bakteriální nádorovitost

Obsah

Bakteriální nádorovitost postihuje 600 druhů

(Rhizobium radiobacter, syn. Agrobacterium tumefaciens)

Bakteriální nádorovitost, také známá jako Crown Gall, je vážné bakteriální onemocnění rostlin způsobené gram-negativní bakterií Agrobacterium tumefaciens. Tato bakterie vstupuje do rostliny přes rány na kořenech, stoncích nebo listech a způsobí abnormální růstové útvary a nádory na nich.
 
Tento nádorovitý růst se může objevit na mnoha typech rostlin, včetně okrasných rostlin (jiřinky, pivoňky, pelargonie), zelinářských plodin, ovocných stromů a révy. Nádorům chybí normální vývojové procesy a mohou deformovat a oslabovat rostliny. To může vést k nižšímu výnosu, menší kvalitě plodů, a dokonce k úhynu rostliny.
 
Prevence a kontrola bakteriální nádorovitosti zahrnuje pravidelnou kontrolu rostlin a odstranění nádorů, aby se omezil přenos bakterií na další části rostliny. Také je důležité vysazovat zdravé semenáče a zakoupit rostliny od důvěryhodných dodavatelů. Někdy je také doporučeno ošetřit rezistentní odrůdy rostlin růstovými regulátory, aby se snížila náchylnost rostlin k infekci bakteriální nádorovitostí. V některých případech lze použít i chemickou kontrolu pomocí fungicidů a antibiotik, ale tuto metodu by měl vždy provést odborník.
Bakteriální nádorovitost na kořenech ovocného stromu

Bakteriální nádorovitost révy ochrana

Bakteriální nádorovitost, známá také jako Agrobacterium tumefaciens (nebo Rhizobium radiobacter), je bakteriální choroba, která postihuje kromě jiných rostlin i vinnou révu. 

Agrobacterium tumefaciens je běžně přítomná v půdě a může napadat mnoho druhů rostlin. Bakterie se aktivně množí a vyvolává vznik nádorů nebo zduření na kořenech, stoncích, výhonech a dalších částech rostliny. Tyto nádory mohou být drobné a nepatrné nebo se mohou rozrůstat a deformovat postižené části rostliny.

Agrobacterium tumefaciens se připojuje ke kořenům rostliny a vstupuje do ní prostřednictvím poranění nebo přirozených otvorů. Bakterie nese speciální genetický materiál zvaný Ti plasmid (Tumor Inducing plasmid), který obsahuje geny pro produkci rostlinných hormonů. Tyto hormony vyvolávají růstovou reakci a nadměrné dělení buněk, což vede k vytvoření nádorů.

Bakteriální nádorovitost může mít negativní vliv na růst, vývoj a výnos vinné révy. Infikované rostliny mohou vykazovat oslabení, snížení produktivity a deformace částí rostliny. Kontrola této choroby zahrnuje prevenci prostřednictvím správných zemědělských postupů, jako je zajištění hygieny rostlin, minimalizace poranění a používání zdravé sadby.

Pokud se vyskytne bakteriální nádorovitost, je důležité odstranit a zničit postižené rostliny a zabránit šíření bakterií na další rostliny. V některých případech se také používají chemické prostředky na ochranu rostlin nebo biologické metody kontroly, které využívají přírodních antagonistů bakterií.

Zdravá sadba vinné révy

Bakteriální nádorovitost prevence

Bakteriální nádorovitost je choroba, které se nejlépe vyhnete pomocí prevence. Nejjistějším způsobem je nakupovat zdravou sadbu v ověřených školkách a zahradnictvích. Další možností je udržovat půdu čistou, přiměřeně ji hnojit, rýt či orat na podzim. Také musíte odstraňovat všechny napadené rostliny a ničit je například pálením.

Postřik proti bakteriální nádorovitosti, který by byl dostupný veřejnosti, neexistuje. Odborníci by měli umět aplikovat fungicidy nebo antibiotika rostlinám, které ještě lze zachránit.

Bakteriální nádorovitost ochrana

Rostliny náchylné k bakteriální nádorovitosti (a je jich více než 600) doporučujeme hnojit pravidelně Hnojíkem. Toto přírodní organické hnojivo totiž obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Jestliže použijete Hnojík po celou sezonu, nejspíše omezíte i výskyt této choroby.

Repelentní účinek proti škůdcům má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin.

Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny.

Hnojivo se dá použít jako sypké a zapravit do půdy, nebo jako roztok, kterým můžete ovocné stromy, vinnou révu nebo okrasné rostliny zalévat nebo v případě potřeby i postříkat. Vždy dbejte pokynů na obalu.

Hnojík soudek zepředu

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články