fytoplazmová proliferace jabloně

Obsah

Fytoplazmová proliferace jabloně - některé odrůdy jsou náchylnější

(Candidatus Pyhloplasma mali)

Fytoplazmová proliferace jabloně je virová choroba, která napadá výhradně jabloně. Přitom některé odrůdy jsou více náchylné – například Golden Delicious, Jonathan, James Grieve nebo Elstar, stejně tak podnož M4.

To, že vám jabloně napadl právě tento virus, poznáte podle několika příznaků:

  • nápadně zvětšené palisty,
  • metlovitý růst letorostů, které jsou pak více napadány padlím,
  • zmnožení výhonů u báze kmene,
  • plody malé, méně kvalitní,
  • výnosy jsou nižší až o 70 %.

Virus se přenáší vegetativní cestou – roubováním, očkováním nebo podnožemi, ale mohou jej přenášet i některé druhy hmyzu (mery nebo křísi).

Ochrana před touto chorobou spočívá především v zamezení vegetativního množení, důsledná likvidace napadených stromů a chemická nebo biologická ochrana proti hmyzím přenašečům.

Fytoplazmová proliferace jabloně - zmnožení výhonů

Fytoplazma - proliferace jabloně

Fytoplazma je specializovaná bakterie, která je obligátním parazitem ve vodivém pletivu rostlin a je obvykle přenášena hmyzem. Jde o organismy o průměru menším než 1 mikrometr. Choroba způsobená fytoplazmou se pak nazývá fytoplazmóza. Mezi fytoplazmózy patří například stolbur, fytoplazmová žloutenka nebo fytoplazmová proliferace jabloně.

Fytoplazmy jsou mikroorganismy patřící do třídy Mollicutes, což jsou bakterie bez buněčné stěny. Jsou známé také jako fytoplazmy rostlinných chorob a jsou přenášeny hmyzem, zejména mšicemi a některými druhy cikád. Infekce fytoplazmami mohou způsobovat různé rostlinné choroby, které se projevují například žloutnutím, zakrslostí, deformací nebo vadnutím rostlin.

Fytoplazmy napadají cévní systém rostlin a přenášejí se z jedné rostliny na druhou prostřednictvím hmyzu, který se živí rostlinnými šťávami. Poté se fytoplazma rozmnožuje v rostlinných tkáních a ovlivňuje jejich vývoj a fungování.

Tyto bakterie mají velmi malý genom a jsou schopny přežívat pouze uvnitř hostitelských rostlin nebo hmyzu. Fytoplazmy se specializují na specifické rostliny nebo druhy hmyzu, a proto jsou spojovány s různými rostlinnými chorobami ve zemědělství a zahradnictví.

Je důležité, aby se fytoplazmové infekce diagnostikovaly a řešily, protože mohou způsobit značné škody na úrodě a produkci rostlin. Opatření zahrnují prevenci šíření hmyzu, použití rezistentních odrůd rostlin, chemické ošetření a další integrované metody řízení chorob.

Fytoplazmová proliferace jaboně - palisty

Fytoplazmová proliferace jabloně prevence

K preventivním opatřením proti této virové chorobě patří:

  • zamezení rozšiřování vegetativním způsobem, zejména množení roubováním, očkováním z nemocných rostlin a také nepoužívání podnoží M4,
  • důsledná likvidace napadených stromů,
  • účinná ochrana proti hmyzím přenašečům.

Další možností je použití a aplikace přírodního organického hnojiva, které způsobí, že rostliny/dřeviny budou více odolné vůči chorobám i škůdcům. 

Mezi tato přírodní organická hnojiva patří například i Hnojík – viz dále.

Fytoplazmová proliferace jabloně ochrana

Ačkoliv žádné hnojivo nedokáže vyléčit napadené ovocné dřeviny a zlikvidovat virové nákazy, přesto však je použití organických hnojiv velmi účinné v potlačování příznaků nemocí a hlavně ve zvyšování obranyschopnosti rostlin/dřevin. Proto doporučujeme ovocné dřeviny hnojit Hnojíkem. Toto přírodní organické hnojivo totiž obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Jestliže použijete Hnojík po celou sezonu, je velmi pravděpodobné, že ovocné stromy fytoplazmovou proliferací vůbec neonemocní.

Repelentní účinek proti škůdcům či chorobám má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin. Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny.

Hnojivo se dá použít jako sypké a zapravit do půdy, nebo jako roztok, kterým můžete ovocné stromy zalévat nebo v případě potřeby i postříkat. Vždy dbejte pokynů na obalu. Používejte hnojivo podle doporučením a podle doporučených dávek. Roztok se dá aplikovat až 3x týdně, aby přinesl očekávaný efekt.

1,5L České organické hnojivo Hnojík

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články