fusariová hniloba

Obsah

Fusariová hniloba cibule, česnek, pór, pažitka

(Fusarium spp.)

Fusariová hniloba česnekovitých (Fusarium) je choroba rostlin způsobená houbou z rodu Fusarium. Tato choroba postihuje česnek, cibuli, pór a další rostliny z čeledi česnekovité (Alliaceae).

Houba Fusarium je přítomná v půdě a může napadat rostliny prostřednictvím kořenů, popř. ihned přes semínka. Infekce obvykle začíná v půdě, kde se houba usazuje na kořenech a šíří se do dalších částí rostliny. 

Příznaky fusariové hniloby česnekovitých se projevují žloutnutím a vadnutím rostlin. Kořeny bývají hnědé a zahnívají. Vnitřní části cibule nebo česneku mohou být hnědé nebo černé. Často se vytvářejí hnědé nebo červené skvrny na vnějších slupkách cibule nebo česneku.

Prevence fusariové hniloby česnekovitých zahrnuje použití zdravé a nekontaminované sadby, dezinfekci půdy a dodržování zásad dobrého zemědělského postupu, jako je střídání plodin a udržování vhodného prostředí pro růst rostlin. Chemické postřiky fungicidy mohou být také použity k omezení infekce, ale nutno říci, že jak postřiky, tak moření sadby je téměř neúčinné.

Je však důležité včas rozpoznat a řešit fusariovou hnilobu česnekovitých, protože může ve sklizni způsobit značné ztráty. Pokud se infekce vyskytne, je vhodné odstranit a zničit postižené rostliny a dodržovat opatření, která minimalizují šíření choroby na další plodiny. 

Fusariová hniloba na cibuli

Fusariová hniloba brambor

Fusariová hniloba brambor je další choroba způsobená houbou z rodu Fusarium, která postihuje brambory. Nejčastěji je způsobována houbou Fusarium solani. Tato choroba může způsobit vážné ztráty v bramborové sklizni.

Infekce fusariovou hnilobou brambor může nastat již během růstu rostlin, ale také při skladování. Choroba se šíří hlavně prostřednictvím kontaminované půdy, semenného materiálu nebo přes poranění bramborových hlíz.

Příznaky fusariové hniloby brambor se projevují hnědými nekrotickými skvrnami na povrchu bramborových hlíz. Tyto skvrny se postupně zvětšují a zasahují do větší hloubky. Infikované hlízy pak bývají měkké a rozkládají se. Během skladování se mohou objevit i hnědé nekrotické skvrny na dužině brambor.

Prevence fusariové hniloby brambor zahrnuje výběr zdravých a nekontaminovaných bramborových hlíz pro výsadbu. Důležité je také dodržovat vhodné zemědělské postupy, jako je střídání plodin a zlepšování kvality půdy. Je také vhodné minimalizovat poranění bramborových hlíz během sklizně a manipulace s nimi.

Pokud dojde k infekci, je důležité postižené brambory oddělit od zdravých a zničit je, aby se zabránilo dalšímu šíření choroby. 

Fusariová hniloba na bramboru

Fusariová hniloba jablek

Fusariová hniloba jablek může být dvojího typu. Při periferní hnilobě vniká infekce do dužniny nejpravděpodobněji poškozenou slupkou, a to především v blízkosti stopky plodů.

Druhým typem je tzv. jádřincová hniloba, kdy se nekróza šíří přímo z jádřince. U tohoto typu fusariové hniloby vnikly zárodky houby do plodu/jádřince již za vegetace. Při skladování se pak houba rozrůstá z jádřince do celého plodu.

Zhnědlá slupka sice není hořká, ale měkne, i když nekašovatí. Z takto nekrotického plodu můžete slupku snadno stáhnout.

A jak se chorobě bránit? Za prvé je důležité ovoce sklízet šetrně a správně jen skladovat. Jablka sklízíme ručně nebo pomocí česáčku jedno po druhém, dáváme volně do košíku a skladujeme stopkou dolů v bednách nebo lískách.

Za druhé je nutné důsledné odstranění infikovaných a poškozeních plodů před samotným uskladněním.

A neméně důležité je dodržet optimální skladovací teplotu, což jsou 2–4 °C, a rovněž relativní vzdušnou vlhkost, která se pohybuje mezi 85–90 %.
 
 
Fusariová hniloba jablek

Fusariová hniloba ochrana

Nejlepší ochranou je prevence. Sem patří používání zdravého osiva nebo rostlin, pěstování odolnějších odrůd, důsledné střídání plodin (pokud se na pozemku vyskytla fusariová hniloba, nikdy zde nejpěstujte stejné plodiny 8 lete), nepěstování plodin na vhlkých a těžkých půdách, likvidace všech napadených částí i posklizňových zbytků. U česneku se osvědčilo pěstovat jarní typy spíš než podzimní. 

Protože prakticky neexistuje žádný postřik ani moření proti fusariové hnilobě, je mnohem účinnější hnojit rostliny přírodním organickým hnojivem, které jim dodá nejen živiny, ale i lepší obranyschopnost. Takovým přírodním hnojivem je i Hnojík. Toto hnojivo totiž obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Repelentní účinek proti škůdcům a chorobám má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin. Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny.

Hnojivo se dá použít jako sypké a zapravit do půdy, nebo jako roztok, kterým můžete všechny choulostivé rostliny zalévat nebo v případě potřeby i postříkat. Vždy dbejte pokynů na obalu. Nepřekračujte doporučené dávkování a postřik provádějte maximálně 3x týdně.

1 l Hnojík

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články