévající se květní pupeny a cyklus nákazy se opakuje.

Léčení kadeřavosti

Osobně mám vyzkoušené léčení formou vylouhovaného hnojíku se svlečky. Přes noc probublávaný výluh jsem aplikoval postřikem a zálivkou 2x s dvoudením rozestupem. Po týdnu nebylo po kadeřavosti ani památky.